This Day In History: 1661-04-06

пачатак у красавіку 1661 г. антырасійскага паўстаньня ў Дзісьне, Себежы, Гомелі ды іншых беларускіх гарадах.

Copyright © 2024 Czasopis