Pa prostu / Па-просту

 • Płacz zwanoŭ

  22. Pierapałki sołtysa Nowaha Tryścianoha (2)

  Stanisłava Żynela sudzili za toje, szto byŭszy nimieckim soltysam „vymagał bezwzględnego podporządkowania się zarządzeniom władz niemieckich, uciekając się nawet do przemocy w wypadku, gdy ktoś uchylał się od stawianych przez niego żądań, a nawet biciem terroryzovał ludność swego sołectwa”. Prakuratar dakazvaŭ, szto ad 1942-ho da…ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

Po pudlaśki / По-пудляські

 • Kinoman

  10. Siêta nauka ne dla mene

  Ślubuję uroczyście, że będę: a) zachowywać postawę moralną i obywatelską godną studenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; b) systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę w celu należytego przygotowania do pracy zawodowej oraz aktywnego uczestniczenia w budowie socjalizmu… („Ślubowanie studenta”, 1977) Čom ja pujšov studyjovati fizyku, a ne, prykładom,… ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

RSS і Facebook

„Białorutenistyka po 2020 roku: kontynuacja badań i nowe wyzwania”

INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA  I  LITERATUROZNAWSTWA

INSTYTUT HISTORII

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

zapraszają

w dniach 29-30 czerwca 2023 r.

 na Międzynarodową Konferencję Naukową

„Białorutenistyka po 2020 roku: kontynuacja badań i nowe wyzwania”

połączoną z obchodami 30-lecia białorutenistyki na UMCS

Tematem organizowanej w trybie zdalnym konferencji jest stan i perspektywy rozwoju białorutenistyki w Polsce i na świecie po 2020 r. Sympozjum jest adresowane do językoznaw­ców, literaturoznawców, histo­ry­ków, etnografów, socjologów, reprezentujących ośrodki nau­ko­we w Polsce i za granicą. Z uwagi na obecną sytuację geopolityczną do udziału w konfe­ren­cji zapraszamy Koleżanki i Kolegów, którzy nie są związani z państwowymi ośrodkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi w Rosji i Białorusi.

Uczes­tnicy kon­ferencji będą ob­ra­dować w trzech sekcjach: I. Sek­cja historyczno-kultu­ro­wa, II. Sekcja literaturo­znaw­cza, III. Sekcja językoznawcza. Dodatkowo, przyjmujemy zgłoszenia do udziału w Panelu dyskusyjnym „Białorutenistyka na tle wojny, represji, emigracji”.

Konferencja odbędzie się na Platformie Teams (link do rejestracji zostanie podany przed konferencją). Wystąpienia podczas obrad plenarnych nie powinny przekraczać 25 minut, a w sek­cjach 20 minut. Przewidujemy publikację artykułów w recenzowanym roczniku nauko­wym „Studia Biało­ru­tenistyczne”, punktowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (40 pkt.) oraz notowanym w bazach Erih Plus, Slavic Humanities, Arianta, Index Copernicus, BazHum, CEJSH, DOAJ. Referaty można przesyłać po zakończeniu konferencji lub przed jej rozpoczęciem (artykuły przesłane przed rozpoczęciem konferencji zostaną wysłane do recenzji w pierwszej kolejnoś­ci). Objętość materiałów złożonych do druku: od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego (od 20000 do 40000 znaków).

Języki robocze konferencji: język polski, język białoruski, język ukraiński, języki kongresowe.

Program konferencji zostanie rozesłany do 26 czerwca 2023 r. Możliwy jest udział w Kon­fe­ren­cji bez referatu (udział w dyskusji w ramach Panelu „Białorutenistyka na tle wojny, represji, emigracji”).

Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować do 1 czerwca 2023 r. na adres sekretarzy (dr Agnieszka Goral – agnieszka.goral@mail.umcs.pl, dr Natalia Rusiecka – natalia.rusiecka@ mail.umcs.pl).

Organizatorzy nie planują pobierania opłaty konferencyjnej.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. Siergiej Kowalow – przewodniczący

Dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS – wiceprzewodniczący

Dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda, prof. UMCS – członek

Dr Agnieszka Goral – sekretarz

Dr Natalia Rusiecka – sekretarz

Пакінуць адказ

Ваш адрас электроннай пошты не будзе апублікаваны.

Календарыюм

Гадоў таму

 • ў чэрвені

  530 – 1494 г. – атрыманьне горадам Высокае самакіраваньня паводле магдэбургскага права. 220 – 1.06.1804 г. у Наваспаскім на Смаленшчыне нар. Міхал Глінка, кампазітар, заснавальнік рускай клясычнай музыкі. Найбольш вядомыя яго творы: оперы „Жыцьцё за цара” (1836), „Руслан і Людміла” …ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

Календарыюм / Kalendarium

Сёньня

 • (215) – 1809 г. –  заснаваньне ў Магілёве першай у Беларусі мэтэаралягічнай станцыі.
 • (193) – 15.06.1831 г. у Селішчы Наваградзкага павету нар. Вінцэсь Каратынскі (пам. 7.02.1891 г. у Варшаве), паэт, перакладчык, журналіст. Пісаў у асноўным творы на польскай мове на беларускія тэмы, таксама зьяўляецца аўтарам беларускамоўных вершаў. Пахаваны на Старых Павонзках.

Новы нумар / Novy numer

Папярэднія нумары

Усе правы абаронены; 2024 Czasopis