Pa prostu / Па-просту

 • Płacz zwanoŭ

  17. Petelski vel Talkoŭski

  Pasiarod 20-cioch szucmanaŭ, jakija na paczatku nimieckaj akupacji służyli na pastarunku żandarmerii ŭ Krynkach, było czatyroch Petelskich, katolikaŭ z Kruszynianaŭ. Śled pa ich zachawaŭso ŭ dakumantach śledztwa, zawiedzienaha uboŭcami dziesiać let pa wajnie. Życiel Krynak, szawiec Szutkiewicz (abrablaŭ jon jaszcze 3,5 ha ziamli), jaki tedy…ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

Po pudlaśki / По-пудляські

 • Nečysta siła, ničoho inšoho

  Ne znaju, što z siêtoho vyjde: musit, ničoho dobroho na samy kuneć, jak to naohuł byvaje z usiêm, što maje choť ščôpoť čohoś spôlnoho z nečystoju siłoju. Zakônčyvšy cykl rozkazuv „Ne može byti!”, ja vže dumała, što ničoho inšoho ne napišu, bo vsio, što chotiêła…ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

RSS і Facebook

„Białorutenistyka po 2020 roku: kontynuacja badań i nowe wyzwania”

INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA  I  LITERATUROZNAWSTWA

INSTYTUT HISTORII

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

zapraszają

w dniach 29-30 czerwca 2023 r.

 na Międzynarodową Konferencję Naukową

„Białorutenistyka po 2020 roku: kontynuacja badań i nowe wyzwania”

połączoną z obchodami 30-lecia białorutenistyki na UMCS

Tematem organizowanej w trybie zdalnym konferencji jest stan i perspektywy rozwoju białorutenistyki w Polsce i na świecie po 2020 r. Sympozjum jest adresowane do językoznaw­ców, literaturoznawców, histo­ry­ków, etnografów, socjologów, reprezentujących ośrodki nau­ko­we w Polsce i za granicą. Z uwagi na obecną sytuację geopolityczną do udziału w konfe­ren­cji zapraszamy Koleżanki i Kolegów, którzy nie są związani z państwowymi ośrodkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi w Rosji i Białorusi.

Uczes­tnicy kon­ferencji będą ob­ra­dować w trzech sekcjach: I. Sek­cja historyczno-kultu­ro­wa, II. Sekcja literaturo­znaw­cza, III. Sekcja językoznawcza. Dodatkowo, przyjmujemy zgłoszenia do udziału w Panelu dyskusyjnym „Białorutenistyka na tle wojny, represji, emigracji”.

Konferencja odbędzie się na Platformie Teams (link do rejestracji zostanie podany przed konferencją). Wystąpienia podczas obrad plenarnych nie powinny przekraczać 25 minut, a w sek­cjach 20 minut. Przewidujemy publikację artykułów w recenzowanym roczniku nauko­wym „Studia Biało­ru­tenistyczne”, punktowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (40 pkt.) oraz notowanym w bazach Erih Plus, Slavic Humanities, Arianta, Index Copernicus, BazHum, CEJSH, DOAJ. Referaty można przesyłać po zakończeniu konferencji lub przed jej rozpoczęciem (artykuły przesłane przed rozpoczęciem konferencji zostaną wysłane do recenzji w pierwszej kolejnoś­ci). Objętość materiałów złożonych do druku: od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego (od 20000 do 40000 znaków).

Języki robocze konferencji: język polski, język białoruski, język ukraiński, języki kongresowe.

Program konferencji zostanie rozesłany do 26 czerwca 2023 r. Możliwy jest udział w Kon­fe­ren­cji bez referatu (udział w dyskusji w ramach Panelu „Białorutenistyka na tle wojny, represji, emigracji”).

Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować do 1 czerwca 2023 r. na adres sekretarzy (dr Agnieszka Goral – agnieszka.goral@mail.umcs.pl, dr Natalia Rusiecka – natalia.rusiecka@ mail.umcs.pl).

Organizatorzy nie planują pobierania opłaty konferencyjnej.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. Siergiej Kowalow – przewodniczący

Dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS – wiceprzewodniczący

Dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda, prof. UMCS – członek

Dr Agnieszka Goral – sekretarz

Dr Natalia Rusiecka – sekretarz

Пакінуць адказ

Ваш адрас электроннай пошты не будзе апублікаваны.

Календарыюм

Гадоў таму

 • ў чэрвені

  995 – Каля 1028 г. нар. князь полацкі Усяслаў Брачыслававіч (памёр у 1101 г.), выдатны ўладар, змагаўся за самастойнасьць і незалежнасьць Полацкага княства. У 1068 г. быў выбраны вялікім князем кіеўскім, праз год зрокся гэтага пасаду, вярнуўся ў Полацак, дзе …ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

Календарыюм / Kalendarium

Сёньня

 • (504) – у 1519 г. Францыск Скарына выдае ў Празе Кнігу Руф, Кнігу Эсфір, Кнігу Плач Іяэміі.
 • (407) – пачатак дзейнасьці ў 1616 г. у Магілёве праваслаўнай брацкай друкарні, якая дзейнічала да 1773 г.
 • (104) – 5.06.1919 г. у Вільні быў надрукованы першы нумар „Беларускага жыцьця” пад рэдакцыяй Францішка Аляхновіча.
 • (85) – 5.06.1938 г. расстраляны Юры Лістапад (нар. у красавіку 1897 г. у Варкавічах на Случчыне), кіраўнік беларускага руху на Случчыне, настаўнік.
 • (81) – 5.06.1942 г. у Ракаве нар. Вячаслаў Рагойша, літаратуразнавец і перакладчык, аўтар шэрагу манаграфіяў па тэорыі, практыцы і гісторыі беларускай літаратуры. Віншуем!

Новы нумар / Novy numer

Папярэднія нумары

Copyright © 2023 Czasopis