Minął miesiąc

Dmitruk
3 траўня ў Супрасльскай акадэміі адкылася выства – пад назвай „Дом” – мастацкіх прац Маргарыты Дзмітрук, мастачкі родам з Бельска-Падляшскага, якая працуе цяпер прафесарам на кафедры графікі Акадэміі мастацтваў у Варшаве. (Радыё Рацыя)

W regionie. 25 kwietnia Rada Miasta Białegostoku, głosami radnych PiS oraz Komitetu Truskolaskiego zdecydowała, że od nowego roku przestanie istnieć Centrum Ludwika Zamenhofa. Zostanie ono dołączone do Białostockiego Ośrodka Kultury. Zdaniem władz miasta, fuzja CLZ i BOK ma przynieść rocznie pół miliona złotych oszczędności. Przeciw tej decyzji głosowali radni PO i SLD. Dezaprobatę dla działania władz na fecebookowym profilu w ciągu kilku dni wyraziło blisko dwa tysiące białostoczan. Centrum Ludwika Zamenhofa powstało w 2009 r., a jednym z głównych celów jego działalności jest promowanie wielokulturowości Białegostoku i postaw tolerancji

Podlaskie na Nowym Szlaku Jedwabnym?
30 kwietnia w województwie podlaskim przebywała z wizytą roboczą delegacja obwodu grodzieńskiego na czele z gubernatorem Władimirem Krawcowem. Goście odwiedzili najpierw polsko-białoruskie przejście graniczne Białowieża – Piererow, a następnie wodne przejście graniczne na Kanale Augustowskim Rudawka – Lesnaja. Władze województwa chcą zacieśnić współpracę z Białorusią w celach nie tylko turystycznych, ale przede wszystkim gospodarczych. Aby to się powiodło, potrzebne są przede wszystkim nowe przejścia graniczne oraz doinwestowanie istniejących.

Już zapadła decyzja o budowie nowego mostu na Świsłoczy na przejściu Bobrowniki – Brzostowica. Władze województwa wraz z lokalnymi samorządami starają się o uruchomienie w regionie dwóch nowych osobowych przejść granicznych Lipszczany (gmina Nowy Dwór) – Sofijowo i Koterka (gmina Mielnik) – Wysokoje.

W kwietniu delegacja samorządu województwa i podlaskich przedsiębiorców przebywała z wizytą w Mińsku, gdzie doszło do spotkania z dyplomatami i przedsiębiorcami z Chin, inwestującymi na Białorusi. Po zapoznaniu się z przebiegiem wizyty marszałek Jerzy Leszczyński powołał grupę roboczą w celu budowy na terenie województwa infrastruktury kolejowej, drogowej i granicznej z perspektywą włączenia regionu w tworzony przez Chiny Nowy Jedwabny Szlak. Będzie on prawdopodobnie przecinał granicę w Kuźnicy.

W dniach 2-3 maja w Zwierkach k. Zabłudowa odbyły się doroczne uroczystości ku czci Świętego Męczennika Dzieciątka Gabriela – patrona dzieci i młodzieży prawosławnej. Tradycyjnie z Białegostoku wyruszyła piesza pielgrzymka, licząca około 350 osób. Głównym uroczystościom w Zwierkach przewodniczył arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej.

P1690047
Festiwal cerkiewnego dzwonienia w Supraślu odbył się w tym roku już po raz siódmy (Фота Мацея Халадоўскага)

Od 4 maja nowym dyrektorem Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku została Jolanta Gadek, była prezes Radia Białystok, wcześniej rzeczniczka wojewody, w czasach gdy był nim obecny wicemarszałek Maciej Żywno, i przez wiele lat dziennikarka Gazety Współczesnej. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął w tej sprawie stosowną uchwałę. Nowa dyrektor będzie pełnić tę funkcję do 3 maja 2021 r. Dotychczasowy dyrektor Książnicy, znany podlaski poeta Jan Leończuk, odszedł na emeryturę.

6 maja w auli Uniwersytetu w Białymstoku wystąpili ze wspólnym koncertem zespół Czeremszyna oraz Todar, czyli Źmicier Wajciuszkiewicz. Podczas „Muzycznej Kolacji na Świerkach” można było posłuchać indywidualnych kompozycji i interpretacji białoruskiego artysty, w tym na przykład piosenek Jaromira Nohawicy, a także wspólnego projektu Czeremszyny i Todara pod nazwą „Co na sercu…”.

