Pa prostu / Па-просту

 • Płacz zwanoŭ

  21. Samaabarona i śmierć Żyda Berszki (2)

  Savieckaje vojsko i pahraniczniki spaczatku ŭsich ludziej z hetych troch viosak vyvieźli za Śvisłacz na zborny punkt u Nieparożnicach. Zahadali im usio z saboju zabrać, szto tolko mahli ŭziać na furmanku. Pośle saviety mieli ich parassyłać dalej u Biełaruś. Raptam pryjszoŭ zahad, szto kali chto…ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

Po pudlaśki / По-пудляські

 • Kinoman

  8. Kuneć sielanki

  Nocami z pod ramion krzyżów na rozdrogach sypie się gwiazd błękitne próchno chmurki siedzą przed progiem w murawie to kule białego puchu dmuchawiec Księżyc idzie srebrne chusty prać świerszczyki świergocą w stogach czegóż się bać (Józef Czechowicz, „Na wsi”, 1927) Jak mniê diś dumajetsie, dekada… ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

RSS і Facebook

На Падляшшы

Гайнаўскі белліцэй 27-29 верасня адзначыў сваё 70-годдзе. З гэтай нагоды прайшоў і IV з’езд выпускнікоў. На юбілейнай урачыстасці выступілі м.інш. легендарныя Дубіны – як таксама выпускнікі (на здымку ніжэй) (Фота Радыё Рацыя)
Гайнаўскі белліцэй 27-29 верасня адзначыў сваё 70-годдзе. З гэтай нагоды прайшоў і IV з’езд выпускнікоў. На юбілейнай урачыстасці выступілі м.інш. легендарныя Дубіны – як таксама выпускнікі (на здымку ніжэй)
(Фота Радыё Рацыя)

Гайнаўскі белліцэй 27-29 верасня адзначыў сваё 70-годдзе. З гэтай нагоды прайшоў і IV з’езд выпускнікоў. На юбілейнай урачыстасці выступілі м.інш. легендарныя Дубіны – як таксама выпускнікі (на здымку ніжэй) (Фота Радыё Рацыя)

■W dniach 30 sierpnia – 1 września odbyła się w Białymstoku kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar. Zaprezentowali się na nim w różnych formach artyści z Polski i zagranicy, w tym m.in. z Białorusi. Jednym z punktów programu był pokaz filmu białostockiego białoruskiego dziennikarza Mikołaja Wawrzeniuka „Канцэрт жыцця”. Festiwal Inny Wymiar istnieje od 2007 r. Od 2013 r. realizowany jest we współpracy kulturalnej trzech miast Polski wschodniej (Białegostoku, Lublina i Rzeszowa) z krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy) i Narodowego Centrum Kultury.

■W dniach 6-7 września odbył się XX Trialog w Krynkach, zorganizowany przez Fundację Villa Sokrates. Tegoroczne debaty obywały się pod hasłem „Sionnia. Dziś. Today” – pisanym po białorusku, polsku i angielsku. Uczestniczyli w nich goście – ludzie kultury, polityki, nauczyciele – z Polski i Białorusi. Moderatorem debat w dawnej Synagodze Kaukaskiej, dziś domu kultury, był Lawon Wolski – kultowy białoruski muzyk rockowy (frontmen zespołów Mroja, NRM, Krambambula). Oprócz debat podczas Trialogu można było w Galerii Krynki obejrzeć wystawę Artura Klinaua „Słodkie słomiane życie 3”. Zaprezentowano też białorusko-ukraiński projekt teatralny „Hetamy” (reżyseria Stas Żyrkoŭ), swoje koncerty dali Lawon Wolski i białoruski zespół z Podlasia Prymaki. Trialogi zapoczątkował i przez wiele lat organizował Sokrat Janowicz, zmarły w 2013 r. białoruski pisarz z Krynek.

8 верасня у беластоцкі парку Плянты падчас фестывалю Беласток – Гродна на сцэне выступілі калектывы беларускай меншасці з Падляшша і польскай з Беларусі (Фота Міры Лукшы)
8 верасня у беластоцкі парку Плянты падчас фестывалю Беласток – Гродна на сцэне выступілі калектывы беларускай меншасці з Падляшша і польскай з Беларусі (Фота Міры Лукшы)
Побач нашы аўтары прадавалі свае кніжкі (на здымку: фалькларыст-музыколаг Сцяпан Kопа і літаратары-белавежцы – Віктар Швед і Міра Лукша) (Фота Міры Лукшы)
Побач нашы аўтары прадавалі свае кніжкі (на здымку: фалькларыст-музыколаг Сцяпан Kопа і літаратары-белавежцы – Віктар Швед і Міра Лукша) (Фота Міры Лукшы)

