Pa prostu / Па-просту

 • Płacz zwanoŭ

  22. Pierapałki sołtysa Nowaha Tryścianoha (2)

  Stanisłava Żynela sudzili za toje, szto byŭszy nimieckim soltysam „vymagał bezwzględnego podporządkowania się zarządzeniom władz niemieckich, uciekając się nawet do przemocy w wypadku, gdy ktoś uchylał się od stawianych przez niego żądań, a nawet biciem terroryzovał ludność swego sołectwa”. Prakuratar dakazvaŭ, szto ad 1942-ho da…ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

Po pudlaśki / По-пудляські

 • Kinoman

  10. Siêta nauka ne dla mene

  Ślubuję uroczyście, że będę: a) zachowywać postawę moralną i obywatelską godną studenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; b) systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę w celu należytego przygotowania do pracy zawodowej oraz aktywnego uczestniczenia w budowie socjalizmu… („Ślubowanie studenta”, 1977) Čom ja pujšov studyjovati fizyku, a ne, prykładom,… ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

RSS і Facebook

ЗАПІСЫ ЧАСУ (V.2023)

На Падляшшы

 • 6 траўня Студыя фальклору падляшскіх беларусаў „Жэмэрва” святкавала юбілей 20-годдзя сваёй дзейнасці. Віншуем! Фота Аляксандра Васілюка
  6 траўня Студыя фальклору падляшскіх беларусаў „Жэмэрва” святкавала юбілей 20-годдзя сваёй дзейнасці. Віншуем!
  Фота Аляксандра Васілюка
 • Kryzys migracyjny wciąż trwa. Mimo zapory na granicy migranci usiłują przedostać się z Białorusi do Polski. Od początku roku Straż Graniczna odnotowała w sumie ponad 9 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę. W marcu i kwietniu było to po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju – do połowy miesiąca – łącznie około tysiąca. Według informacji SG, migranci zatrzymani w tym roku na granicy z Białorusią pochodzili z ponad 40 krajów. 
 • 5 maja w elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku otwarto wystawę „Świadomość planetarna. Nowa rzeczywistość”. Swoje prace zaprezentowało kilkunastu polskich, białoruskich i ukraińskich artystów. Jednym z nich jest Andrei Isakov, pochodzący z Mińska artysta, obecnie asystent i wykładowca na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawa w Arsenale będzie czynna do 4 czerwca. 
 • 6 maja w Bielskim Domu Kultury odbył się jubileusz 20-lecia Studia Folkloru Podlaskich Białorusinów „Żemerwa”, działającego przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Jubileusz połączono z organizowanym corocznie wydarzeniem „Tam po majowej rosi”, odtwarzającym zwyczaje obchodzone niegdyś na białoruskich wsiach Podlasia „na Jurja” (6 maja). W BDK odbył się koncert, w którym wystąpiły zespoły polskie, białoruskie i goście z Łotwy. Grupa „Żemerwa” ma w swoim repertuarze tradycyjne pieśni białoruskie związane z folklorem Podlasia i Polesia, wykonuje je nie tylko na koncertach, ale również podczas rekonstrukcji dawnych zwyczajów i obrzędów.
 • 9 maja w Hajnowskim Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy ikon „Bogactwo ikony współcześnie i jej pomoc w tworzeniu relacji między świętym a człowiekiem”. Zaprezentowano na niej około. 50 prac Ewy Marii Adamskiej, wykonanych techniką haftu diamentowego, mozaiki, pisania na jedwabiu i na płótnie.
 • W dniach 9-13 maja w Hajnówce odbył się 42. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Wzięło w nim udział 18 chórów, reprezentujących Polskę, Serbię, Rumunię, Łotwę, Litwę, Finlandię. Prócz przesłuchań konkursowych miały miejsce inne festiwalowe wydarzenia, w tym wystawy i projekcje filmów. Koncerty towarzyszące odbyły się m.in. w Lublinie, Mielniku, Kuraszewie, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Białymstoku. Jak co roku przyznano nagrody w kilku kategoriach (chóry wiejskie, miejskie, dziecięco-młodzieżowe, akademickie i inne). Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej. Organizowany jest ze środków Urzędu Miasta Hajnówka, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Gminy Hajnówka, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz firm i sponsorów indywidualnych. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podlaskie.
 • 12 maja w XVII-wiecznym klasztorze podominikańskich w Sejnach zostało otwarte Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Mieści się w wyremontowanych i zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 20 mln zł, 3 mln zł to wkład własny parafii, zaś pozostałe 17 mln zł pochodziły z funduszy unijnych. – Ktoś kiedyś, nie my, zadecydował o tym, że Kresy zostały odcięte – mówił podczas uroczystości otwarcia minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. – Mamy wspaniałe pokojowe relacje z wieloma narodami na Wschodzie i jednocześnie obowiązek pamiętać i uczyć się z tamtych wydarzeń i z tamtej historii – powiedział o przesłaniu sejneńskiego muzeum.
 • 28 красавіка ў памяшканні БГКТ у Беластоку адбыўся 44-ы выпуск конкурсу для вучняў сярэдніх школ „Сцэнічнае слова”. На здымку пастаноўка „Драмы” ліцэістаў з Гайнаўскага белліцэя Фота Міры Лукшы
