Pa prostu / Па-просту

 • Płacz zwanoŭ

  23. Zabytaja tragedia kala Krynak (1)

  U viosaczcy Trejgli niedaloka Krynak za sanacji żyli bahatyja haspadare Jurczeni, jakija mieli 23 ha ziamli. „Bahatyroŭ” u czerwcu 1941 r. enkavudzisty vyvieźli na Sibir (viarnulisa ŭ 1946 r.). Z hetaj pryczyny pośle pajszła ŭ vioscy i vakolicy nizhoda. Syn „kułakoŭ” Edzik za sanacji byŭ…ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

Po pudlaśki / По-пудляські

 • Kinoman

  11. Jabłyka i pomarančy

  Knižki i filmy podôbny do jabłyk i pomarančuv. Odny i druhi naležat do ovocuv, ale smakujut preč po-raznomu. (Steven King) To było tohdy, jak ja brontavsie hołodny po Krystijaniji, siêtum divovidnum miêsti, kotoroho čołoviêk ne pokine, poka vono ne nakłade na joho svojoji pôznaki… Siêty… ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

RSS і Facebook

ЗАПІСЫ ЧАСУ (XІI.2023)

На Падляшшы

 • Вечар памяці іканапісца Рыгора Зінкевіча ў Бельскім дому культуры з прэзентацыяй яго ікон Фота арганізатараў
  Вечар памяці іканапісца Рыгора Зінкевіча ў Бельскім дому культуры з прэзентацыяй яго ікон
  Фота арганізатараў
 • Іконы аўтарства Рыгора Зінкевіча Фота арганізатараў
  Іконы аўтарства Рыгора Зінкевіча
  Фота арганізатараў
 • 8 grudnia w Bielskim Domu Kultury otwarto wystawę ikon wykonanych przez pochodzącego z Bielska Podlaskiego ikonografa Grzegorza Zinkiewicza. Ten zmarły przed rokiem w wieku 45 lat artysta był jednym z pierwszych absolwentów bielskiego Studium Ikonograficznego. Na wystawie zgromadzono jego ikony, wykonane w latach 1990-2022 dla świątyń i osób prywatnych, a także szkice, projekty i przedmioty z pracowni ikonografa. Ekspozycję przygotowali Fundacja „Teatr Czrevo”, Fundacja „Oikonomos” oraz Szkoła Prawosławnej Ikonografii w Paryżu (École d’Iconographie Orthodoxe).
 • 3 grudnia w Hajnówce odbył się II Festiwal Gwary Pogranicza. Wydarzenie to poświęcone jest gwarom mieszkańców wschodniego Podlasia. Festiwal zorganizowany został przez Fundację Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”.
 • Ruszyła doroczna akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W tym roku środki zebrane ze sprzedaży świec mają zostać przeznaczone na finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, stypendiów oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. Od blisko 20 lat akcja ma charakter ekumeniczny. Jest prowadzona przez Caritas Polska wspólnie z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos oraz Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 • 4 grudnia w białostockim kinie Forum odbył się pokaz filmu „Mur” i spotkanie z jego reżyserką Kasią Smutniak. Debiutancka produkcja młodej autorki jest dokumentem o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, związanej z kryzysem migracyjnym.
 • 7 grudnia do rejestru zabytków został wpisany sobór Świętej Trójcy w Hajnówce. To stosunkowo nowa świątynia, zbudowana w latach 1973-82, ale – jak w uzasadnieniu decyzji napisała podlaska konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz – „hajnowska świątynia stanowi cenny w skali regionu i kraju obiekt sakralny, którego architektura reprezentuje wysoki poziom artystyczny; architektowi udało się połączyć tradycję chrześcijańskiego wschodu z nowoczesnością”. Sobór Świętej Trójcy zaprojektował prof. Aleksander Grygorowicz, a koncepcje plastyczną stworzył wybitny artysta Jerzy Nowosielski. Status zabytku ułatwi pozyskiwanie funduszy na renowację świątyni.
 • 7 grudnia w Książnicy Podlaskiej odbyła się promocja polskiego tłumaczenia Kodeksu Supraskiego. Wydanie przekładu pochodzącej z początków XI wieku księgi było kulminacją obchodów Roku Kodeksu Supraskiego w województwie podlaskim. Publikacja, wydana przez Książnicę Podlaską, ukazała się pod redakcją ks. dr. Henryka Paprockiego we współpracy z prof. Aleksandrem Naumowem i ks. dr. Jarosławem Jóźwikiem.
 • 8 grudnia w Nie Teatrze w Białymstoku odbyło się spotkanie z białoruskim pisarzem z Podlasia Michałem Androsiukiem. Wydarzenie poświęcone było jednej z najbardziej znanych jego książek pt. „Pełnia” (w białoruskim oryginale „Poŭnia”), wydanej w 2019 r., za które autor otrzymał szereg nagród i wyróżnień. 
 • Пасля абвяшчэння вынікаў фотаконкурсу „Падляшша ў аб’ектыве” з беларускімі песнямі выступіў гурт „Kresovki” з Гайнаўкі. Фота арганізатараў
  Пасля абвяшчэння вынікаў фотаконкурсу „Падляшша ў аб’ектыве” з беларускімі песнямі выступіў гурт „Kresovki” з Гайнаўкі.
  Фота арганізатараў
 • Tego samego dnia w Bielskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie projektu „Ręcznik obrzędowy podlaskich Białorusinów – reaktywacja”, prowadzonego przez Alinę Dębowską z Muzeum Historycznego w Białymstoku. Projekt zrealizowano ze środków Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pod honorowym patronatem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przy wsparciu Fabryki Nici Ariadna.
 • 8 grudnia zarząd województwa podlaskiego podjął decyzję o dofinansowaniu parafii prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach kwotą 440 tys. zł. Prace zabezpieczą budynek przed niszczeniem, jak również pozwolą na przywrócenie dawnego charakteru zabytku. Środki pochodzą z funduszy europejskich, przyznanych w ramach programu regionalnego.
