Wrzesień / Верасень 2017

На вокладцы – габрэйская бажніца (сінагога) у Орлі Фота з edd.nid.pl

Юрка Хмялеўскі. Ад Рэдактара. Амаль ужо два гады уладу ў Польшчы трымае Права і Справядлівасць…

■ Tomasz Sulima. Pod wiatr. Było tolerancyjnie, wielokulturowo, z akcentem na otwartość, dialog i porozumienie, k...

■ Tamara Bołdak-Janowska. 2. Jaszcze adno piśmo. Haworać nam palityki: buduczynia niepradbaczalnaja. A tymcza...

■ Jan Maksimjuk. Chto zatverdžaje mo­vy? Ja choču odkazati na siête pytanie v Czasopisi, bo odčuvaju, što bôlšosť mo...

■ Minęły dwa miesiące. W regionie. Temat wycinki drzew, prowadzonej w Puszczy Białowieskiej przez dwa miesiąstr. 10

Melchior Wańkowicz związany był z Białorusią pochodzeniem, wychowaniem oraz twórczością. Na całe życie pozostał mu sentyment do stron rodzin… (str. 22)

■ Dorota Sulżyk.  „Życie drzew” na Wyżarach. Na końcu kładki, która swój bieg rozpoczyna tuż za zbiornikie… str. 19

■ „Kniaź” Melchior Wańkowicz i Białoruś. Melchior Wańkowicz związany był z Białorusią pochodzeniem, wy… str. 22

■ Галоўнае – жаданне бацькоў. Размова з Уладзем Міхневічам, адным з ініцыятараў міжшкольнай групы… str. 30

■ Przygoda z Melchiorem Wańkowiczem. Rozmowa z dr Aleksandrą Ziółkowską-Boehm, sekretarką pisarzstr. 31

■ Календарыюм.Верасень – гадоў таму. 765– 1252 г., першыя летапісныя зьвесткі пра гарады Наваградак…

Мы пачыналі з суботніх заняткаў у варшаўскай бібліятэцы „Наўтылус”. Заняткі працягваліся больш за год і былі першым крокам, каб вывесці нашу сямейную аду… (str. 22)

■ Лёс сяброў гуртка беларускай моладзі. Магчыма здымак быў зроблены на летніку Уладзіслава Сталыг… str. 35

■ Ostatni żubr cara Mikołaja II. Do Białowieży zjeżdżali na polowania wielcy książęta litewscy, królowie polscstr. 37

■ Dymitr Szatyłowicz. Wspomnienia z września 1939 r. 1 września 1939 r. ,w piątek, mój ojciec miał w kasie na dw… str. 42

■ Успаміны з 2006 г. 2. Польшчa. У другой палове 2006 года прэм’ер-міністрам Польшчы ад 10 ліпеня с… str. 45

■ Zielony dąb. Jeszcze na początku minionego stulecia wokół Orli rosły szczątki pierwotnej puszczy. Obok Koszel… str. 49

■ Раннія вершы Янкі Брыля. У сваёй кнізе запісаў і эсэ „Парастак” (Мінск, 2006) народны пісьменнікstr. 50

1 września 1939 r. ,w piątek, mój ojciec miał w kasie na dworcu kolejowym w Czeremsze, jak pierwszego powszedniego dnia każdego miesiąca, odebrać 60 złotych emerytury… (str. 42)

■ Бандароўская гасцёўня, а часам плывуць слёзы… На сцэне, за якой спеюць нівы, перад якой красуе... str. 52

■ Halina Maksimjuk. Łaznia. Odnoho razu tato pryniôs z roboty bilety do łazni. Ne pometaju, kotory to byv rôk, al… str. 54