■W dniach 7-8 września w Akademii Supraskiej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się prezentacja polichromii Andrzeja Stalony-Dobrzańskiego i Jerzego Nowosielskiego. W nowatorski sposób – jednocześnie na trzech ścianach i suficie przy użyciu siedmiu projektorów z szerokokątnymi obiektywami – zaprezentowano unikatową sztukę sakralną małopolskich świątyń, przeniesioną do wnętrza cerkwi w Michałowie. Prelekcję o słynnych artystach z Krakowa, którzy pracowali na Podlasiu, wygłosił prof. Jerzy Uścinowicz. Wydarzenie to było częścią projektu „Lato z wielokulturowym dziedzictwem”, podczas realizacji którego młodzi wolontariusze zinwentaryzowali i zdigitalizowali wyposażenie trzech zabytkowych cerkwi Podlasia (w Nowej Woli – cerkiew parafialna i cmentarna i w Michałowie). Projekt został dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

■8 września w Białymstoku odbył się 26. Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej „Białystok – Grodno 2019”. Na scenie w parku Planty wystąpiło dwadzieścia zespołów z Polski i Białorusi. Na stoiskach można było kupić książki, płyty, obrazy i wyroby rękodzieła ludowego. Imprezę zorganizowało Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we współpracy z Kulturalnym Centrum Białorusi w Polsce, przy wsparciu finansowym samorządu województwa podlaskiego oraz prezydenta Białegostoku.

28 верасня ў сядзібе Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку сваё 10-годдзе адзначыў Падляшскі калектыў „Світанак”, у якім спяваюць настаўніцы беларускіх групаў у Самаўрадавым прадшколлі н-р 4 у Беластоку. Віншуем! (Фота Радыё Рацыя)
28 верасня ў сядзібе Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку сваё 10-годдзе адзначыў Падляшскі калектыў „Світанак”, у якім спяваюць настаўніцы беларускіх групаў у Самаўрадавым прадшколлі н-р 4 у Беластоку. Віншуем!
(Фота Радыё Рацыя)

■8 września odbył się XIV Festyn Archeologiczny „Zbucz – Grodzisko” (gm. Czyże). W miejscu dawnego grodziska odbyło się szereg imprez – pokazy grupy rekonstrukcyjnej, warsztaty, jarmark, koncerty – promujących to niezwykłe miejsce. Grodzisko jest pozostałością po obiekcie, który został wybudowany w IX-X w. Impreza odbyła się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wydarzenia EDD odbyły się też w Orli.

■W dniach 13-15 września odbył się w Białymstoku Eastern Fashion Week. Na kilkudziesięciu pokazach mody swoje projekty pokazywali kreatorzy z Polski, Białorusi i Ukrainy. Impreza organizowana jest przez Dom Kultury Śródmieście, Miasto Białystok i Stowarzyszenie na rzecz Muzeum Mody i Tekstyliów ITE.

„Беларускія дажынкі” 10 верасня ў Рыбалах завяршылі цыкл летніх беларускіх фэстаў БГКТ на Беласточчыне (Фота Радыё Рацыя)
„Беларускія дажынкі” 10 верасня ў Рыбалах завяршылі цыкл летніх беларускіх фэстаў БГКТ на Беласточчыне
(Фота Радыё Рацыя)

■19 września w Przesiadkowym Centrum Kultury Hajnówka Centralna,  dawnym dworcu kolejowym, odbył się wernisaż wystawy „Historie utkane z nici – stare rękodzieło dla przyszłości”, na której zaprezentowano ludowe tkaniny, zebrane we wsiach powiatów bielskiego i hajnowskiego (m.in. Istoku, Lewkowie Starym i Nowym, Dubiczach Cerkiewnych, Czechach Orlańskich, Plancie czy Mokrym). Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” z Policznej. Projekt został dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

■22 września w prawosławnej katedrze św. Mikołaja odbyły się uroczystości 27. rocznicy przeniesienia z Grodna do Białegostoku relikwii św. męczennika Gabriela. Liturgię tego dnia celebrował metropolita warszawski i całej Polski Sawa w otoczeniu hierarchów, duchowieństwa oraz licznie przybyłych wiernych. Św. Męczennik Gabriel jest patronem młodzieży diecezji białostocko-gdańskiej.

Уночы з 15 на 16 верасня ў Беластоку на вуліцы Лупашкі зноў хтосці намаляваў ненавістныя надпісы (Фота Вячаслава Харужага)
Уночы з 15 на 16 верасня ў Беластоку на вуліцы Лупашкі зноў хтосці намаляваў ненавістныя надпісы (Фота Вячаслава Харужага)

■Utworzenia granicznego przejścia pieszego w Jałówce na granicy polsko-białoruskiej chcą radni gminy Michałowo. Na sesji przyjęli w tej sprawie apel, który skierowali do premiera, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz do posłów zasiadających w parlamentarnym zespole ds. Białorusi. Piesze przejście, zdaniem radnych, zwiększyłoby atrakcyjność turystyczną regionu i ułatwiło utrzymywaniu więzi rodzinnych po obu stronach granicy. Mogliby z niego korzystać przede wszystkim mieszkańcy gminy Michałowo i białoruskiej Swisłoczy.