W dniach 7-8 maja w Supraślu odbył się 7. Międzynarodowy Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia „Obwieszcza, wychwala, nawołuje”. W sumie w konkursie wzięły udział 23 osoby z kraju i zagranicy – Białorusi, Rosji i Niemiec, które zagrały na XVIII-wiecznej dzwonnicy, znajdującej się w bramie wejściowej Prawosławnego Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Rywalizowano w trzech kategoriach – najbardziej prestiżowej mistrzowskiej (masters), otwartej (open) oraz młodzieżowej. W kategorii masters pierwszą nagrodę zdobyła Hanna Padradczyk z Mińska w Białorusi, w open – Uładzisłau Kawalenka z Mińska, w grupie młodzieżowej – Tomasz Wasiluk z Supraśla. Organizatorami festiwalu są Akademia Supraska i Muzeum Ikon.

Zawężana wielokulturowość
Białostoccy radni PO podnieśli larum przeciwko marginalizacji utworzonego siedem lat temu Centrum Ludwika Zamenhofa poprzez włączenie go w struktury Białostockiego Ośrodka Kultury. W dyskusjach na sesji rady miasta oraz w internecie przytaczano koronny argument, iż decydenci strzelają sobie w stopę, gdyż pomniejszają znaczenie wielokulturowości i postaw tolerancji. Właśnie te wartości, mające tak wielkie znaczenie we współczesnym świecie, przyświecały powołaniu w Białymstoku centrum z symbolicznym patronatem urodzonego w ty
m mieście słynnego przedstawiciela dominującej tu niegdyś społeczności żydowskiej, twórcy języka esperanto. Ale problem nie leży wcale w organizacyjnej zmianie funkcjonowania placówki, ale w braku świadomości czym w rzeczy samej jest ta wielokulturowość, do promowania której została ona utworzona.

Białystok i cały region Podlasia słynie w kraju i za granicą z tego, że od wieków stykają się tu różne religie, tradycje i kultury wielu narodów. Ale po pierwsze, dziś należy mówić o tym raczej w czasie przeszłym, gdyż zdecydowanie już dominują polskość i katolickość, mimo że niekiedy jeszcze świeżej daty. Po drugie, wciąż niedoceniany i marginalizowany jest najliczniejszy komponent obecnej wielokulturowości, czyli prawosławie i nasza białoruska mniejszość. Te główne i największe dziś bogactwa wrzuca się do jednego wielokulturowego worka z tatarską egzotyką w Kruszynianach, muzealną synagogą w Tykocinie i śpiewami cygańskimi. Natomiast tolerancję postrzega się niemal wyłącznie przez pryzmat stosunku do nowych, nielicznych mieszkańców Białegostoku i regionu o innym kolorze skóry tudzież przejawy antysemityzmu, choć społeczności żydowskiej od dawna prawie już tu nie ma.
Nasza mniejszość, dominująca jeszcze do niedawna na znacznej połaci regionu, wciąż odgrywa największą rolę w owej wielokulturowej mozaice, ale ta kultura jest jakby ukrywana i promowana trochę od niechcenia. Ale mimo tych niezrozumiałych kompleksów i tak Białostocczyzna w oczach turystów z kraju i zagranicy wyróżnia się bogactwem przede wszystkim prawosławia i tym samym białoruskości. Świadczy o tym chociażby gwałtownie rosnąca popularność szlaku, znaczonego podlaskimi cerkwiami. Autobusowe, samochodowe bądź rowerowe wycieczki, jadąc z Białegostoku, odwiedzają supraski monaster oraz cerkwie w pasie gmin przygranicznych od Sokółki po Białowieżę, Świętą Górę Grabarkę i Siemiatycze. (jc)

9 maja, w rocznicę zakończenia II wojny światowej, na cmentarzu miejskim w Białymstoku na kwaterze poległych żołnierzy radzieckich została odprawiona panichida i złożono kwiaty.

tam_pa_rosi
7 траўня 2016 г. Абыход поля ў вёсцы Курашaва ў Чыжоўскай гміне ў рамках сёлетняга фестывалю „Там па маёвуй росі”, зладжнага Музеем Малой айчыны ў Студзіводах. Падобныя карагоды ў наступны дзень прайшлі таксама ў чатырох вёсках у Мілейчыцкай гміне. (Радыё Рацыя)

W dniach 9-14 maja odbył się jubileuszowy XXXV Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. W hajnowskim soborze przed publicznością i jury pod przewodnictwem o. mitrata Leoncjusza Tofiluka zaprezentowało się 29 chórów z Polski i zagranicy. Grand Prix Festiwalu zdobył Akademicki Chór Studentów Charkowskiej Państwowej Akademii Kultury. Nagrody i wyróżnienia przyznano też w wielu innych kategoriach – chórów parafialnych wiejskich, chórów parafialnych miejskich, chórów dziecięco-młodzieżowych, chórów akademickich oraz chórów innych. Organizatorem festiwalu jest Społeczny Komitet Organizacyjny oraz Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”, powołany przez prawosławnego metropolitę warszawskiego i całej Polski Sawę