  28 красавіка ў памяшканні БГКТ у Беластоку адбыўся 44-ы выпуск конкурсу для вучняў сярэдніх школ „Сцэнічнае слова”. На здымку пастаноўка „Драмы” ліцэістаў з Гайнаўскага белліцэя
  Фота Міры Лукшы
 • Podlaskie Kuratorium Oświaty podjęło działania nakazujące zmiany zapisów zawartych w statutach liceów z dodatkowym białoruskim językiem nauczania w Hajnówce i Bielsku Podlaskim. Sprawa dotyczy obejmowania nauką języka białoruskiego wszystkich uczniów deklarujących chęć uczenia się w tych placówkach. Podlaska kurator Beata Pietruszka poinformowała o wszczętym z urzędu postępowaniu w sprawie mówiących o takim obowiązku artykułów statutów tych szkół jako rzekomo sprzecznych ze znowelizowaną w 2022 r. przez PiS ustawą o systemie oświaty. Kuratorium i ministerstwo edukacji chcą, aby nauczanie języka białoruskiego i przystępowanie do matury z tego przedmiotu nie były obowiązkowe, a zależały od decyzji konkretnych rodziców i uczniów. Przeciwko planom władz zaprotestowały liczne środowiska i organizacje mniejszości białoruskiej w Polsce (Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego „AB-BA”, Białoruskie Towarzystwo Historyczne i Związek Białoruski w RP). We wspólnie wydanym oświadczeniu stwierdziły one, że w konsekwencji wymuszanych zmian w statucie placówki stracą swój dotychczasowy charakter szkół kształcących swoich uczniów w zakresie języka i kultury białoruskiej mniejszości narodowej. Czyt. str.
 • 21 maja została otwarta eksponowana na ogrodzeniu soboru św. Mikołaja w Białymstoku wystawa poświęcona Kodeksowi Supraskiemu. Ten mający tysiąc lat najstarszy zabytek piśmiennictwa słowiańskiego dwieście lat temu został odnaleziony w monasterze w Supraślu przez pochodzącego z Wólki Wygonowskiej duchownego unickiego Michała Bobrowskiego.
 • Ulica Wolnej Białorusi zniknęła z przestrzeni miejskiej Białegostoku, powróciła dotychczasowa stara nazwa – ul. Elektryczna. Zmiana nastąpiła po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wydanego w marcu. Sprawa była badana na wniosek mieszkańców wspomnianej ulicy. Władze miasta zapowiedziały przywrócenie nazwy ul. Wolnej Białorusi bądź w obecnym, spornym miejscu, bądź w innym rejonie miasta. Póki co powstanie Skwer Wolnej Białorusi – taką nazwę otrzyma chodnik przed białoruskim konsulatem w Białymstoku.
 • W Białymstoku przy ulicy Modlińskiej powstała interesująca placówka pod nazwą „Miejsce/The place”. Ma opowiadać o społeczności żydowskiej, jaka przez stulecia współtworzyła Białystok. Ma to być miejsce, gdzie wyświetlane będą filmy i organizowane spotkania, realizowane projekty i pokazywane wystawy, dotyczące historii białostockich Żydów. „Miejscem” zajmować się będzie Tomasz Wiśniewski, znany na Podlasiu badacz dziejów kultury i historii Żydów. Placówka ma utrzymywać się z donacji.
 • W dniach 19-21 maja odbyła się 44. Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę. Z młodzieżą podczas nabożeństw i dyskusji spotkali się prawosławni duchowni, w tym metropolita Sawa, abp Jakub i abp Grzegorz. Przedsięwzięcie zorganizowało Bractwo Młodzieży Prawosławnej.
 • 21 maja w Białymstoku odbyła się akcja solidarności z więźniami politycznymi przetrzymywanymi przez reżim Łukaszenki. Przy konsulacie Republiki Białoruś zebrali się manifestanci ze zdjęciami osób, które oddały życie w obronie demokracji oraz wizerunkami najbardziej znanych więźniów politycznych. Jest ich obecnie 1525. Z okazji obchodzonego właśnie Dnia Więźniów Politycznych Białorusi, Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna” podało dane statystyczne z ostatnich trzech lat. Łącznie w tym okresie za kraty z powodów politycznych trafiło 2290 osób. Akcje solidarności z więźniami politycznymi w Białorusi odbyły się też w innych polskich miastach, w tym w Krakowie i Warszawie. W stolicy w centrum miasta przemaszerowało kilkaset osób. 
 • 24 maja w ramach Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku odbył się w kinie Forum wideo-performance „Minuta krzyku dla Białorusi”. Jego autorką jest znana białoruska artystka mieszkająca w Polsce Jana Szostak. Organizatorem DSW jest Białostocki Ośrodek Kultury.

Пакінуць адказ

Ваш адрас электроннай пошты не будзе апублікаваны.

Календарыюм

Гадоў таму

 • ў чэрвені

  530 – 1494 г. – атрыманьне горадам Высокае самакіраваньня паводле магдэбургскага права. 220 – 1.06.1804 г. у Наваспаскім на Смаленшчыне нар. Міхал Глінка, кампазітар, заснавальнік рускай клясычнай музыкі. Найбольш вядомыя яго творы: оперы „Жыцьцё за цара” (1836), „Руслан і Людміла” …ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

Календарыюм / Kalendarium

Сёньня

 • (215) – 1809 г. –  заснаваньне ў Магілёве першай у Беларусі мэтэаралягічнай станцыі.
 • (193) – 15.06.1831 г. у Селішчы Наваградзкага павету нар. Вінцэсь Каратынскі (пам. 7.02.1891 г. у Варшаве), паэт, перакладчык, журналіст. Пісаў у асноўным творы на польскай мове на беларускія тэмы, таксама зьяўляецца аўтарам беларускамоўных вершаў. Пахаваны на Старых Павонзках.

Новы нумар / Novy numer

Папярэднія нумары

Усе правы абаронены; 2024 Czasopis