This Day In History: 1598-12-22

У 1598 г. выйшаў з друку на старабеларускай мове палемічны твор Філалета Хрыстафора “Апокрысіс”, скіраваны супраць берасьцейскай уніі і яе абаронцаў.

Copyright © 2024 Czasopis