Pa prostu / Па-просту

 • Płacz zwanoŭ

  21. Samaabarona i śmierć Żyda Berszki (1)

  Vielkija Aziarania, szto ŭ hminie Krynki, za Niemcami vielmi ciarpieli ad partyzantaŭ, usiakaj maści bandytaŭ i zładziejaŭ. Dajszło da taho, sztu ludzi zarhanizawali tut samaabaronu...ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

Po pudlaśki / По-пудляські

 • Kinoman

  7. Moja klasa

  Časom lepi vtečy z lekciji v školi i poveselitisie z kolegami, bo teper, koli ja ohladajusie nazad, moju vsmiêsku vyklikajut ne škôlny ociênki, a vspominki. P. J. Abdul Kalam) U 1970-ch liêtach u Liceji nr 9 u Hajnuvci byli štyry rumnobiêžny klasy po pryblizno 30…ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

RSS і Facebook

„Białorutenistyka po 2020 roku: kontynuacja badań i nowe wyzwania”

INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA  I  LITERATUROZNAWSTWA

INSTYTUT HISTORII

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

zapraszają

w dniach 29-30 czerwca 2023 r.

 na Międzynarodową Konferencję Naukową

„Białorutenistyka po 2020 roku: kontynuacja badań i nowe wyzwania”

połączoną z obchodami 30-lecia białorutenistyki na UMCS

Tematem organizowanej w trybie zdalnym konferencji jest stan i perspektywy rozwoju białorutenistyki w Polsce i na świecie po 2020 r. Sympozjum jest adresowane do językoznaw­ców, literaturoznawców, histo­ry­ków, etnografów, socjologów, reprezentujących ośrodki nau­ko­we w Polsce i za granicą. Z uwagi na obecną sytuację geopolityczną do udziału w konfe­ren­cji zapraszamy Koleżanki i Kolegów, którzy nie są związani z państwowymi ośrodkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi w Rosji i Białorusi.

Uczes­tnicy kon­ferencji będą ob­ra­dować w trzech sekcjach: I. Sek­cja historyczno-kultu­ro­wa, II. Sekcja literaturo­znaw­cza, III. Sekcja językoznawcza. Dodatkowo, przyjmujemy zgłoszenia do udziału w Panelu dyskusyjnym „Białorutenistyka na tle wojny, represji, emigracji”.

Konferencja odbędzie się na Platformie Teams (link do rejestracji zostanie podany przed konferencją). Wystąpienia podczas obrad plenarnych nie powinny przekraczać 25 minut, a w sek­cjach 20 minut. Przewidujemy publikację artykułów w recenzowanym roczniku nauko­wym „Studia Biało­ru­tenistyczne”, punktowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (40 pkt.) oraz notowanym w bazach Erih Plus, Slavic Humanities, Arianta, Index Copernicus, BazHum, CEJSH, DOAJ. Referaty można przesyłać po zakończeniu konferencji lub przed jej rozpoczęciem (artykuły przesłane przed rozpoczęciem konferencji zostaną wysłane do recenzji w pierwszej kolejnoś­ci). Objętość materiałów złożonych do druku: od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego (od 20000 do 40000 znaków).

Języki robocze konferencji: język polski, język białoruski, język ukraiński, języki kongresowe.

Program konferencji zostanie rozesłany do 26 czerwca 2023 r. Możliwy jest udział w Kon­fe­ren­cji bez referatu (udział w dyskusji w ramach Panelu „Białorutenistyka na tle wojny, represji, emigracji”).

Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować do 1 czerwca 2023 r. na adres sekretarzy (dr Agnieszka Goral – agnieszka.goral@mail.umcs.pl, dr Natalia Rusiecka – natalia.rusiecka@ mail.umcs.pl).

Organizatorzy nie planują pobierania opłaty konferencyjnej.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. Siergiej Kowalow – przewodniczący

Dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS – wiceprzewodniczący

Dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda, prof. UMCS – członek

Dr Agnieszka Goral – sekretarz

Dr Natalia Rusiecka – sekretarz

Пакінуць адказ

Ваш адрас электроннай пошты не будзе апублікаваны.

Календарыюм

Гадоў таму

 • у лютым

  185 – 12 (24).02.1839 г. быў скліканы сабор вуніяцкай царквы, які прыняў рашэньне пра яе далучэньне да праваслаўнай царквы. Каля 1,5 мільёна вернікаў (на беларускіх землях) было далучана да праваслаўя, частка з вуніятаў стала рыма-католікамі. Вунія на землях Каралеўства Польскага …ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

Календарыюм / Kalendarium

Сёньня

 • (408) – 28.02.1616 г. у Несьвіжы  памёр Мікалай Кшыштоф Радзівіл (Сіротка) – нар. 12.07.1549 г. у Цьмеляве, дзяржаўны дзеяч Вялікага Княства Літоўскага, перайшоў з пратэстанцтва ў каталіцызм, падарожнічаў па Блізкім Усходзе (1583 – 1584) і вёў дзёньнік, у Несьвіж запрасіў італьянскага архітэктара Я. М. Бэрнардоні, пабудаваў у
 • (256) – 28.02.1768 г. утварэньне Барскай канфэдэрацыі.
 • (173) – 28.02.(12.03.)1851 г. у Чуднаве на Валыні памёр Ян Баршчэўскі (нар. Y 1781(?) г.  у Мурагах на Полаччыне) – паэт і празаік, вучыўся ў Полацкай езуіцкай калегіі, выдаваў у Пецярбургу альманах «Niezabudka» (1840 – 1844), аўтар зборніка прозы «Szlachcic Zawalnia czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach» (Petersburg 1840). У красавіку 2019 г. у Чуднаве недалёка касьцёла была знойдзена надмагільная пліта з надпісам:  JAN BARSZCZEWSKI MIŁOŚNIK BOGA NATURY I LUDZI PISARZ NATCHNIEŃ  I CZUCIA. ŻYŁ CNOTLIWIE LAT 70. UMARŁ 28. LUTEGO 1851 ROKU. 12.09.2020 г. у Чуднаве устаноўлены помнік Я. Баршчэўскаму.
 • (122) – 28.02.1902 г. нар. Павал Гаўрыленка (пам. 2.02.1961 г.), жывапісец, заснавальнік Саюзу Беларускіх Мастакоў.
 • (97) – 28.02.1927 г. у Вільні выйшаў з друку апошні нумар грамадаўскай газэты „Наш Голас”.

Новы нумар / Novy numer

Папярэднія нумары

Copyright © 2024 Czasopis