W dniach 13-15 maja kilkuset młodych ludzi wzięło udział w 37. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarka. Jej organizatorem jest Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

17 maja Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe wszczęła dochodzenie w sprawie obchodów 82. rocznicy powstania ONR, zorganizowanych przed miesiącem w Białymstoku. Jak poinformował szef tej prokuratury Wojciech Zalesko, decyzja o wszczęciu dochodzenia została podjęta w celu sprawdzenia, czy doszło do propagowania faszyzmu lub znieważenia na tle narodowościowym czy wyznaniowym. Przypomnijmy, że 16 kwietnia w Białymstoku odbył się marsz ONR, podczas którego wznoszono nacjonalistyczne, radykalne hasła, zaś w klubie studenckim Politechniki Białostockiej odbył się koncert zespołu propagującego treści faszystowskie i rasistowskie.

racinieuski_bibliateka_3
Пры Музеі малой бацькаўшчыны ў Студзіводах – квартале горада Бельск-Падляшскі адкрылася Бібліятэка імя айца Рыгора Сасны. Па ініцыятыве дырэктара музея Дарафея Фіёніка знайшліся ў ёй кніжныя выданні з калекцыі памерлага на пачатку гэтага года святара – беларусіста і краязнаўцы, таксама царкоўнае аблачэнне ды яго друкарская машынка (Радыё Рацыя)

 

W dniach 17-22 maja odbył się 35. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2016” w Białymstoku. Wzięło w nim udział ponad trzydzieści chórów amatorskich i zawodowych z szesnastu krajów, m.in. z Polski, Łotwy, Macedonii, Słowacji, Białorusi, Bułgarii i Rosji, a nawet Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Australii. Międzynarodowe jury przyznało nagrody w pięciu kategoriach – chórów parafialnych (I miejsce zajął chór diecezji australijsko-nowozelandzkiej z Sydney), amatorskich świeckich (zwyciężył chór Politechniki Gdańskiej) i dziecięco-młodzieżowych (nagrodzony rosyjski chór Radost z Moskwy), chórów uczelni muzycznych (najlepszym okazał się chór Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych z Moskwy); w uważanej za najbardziej prestiżową – kategorii chórów zawodowych – pierwszą nagrodę jurorzy przyznali również artystom z Moskwy – Państwowemu Akademickiemu Kameralnemu Chórowi. Organizatorem festiwalu jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna”.

racinieuski_biblioteka_14W dniach 18-22 maja odbyły się 31. Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku. Wzięło w nich udział ponad 130 twórców z Polski i zagranicy –  Białorusi, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Francji.  Przygotowali oni ponad 20 wydarzeń – przedstawień teatralnych, koncertów, wystaw, pokazów filmowych, warsztatów i spotkań. Białoruś reprezentował Korniag Theatre, który wystawił spektakl „The Latent Man”, opowiadający o fobiach dotyczących płci biologicznej i kulturowej, frustracjach seksualnych, kryzysie męskości i tradycyjnym obrazie „prawdziwego mężczyzny”. Organizatorem DSW jest Białostocki Ośrodek Kultury.

24 maja w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbył się IX Festiwal Kultur. Organizuje go białostocka Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera. Podczas tegorocznej edycji wystąpiły dziecięce i młodzieżowe zespoły, pokazujące kultury polską, białoruską, ukraińską, żydowską, tatarską i czeczeńską. Podczas imprezy rozstrzygnięto także konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III i literacki dla klas IV-VI pod hasłem „Inni, a jednak tacy sami”.

Юбілей „беларускага” прадшколля
25 траўня Самаўрадавае прадшколле н-р 14 у Беластоку святкавала юбілей 65-годдзя свайго існавання. Сёння гэты дзіцячы садок карыстаецца вялікай папулярнасцю з увагі на тое, што ад 1995 г. існуюць тут групы з беларускай мовай, у якіх дзеткі пазнаюць культуру сваіх дзядоў і прадзедаў, вывучаюць беларускія песні, ставяць сцэнкі і спектаклі на беларускай мове.

