Minął miesiąc. Na Podlasiu.

Wraz z początkiem roku akademickiego rozpoczęło działalność Białostockie Centrum Wspierania Studentów ze Wschodu. Proponuje ono m.in. bezpłatny kurs językowy, a także szkolenie z zakresu poprawnego pisania podania do dziekanatu, tworzenia CV lub dobrej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ostatnią z propozycji jest praktyka studenta w organizacji pozarządowej. Każdy zainteresowany odbyciem takiej […]