■W dniach 24- 27 września w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku odbyła się kolejna edycja Festiwalu Teatralnego ODE. Na scenie można było obejrzeć dwa spektakle premierowe: „Postrzyżyny” Bohumila Hrabala i „Oświadczyny” Antoniego Czechowa, przełożone na język podlaski przez Jana Maksymiuka. Oprócz tego widzowie zobaczyli białoruski interaktywny spektakl „Jość ideja” Teatru Horada Siabrou z Mińska oraz „Ja – nie Ja”, powstały w ramach laboratorium aktorskiego Art Faktor. Festiwal ODE wymyśliła przed kilku laty Joanna Troc, białoruska aktorka z Podlasia, twórczyni Teatru Czrevo.

■26 września w Białymstoku odbyła się promocja nowo wydanej książki Marcina Sawickiego „Ludzkie klepisko. Historie z Pogranicza: Białorusi, Litwy i Polski”. Autor, mieszkaniec Dolnego Śląska, ruszył śladem rodziny, własnych pasji i emocji na Nowogródczyznę, gdzie odgrzebał zapomniane rodzinne i sąsiedzkie historie. Autor, mający już na swoim koncie reportaże z Gruzji, Armenii i Tadżykistanu, urodził się w 1978 r. w Głogowie. Książkę o Białorusi wydało wydawnictwo Paśny Buriat z Kielc.

■W dniach 25-26 września w Białymstoku odbył się VI Wschodni Kongres Gospodarczy. Wzięło w nim udział ponad tysiąc pięciuset uczestników, dwustu prelegentów oraz siedmiuset uczniów i studentów. Podczas dwudniowego forum dyskutowano o perspektywach rozwoju Polski Wschodniej, relacjach między Unią Europejską a wschodem Europy. Wydarzeniami towarzyszącymi kongresowi były m.in. plebiscyt Top Start-U  p Polski Wschodniej, konkursy Top Inwestycje Polski Wschodniej i Top Pracodawcy Polski Wschodniej. Imprezę organizuje Grupa PTWP.

■Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, najliczniejszą grupę obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie podlaskim, stanowią obywatele Białorusi (5,1 tys. osób). Zaraz za nimi plasują się: Ukraińcy (2,4 tys. osób), Rosjanie (370 osób), Litwini (310 osób), Gruzini (200 osób). Podlasie to jedyny region w Polsce, gdzie Ukraińcy nie stanowią najliczniejszej grupy zagranicznych pracowników. W całej Polsce ważne zezwolenia na pobyt posiada obecnie 414 tys. osób.

Пакінуць адказ

Ваш адрас электроннай пошты не будзе апублікаваны.

Календарыюм

Гадоў таму

 • ў красавіку

  980 – у 1044 г. пачаў княжаньне ў Полацку Усяслаў Брачыслававіч, званы Чарадзеем. Яго славутая дзейнасьць была апісана ў паэме „Слова аб паходзе Ігаравым”. 920 – у 1104 г. адбыўся вялікі паход кааліцыі князёў Кіеўскай Русі, арганізаваны Уладзімірам Манамахам на …ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

Календарыюм / Kalendarium

Сёньня

 • (230) – 23.04.1794 г. утварылася Найвышэйшая Літоўская Рада – рэвалюцыяйны ўрад Літвы і Беларусі падчас Касьцюшкоўскага паўстаньня.
 • (138) – 23.04.1886 г. у мястэчку Пасадзец Вілейскага павету нар. Зьмітрок Бядуля (сапр. прозьвішча Самуіл Плаўнік, пам. 3.11.1941 г. у эвакуацыі каля Уральска ў Казахстане), пісьменьнік. Друкаваўся з 1910 г., пачаткова ў „Нашай Ніве”. У лютым 2020 г. адбылася эксгумацыя яго ў Уральску, а 3.11.2020 г. адбылося перапахаваньне на Усходніх могілках у Менску.
 • (120) – 23.04.1904 г. у вёсцы Нізок, Ігуменскага павету, нар. паэт Паўлюк Трус. Маючы 25 год памёр у Менску на тыф, пахаваны на Вайсковых могілках.
 • (80) – 23.04.1944 г. ва Уснаршчыне на Беласточчыне нар. Мікола Давідзюк – мастак, прафесар Акадэміі Мастацтваў у Лодзі, якую закончыў у 1969 г. і з якой звязаны працай з 1971 г., з 1989 г. вядзе ў ёй майстэрню жывапісу. З нагоды юбілею жадаем спадару Міколу творчага натхненьня, новых прац і выставак!

Новы нумар / Novy numer

Папярэднія нумары

Усе правы абаронены; 2024 Czasopis