З нагоды юбілею сустрэліся выпускнікі, былыя і цяперашнія настаўнікі, бацькі. Прысутныя былі таксама праваслаўныя святары з архіепіскапам Якубам, прадстаўнікі магістрата, беластоцкі радны Славамір Назарук, прадстаўнікі беларускіх арганізацый ды дырэктар Культурнага цэнтра Беларусі ў Варшаве Міхал Рыбакоў.

Idea uruchomienia tzw. pociągu weekendowego Białystok-Waliły stanęła pod znakiem zapytania. Po wycofaniu się gminy Gródek z partycypacji w kosztach, województwo nie widzi możliwości finansowania kursów kolejowych do Walił w większym stopniu, niż 50 procent. Mimo, że radni gminy Michałowo zgodzili się wyłożenie z własnego budżetu 25 tys. zł na wspomniany cel, do finalizacji projektu brakuje 23 tys. zł. Nadzieja w  PKP Polskie Linie Kolejowe i obniżeniu przez nie kosztów uruchomienia linii.

Dabrowa_spotk_z_kult_bial
15 траўня ў Дуброве-Беластоцкай прайшлі IV Сустрэчы з беларускай культурай. У зале мясцовага Гміннага асяродка культуры выступілі гурты з Нарвы, Макаўкі (на здымку), Грабянёў і Гродна. (iSokolka.pl)

Z danych Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wynika, że ponad 4,7 tys. osób skorzystało w 2015 r. z możliwości bezwizowego wyjazdu do białoruskiej części Puszczy Białowieskiej Od 12 czerwca 2015 r. czynne jest przejście dla pieszych i rowerzystów Białowieża-Piererow. By dostać się na białoruską s
tronę Puszczy Białowieskiej trzeba mieć ważny paszport lub inny równoważny dokument oraz dokument zezwalający na zwiedzanie parku narodowego, który jest wydawany na 72 godziny. Wspomniane przejście graniczne od 1 kwietnia do 30 września działa w godzinach 8.00-20.00, a w pozostałe miesiące od 8.00 do 18.00.

 

W kraju. 13 maja w poznańskiej galerii „Ego” otwarto wystawę Leona Tarasewicza „Światło obrazów”. Zaprezentowane tam prace to tzw. lightboxy – wykonane z jedno- lub wielokolorowej pleksi, umieszczone na ścianach sal wystawowych.

Białoruskie książki można znaleźć w multimedialnej bibliotece dla dzieci i młodzieży Nautilus – donosi Biełsat. Każdy chętny może ofiarować jej nie tylko książki, ale również nagrania z białoruską muzyką i filmy. Obecnie w kolekcji znajduje się 15 książek. W Warszawie mieszka kilkadziesiąt białoruskich rodzin, które są zainteresowane tym, aby ich dzieci znały i doskonaliły język ojczysty. Książkowa inicjatywa obejmuje również spotkania czytelników. Inicjatorem projektu jest Uładź Michniewicz.

У 71. угодкі злачынства
22 траўня на месцы збуранай у 1915 г. царквы св. Юрыя ў вёсцы Патока ў Міхалоўскай гміне другі ўжо раз сабраліся былыя і цяперашнія жыхары з настаяцелем прыхода ў Тапалянах а. Славамірам Тафілюком, каб ушанаваць ахвяры жудаснага злачынства ў яго 71-ыя ўгодкі. 22 траўня 1945 г. уся вёска была спалена атрадам польскага ўзброенага падполля. Сабраныя памаліліся за душы бязвінна тады загінулых жыхароў і вырашылі пабудаваць на месцы царквы каплічку ў іх памяць.

Od 1 czerwca zmienią się w Polsce zasady dotyczące systemu Tax Free. Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra finansów podróżny spoza Unii Europejskiej (a więc i obywatel Białorusi) powinien zrobić w Polsce zakupy na sumę co najmniej 300 zł, aby móc otrzymać na granicy zwrot podatku VAT. Obecnie minimalna kwota wynosi 200 zł.

majowyja_sustreczy
22 траўня Асяродак Шчыты ў Шчытах-Дзенцялове і Гмінны асяродак культуры ў Орлі сарганізавалі трэці ўжо раз фэст „Маёвыя сустрэчы ў Шчытах”. Выступілі калектывы рознага ўзросту – дзіцячыя, моладзевыя і дарослыя фальклорныя калектывы. Удзельнікі фэсту маглі таксама пакаштаваць традыцыйныя стравы. (Радыё Рацыя)