 • 10 grudnia, z okazji przypadającego Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, przed białoruskim konsulatem na Skwerze Wolnej Białorusi w Białymstoku odbyła się akcja solidarności z więźniami politycznymi w Białorusi. Wydarzenie zorganizowała diaspora białoruska Białegostoku. 
 • 11 grudnia na Wydziale Historii Uniwersytetu w Białymstoku swój wykład „Obrona na wschodzie: zamki i arsenały Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI – pocz. XVIII wieku” wygłosił dr Mikoła Woŭkaŭ, laureat Nagrody im. Lwa Sapiehy, pracownik naukowy Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie. Mikoła Woŭkaŭ to białoruski historyk i badacz, zajmujący się historią architektury, urbanistyki, wojskowości i uzbrojenia Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po represjach w 2020 r. opuścił Białoruś i obecnie przebywa na emigracji.
 • Rozstrzygnięto konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejski budownictwa drewnianego w województwie podlaskim w 2023 r. Pierwszą nagrodę otrzymał budynek szkoły podstawowej w Dzierniakowie (gmina Gródek). Dwie drugie nagrody ex aequo przyznano120-letniemu domowi naczelnika stacji kolejowej w Czeremsze (przeniesionemu do Narwi) i równie staremu młynowi w Orli. Komisja konkursu przyznała także sześć trzecich nagród, które otrzymały domy, spichrze, ale także zagroda i karczma oraz cztery wyróżnienia. Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku i Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
 • W dniach 13-19 grudnia Teatr Czrevo, którym kieruje Joanna Troc, miał na Białostocczyźnie serię pokazów spektaklu „Brydkie kačenia” na podstawie znanej baśni Hansa Christiana Andersena w przekładzie Jana Maksymiuka na język podlaski. Obejrzało go ponad dziewięćset przedszkolaków i uczniów z Narewki, Narwi, Białegostoku i Hajnówki. Pokazy spektaklu odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Narewce, Narwiańskim Ośrodku Kultury, Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku i Hajnowskim Domu Kultury. Objazd został zorganizowany dzięki dotacji MSWiA.
 • 15 grudnia w Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach odbyła się konferencja naukowa „Zachowanie drewnianej architektury Bielska”. Naukowcy i architekci z Polski i Białorusi zastanawiali się na możliwościami ratowania zabytkowej drewnianej architektury miasta i regionu.
 • 17 grudnia w Bielskim Domu Kultury otwarto wystawę „Prom na Athos”. Jest to ekspozycja multimedialna, na którą składa się ponad sto fotografii oraz impresja filmowa autorstwa Piotra Łozowika z podkładem muzycznym w wykonaniu Marcina Abijskiego.
 • Прэзентацыя тэатральнага прадстаўлення „Brydkie kačenia” ў Нарве Фота арганізатараў
  Прэзентацыя тэатральнага прадстаўлення „Brydkie kačenia” ў Нарве
  Фота арганізатараў
 • 18 grudnia w Białoruskim Hubie „Novaja Ziamla” w Białymstoku odbyło się spotkanie z Alesiem Kirkiewiczam, publicystą, historykiem i autorem video-projektu „Sarmata”. Dyskutowano o szlachcie na ziemiach białoruskich, o jej pochodzenia oraz liczebności na białoruskim etnicznym areale. 
 • 18 grudnia w Areszcie Śledczym w Białymstoku podsumowano kolejną edycję programu „Ikona zza krat”. Są to organizowane tam od 2012 r. trwające po kilka miesięcy warsztaty pisania ikon przez osadzonych w ramach ich resocjalizacji. W 2023 r. wzięło w nich udział dwadzieścia osób. Zajęcia od początku prowadzi ikonograf Jan Grigoruk.
 • Rozstrzygnięto 19. konkurs fotograficzny im. Wiktora Wołkowa „Podlasie w obiektywie”. W tegorocznej edycji konkursu oceniano ponad czterysta zdjęć ponad 150 fotografików z całej Polski. Pierwszą nagrodę przyznano Pawłowi Bowtruczukowi z Hajnówki za cykl zdjęć – portretów samotnych kobiet. Organizatorem konkursu jest Muzeum i Ośrodek Białoruskiej Kultury w Hajnówce. Nagrodzone prace można oglądać tam do końca 2024 r. 
 • Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego „Ab-Ba” wydało nowy podręcznik do nauki języka białoruskiego dla uczniów klas szóstych. Jego autorką jest nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 4 w Białymstoku, znana działaczka na rzecz nauczania języka białoruskiego i autorka podręczników dla klas 1-5, Alina Wawrzeniuk. 
 • 20 grudnia premier Donald Tusk na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego powołał Jacka Brzozowskiego na nowego wojewodę podlaskiego. Był on dotychczas dyrektorem departamentu prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Został wojewodą ze wskazania KO. Zastąpił na tym stanowisku Bohdana Paszkowskiego.
 • 22 grudnia w Muzeum Ikon w Supraślu otwarto wystawę „Witaj gwiazdo złota na niebios przestworze… Ikonografia Święta Bożego Narodzenia”. Zaprezentowano na niej 15 ikon obejmującej okres od XVI do XX w. (jedna z nich jest autorstwa Jerzego Nowosielskiego). Ekspozycja potrwa do 21 stycznia 2024 r.
 • Politechnika Białostocka podpisała porozumienie z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie o współpracy w działaniach ratowniczych, dotyczących supraskich katakumb. Wojskowi inżynierowie przy użyciu georadaru mają szczegółowo ustalić, co znajduje się pod ziemią. Dzięki temu można będzie odkopać, odsłonić i zabezpieczyć wskazane miejsca tak, aby nie naruszyć pochówków. Staraniem Fundacji Kamunikat i Międzynarodowego Związku Pisarzy Białoruskich ukazało się pięć audiobooków białoruskiej noblistki Światłany Aleksijewicz. „Czarnobylskiej modlitwy” i innych książek można posłuchać na platformie Kamunikat, You Tube, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts i insz.