W Republice Białoruś. 26 kwietnia około tysiąca osób wzięło udział w tradycyjnym marszu opozycji i środowisk niezależnych, który przeszedł ulicami Mińska w 30. rocznicę katastrofy czarnobylskiej. Uczestnicy marszu, zwanego Czarnobylskim Szlakiem, nieśli historyczne biało-czerwono-białe flagi Białorusi, godła Pogoni, flagi Unii Europejskiej. Minutą ciszy uczczono ofiary katastrofy. Pojawiły się też transparenty, protestujące przeciw budowie elektrowni atomowej pod Ostrowcem przy granicy z Litwą. Czarnobylski Szlak jest doroczną akcją, organizowaną przez opozycję i środowiska niezależne w rocznicę katastrofy w Czarnobylu.
Wybory parlamentarne w Białorusi odbędą się 11 września – ogłosiła 27 kwietnia szefowa Centralnej Komisji Wyborczej, Lidzija Jarmoszyna. Jak zapowiedział prezydent Aleksander Łukaszenka, „wyrażenie woli narodu powinno odbyć się w absolutnie demokratycznej i spokojnej atmosferze”.

2majowyja_sustreczy29 kwietnia w centrum Mińska grupa 35 osób zorganizowała akcję przejazdu przez miasto, mającą na celu zwrócenie uwagi na prawa rowerzystów na drogach. Uczestnicy akcji zostali niespodziewanie zaatakowani przez OMON i tajniaków. Rowerzystom zarzucono łamanie przepisów o ruchu drogowym i agresywne zachowanie w stosunku do milicjantów. Sześciu uczestników pikiety zostało zatrzymanych na kilka godzin.

Podczas obchodzonego 5 maja Dnia Druku Państwowy Komitet Statystyczny (Biełstat) podał informacje dotyczące m.in. liczby wydawanych w Białorusi książek z podziałem na język publikacji. Najwięcej, bo 74 proc., stanowią tytuły drukowane w języku rosyjskim, drugie miejsce – daleko w tyle pod względem udziału procentowego – zajmują wydawnictwa w języku białoruskim – 11,4 proc. (w porównaniu z rokiem 2014 to mniej o 1,8 proc.) . Oprócz tego w Białorusi wydawano książki i broszury w języku angielskim, niemieckim, francuskim. Ukazały się też wydania po polsku, chińsku, ukraińsku oraz w języku starocerkiewnosłowiańskim, litewskim i włoskim. Pojedyncze egzemplarze drukowano po azersku, wietnamsku, portugalsku, słowacku i szwedzku.

J_Leonczuk_z_kwiatami
13 maja uroczyście, z życzeniami i wiązankami kwiatów, pożegnano odchodzącego na emeryturę dyrektora Książnicy Podlaskiej, Jana Leończuka. Obok następczyni, Jolanta Gadek, która wygrała konkurs na to stanowisko (Фота Юркі Хмялеўскага)

Taras Awatarau, białoruski ochotnik z Donbasu, został skazany na 5 lat kolonii o zaostrzonym trybie. Sąd uznał go winnym „nielegalnych działań przy użyciu broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych” oraz przemytu broni.

9 maja w całej Białorusi świętowano Dzień Zwycięstwa (nad hitlerowskimi Niemcami). Centralne obchody rocznicy odbyły się w Mińsku, uczestniczył w nich prezydent Aleksander Łukaszenka, który tradycyjnie przemawiał do weteranów. Głównym punktem mińskich obchodów święta był marsz „Białoruś pamięta”. Po południu i wieczorem odbywały się liczne pikniki i koncerty, nie tylko w stolicy, ale we wszystkich miastach i miasteczkach Białorusi.

10 maja wyznawcy prawosławia w Białorusi obchodzili Radaunicu, czyli w tamtejszej tradycji święto zmarłych. Tydzień po Wielkanocy (we wtorek) odwiedzali groby swoich krewnych, gdzie oprócz odmawiania modlitw za zmarłych spożywali posiłek.

Jak co roku, tak i obecnie Białoruś ma problemy z wynegocjowaniem od Rosji odpowiedniej ceny za dostarczany gaz. Jedną ze spornych kwestii jest uregulowanie zaległych płatności wobec Gazpromu za okres od stycznia do kwietnia, które zdaniem strony rosyjskiej wyniosły 125 mln dolarów. Z kolei białoruski minister energetyki Uładzimir Prakopczyk stwierdził, że Mińsk nie uznaje tego długu, ponieważ obie strony w inny sposób traktują porozumienia międzyrządowe. Białoruś i Rosja pozostały przy swoich stanowiskach, wyrażonych 12 maja w Mohylewie, gdzie odbywało się posiedzenie Rady Ministrów tzw. Państwa Związkowego.

Nasza autorka odznaczona Medalem Gloria Artis
21 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas 7. Warszawskich Targów Książki zasłużonym pisarzom ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich zostały wręczone Medale Gloria Artis. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się współpracująca z Cz olsztyńska pisarka Tamara Bołdak-Janowska. Шчыра і сардэчна віншуем узнагароды!
Podczas Warszawskich Targów Książki ogłoszono też listę dwudziestu książek nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Nike. Znalazł się na niej reportaż Marcina Kąckiego „Białystok. Biała siła, czarna pamięć”. Książka ta, w której autor opisał przykłady trudnych relacji polsko-białoruskich i polsko-żydowskich, stała się kanwą spektaklu, wystawianego od kwietnia w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Jeszcze przed premierem został on oprotestowany przez białostockie środowiska prawicowe.

Siedmiu finalistów Nike poznamy we wrześniu zaś werdykt jury zostanie ogłoszony w pierwszą niedzielę października.

15 maja około trzystu aktywistów białoruskiej opozycji podczas zgromadzenia w centrum Mińska, na skwerze Janki Kupały, ogłosiło utworzenie Białoruskiego Kongresu Narodowego (BNK). Celem tej inicjatywy jest zjednoczenie opozycyjnych, demokratycznych sił. W skład komitetu organizacyjnego BNK weszli m.in. dawni kandydaci na prezydenta Białorusi – Mikoła Statkiewicz i Uładzimir Niaklajeu, a także były przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi Stanisłau Szuszkiewicz. Zebranie założycielskie Białoruskiego Kongresu Nartodowego odbyło się na otwartej przestrzeni, ponieważ władze odmówiły organizatorom udostępnienia sali.

Czarnob_szlach
Чарнобыльскі шлях 2016 у Мінску (Фота: @MaladyFront)

16 maja w Mińsku odbyło się spotkanie prezydenta Aleksandra Łukaszenki i ministra spraw zagranicznych Uładzimira Makieja z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Oba państwa wyraziły swoje zaniepokojenia zbliżaniem się infrastruktury NATO do granic Państwa Związkowego. Chodzi m.in. o powstające w Polsce elementy amerykańskiej tarczy antyrakietowej oraz obecność jednostek natowskich w państwach bałtyckich i w Polsce. Jak twierdzą wojskowi analitycy, Rosja może w najbliższym czasie zwiększyć swoją obecność wojskową w Białorusi.

Białoruski fotograf Anton Surapin otrzyma od Ministerstwa Finansów odszkodowanie za nieuzasadnione zatrzymanie przez KGB. Sąd nakazał wypłacenie mu 8 mln rubli (1600 zł) za 35 dni pozbawienia wolności w 2012 r., gdy zatrzymano go jako podejrzanego o udzielenie pomocy organizatorom akcji szwedzkiej agencji PR, która dokonała słynnego „desantu pluszowych misiów” nad Białorusią. Jako powód zatrzymania podano, że fotograf jako pierwszy zamieścił w Internecie zdjęcia zrzuconych na spadochronach misiów. Wskutek nagłośnionej przez media akcji solidarności dziennikarzy, Surapina zwolniono z aresztu, potem wycofano wszystkie stawiane mu zarzuty. To pierwszy w ostatnich latach przypadek, kiedy więzień polityczny wywalczył odszkodowanie od białoruskich władz.

Dwa tysiące ciągników wyprodukuje Mińska Fabryka Traktorów w Azerbejdżanie w tamtejszych zakładach samochodowych w  Gandży. Podpisano w tej sprawie stosowne  memorandum. W zakładach samochodowych w Gandży montuje się obecnie ciągnik Biełarus oraz samochody MAZ i KamAZ. Oprócz tego produkuje się elementy wyposażenia do białoruskich traktorów. Mińska Fabryka Traktorów posiada swoje montownie nie tylko w Azerbejdżanie, ale również na Ukrainie, w Rosji, Kazachstanie, Chinach, Rumunii, Serbii, Algierii i Wenezueli.

Dochody z turystyki parku narodowego po białoruskiej stronie Puszczy Białowieskiej  w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosły aż pięciokrotnie – poinformowały władze parku (stanowią obecnie 40-45 proc. całej puli dochodów). Przyczyniło się do tego znacznie otwarcie w ubiegłym roku bezwizowego przejścia granicznego Białowieża-Piererow. Skorzystało z niego dotąd ponad 6 tys. obywateli Polski, Niemiec, Francji i Kanady. Jak dodają władze parku, następuje stopniowe przechodzenie na „gospodarkę zorientowaną ekologicznie”.