Пакінуць адказ

Ваш адрас электроннай пошты не будзе апублікаваны.

Календарыюм

Гадоў таму

 • ў чэрвені

  530 – 1494 г. – атрыманьне горадам Высокае самакіраваньня паводле магдэбургскага права. 220 – 1.06.1804 г. у Наваспаскім на Смаленшчыне нар. Міхал Глінка, кампазітар, заснавальнік рускай клясычнай музыкі. Найбольш вядомыя яго творы: оперы „Жыцьцё за цара” (1836), „Руслан і Людміла” …ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

Календарыюм / Kalendarium

Сёньня

 • (452) – 23.06.1572 г. у Кнышыне на Беласточчыне памёр Зыгмунт Аўгуст (нар. 1.08.1520 г.), апошні кароль Польшчы ды Вялікі князь літоўскі з роду Ягелёнаў.
 • (78) – 23.06.1946 г. заснаваньне ў Рэгенсбургу (Нямеччына) Крывіцкага Навуковага Таварыства імя Пранцішка Скарыны, якога старшынёй стаў др. Янка Станкевіч. Таварыства між іншым публікавала навуковы часопіс „Веда”.
 • (32) – 23.06.1992 г. у Варшаве быў падпісаны старшынёй Вышэйшай Рады Рэспублікі Беларусь Станіславам Шушкевічам і прэзыдэнтам Рэчыпаспалітай Польскай Лехам Валэнсам польска-беларускі Трактат пра добрае суседзтва і сяброўскае супрацоўніцтва

Новы нумар / Novy numer

Папярэднія нумары

Усе правы абаронены; 2024 Czasopis