Polak oskarżony o szpiegostwo z Białorusią w tle
W drugiej połowie maja ogólnopolskie media doniosły o zatrzymaniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Mateusza Piskorskiego, lidera powstałej na początku ub.r. prorosyjskiej partii Zmiana. Prokuratura Krajowa poinformowała, że jest on podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji. Decyzją sądu został czasowo aresztowany.
Według śledczych Piskorski wiele razy spotykał się operacyjnie z przedstawicielami rosyjskich organizacji pozarządowych, którzy w rzeczywistości byli współpracownikami służb wywiadowczych. Podczas tych spotkań miał przyjmować płatne zlecenia w ramach „zadań operacyjnych w zakresie wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską celem propagowania tez zbieżnych z interesami Rosji”. Są podejrzenia, iż partia Zmiana oraz związane z nią stowarzyszenia, zajmujące się także Białorusią i Ukrainą, mogły być kontrolowane i finansowane przez rosyjskie służby.

Niespełna czterdziestoletni dziś Mateusz Piskorski pochodzi ze Szczecina, z wykształcenia jest politologiem. Jako pracownik naukowy szczecińskiego uniwersytetu w 2002 r. rozpoczął działalność polityczną w Samoobronie Andrzeja Leppera, wiążąc się z mocnym w tej partii nurtem prorosyjskim. Z listy tej partii dostał się w 2005 r. do Sejmu.

Po upadku Samoobrony Piskorski nadal rozwijał kontakty polityczne, a także gospodarcze, za wschodnią granicą. Od piętnastu lat żywo interesował się także Białorusią, otwarcie popierając rządy Aleksandra Łukaszenki. Był obserwatorem nieuznawanych przez Polskę i kraje zachodnie kolejnych wyborów prezydenckich w Białorusi. Przed kamerami białoruskiej telewizji oznajmiał, iż „nie wystąpiły żadne dające się zauważyć nieprawidłowości”.

Na założycielski zjazd Zmiany nie omieszkał zaprosić także znajomych z Białorusi. Osobiście w Mińsku wręczył zaproszenia przewodniczącemu nieuznawanego przez Warszawę Związku Polaków na Białorusi, a także przebywającemu w Białoruskie stolicy ministrowi spraw zagranicznych tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Nie zostali oni jednak wpuszczeni na terytorium Polski.

Już trzeci raz w tym roku białoruski sąd orzekł karę śmierci. Skazanym jest 33-letni Siarhiej Wostrykau, gwałciciel i morderca dwóch kobiet z Homla. Białoruś jest jedynym państwem w Europie, gdzie orzeka się i wykonuje najwyższy wymiar kary.

Mychajło Jeżel, były minister obrony Ukrainy i były ambasador w Mińsku (zwolniony ze stanowiska w ubiegłym roku), ścigany przez władze w Kijowie listem gończym, przebywa w Białorusi. Na Ukrainie wszczęto przeciwko niemu ponad 50 postępowań karnych – śledczy zarzucają mu zdefraudowanie 42 mln hrywien i uważają za osobę odpowiedzialną za doprowadzenie ukraińskiej armii do ruiny. Prawdopodobna jest informacja, że ukraiński admirał leczy się w białoruskim szpitalu wojskowym oraz że zamieszkał w elitarnym osiedlu pod Mińskiem.

 

Na świecie. 8 maja Lawon Wolski otrzymał nagrodę Freemuse za wybitny wkład w „wolność wypowiedzi muzycznej”. Białoruskiemu muzykowi wręczono ją 8 maja w sztokholmskiej „wiosce Eurowizji”.

18 maja Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) ogłosił prognozy tegorocznego wzrostu gospodarczego, obejmujące 36 krajów Europy, Afryki i Azji, którym udziela kredytów. Dla grupy „Europa Środkowa i kraje bałtyckie” (Polska, Węgry, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Estonia) prognozuje 3,1 proc. wzrost; liderem jest Polska – 3,6 proc. Natomiast najbardziej w dół zrewidowano prognozy dla regionu Europy Wschodniej i Kaukazu, gdzie zamiast wzrostu o 1,4 proc. PKB ma w tym roku nastąpić recesja, sięgająca 0,2 proc. Do grupy tej należy m.in. Azerbejdżan i Białoruś, gdzie spadek PKB ma wynieść 3 proc. Ukraina, po blisko 10-procentowym spadku w 2015 r., ma się rozwijać w stabilnym tempie 2 proc. PKB. Osobno liczona jest Rosja, gdzie PKB ma się skurczyć aż o 12 proc.

Kanada podjęła decyzję o zdjęciu sankcji nałożonych na Białoruś 10 lat temu. Według komunikatu kanadyjskich władz, decyzja jest odpowiedzią na pozytywne zmiany, które zaszły ostatnio w Białorusi, w tym m.in. uwolnienie więźniów politycznych i przeprowadzenie wyborów prezydenckich jesienią zeszłego roku, którym nie towarzyszyła przemoc i zmierzały one do zgodności z normami międzynarodowymi. Kanada podjęła analogiczne kroki jak wcześniej Stany Zjednoczone i Unia Europejska.

Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie, kształcący młodych Białorusinów i finansowany głównie przez tzw. Radę Północną, zrzeszający rządy państw bałtyckich i skandynawskich, stracił swego głównego sponsora. Z komunikatu na jej stronie internetowej wynika, że  pieniądze na finansowanie uniwersytetu zostaną przeznaczone na programy integracji uchodźców i emigrantów. Niewykluczone, że decyzja ta związek z niedawnym audytem placówki, który wykazał możliwość nadużycia środków finansowych.  EHU został przeniesiony z Mińska do Wilna w 2004 r. po tym, gdy białoruskie władze doprowadziły do jego zamknięcia na terenie Białorusi. Oprócz Rady Północnej sponsoruje go m.in.  Komisja Europejska, rząd Litwy, amerykańska Fundacja MacArthura i Carnegie.

21 maja papież Franciszek przyjął na audiencji prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę.  Łukaszenka po raz pierwszy był w Watykanie w 2009 r., kiedy złożył wizytę Benedyktowi XVI w. Tym razem białoruski prezydent wraz ze swoim synem Kolą podarowali papieżowi kopię krzyża Eufrozyny Połockiej, model karety i holograficzną ikonę. Łukaszenka zaprosił też Franciszka do złożenia wizyty w Białorusi.

Litewscy konserwatywni politycy chcą wprowadzenia ustawowego zakazu kupowania energii elektrycznej z siłowni atomowej, którą buduje Białoruś w odległości 50 km od Wilna. Rozpoczęto zbieranie podpisów pod projektem stosownej ustawy. Minister energetyki Litwy Rokas Masiulis poinformował również, że litewski apel o niekupowanie energii z białoruskiej elektrowni podtrzymują Łotwa i Estonia.

Rada Europy uznała, że plany zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej nie pozwalają na przywrócenie Białowieskiemu Parkowi Narodowemu prestiżowego Dyplomu Obszarów Chronionych. Decyzja została podjęta po opiniach ekspertów Rady, którzy stwierdzili na początku maja, że przyznanie wyróżnienia byłoby przedwczesne. Europejski Dyplom Obszarów Chronionych (European Diploma for Protected Areas – EDPA) to wyróżnienie dla cennych obszarów przyrodniczych i jednocześnie certyfikat jakości, świadczący o wysokich standardach ochrony przyrody. Obecnie dyplom posiadają 74 obszary w 29 krajach. W Polsce dyplom ma jedynie Bieszczadzki Park Narodowy. Białowieski Park Narodowy szczycił się takim wyróżnieniem do 2007 r., kiedy m.in. ze względu na intensywne pozyskanie drewna w cennych drzewostanach poza Parkiem Narodowym zostało ono zawieszone.

Komentarze

 1. Hey there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and individually recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from this web site.

 2. I am not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic info I was looking for this info for my mission.

 3. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 4. obviously like your web site but you need to take a look at the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the reality on the other hand I will definitely come back again.

 5. wonderful post, very informative. I’m wondering why the opposite experts of this sector don’t notice this.

  You should proceed your writing. I am confident, you have
  a huge readers’ base already!

 6. Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would
  have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 7. Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I am impressed! Very useful info particularly the final section 🙂 I deal with such information a lot. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and best of luck.

 8. You made some good points there. I looked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 9. Thank you for every other great post. The place else may anyone get that type of information in such an ideal approach of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the look for such info.

 10. There are some interesting points in time on this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I will take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as properly

 11. I have been browsing on-line more than 3 hours today, but I by no means found any fascinating article like yours. It is beautiful worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the internet will likely be much more helpful than ever before. „Baseball is 90 percent mental. The other half is physical.” by Lawrence Peter Berra.

 12. Very interesting info !Perfect just what I was searching for! „It’s not the having, its the getting.” by Elizabeth Taylor.

 13. When someone writes an paragraph he/she maintains
  the thought of a user in his/her brain that how a user can be aware
  of it. Therefore that’s why this post is amazing.

  Thanks!

 14. Someone necessarily assist to make critically posts I would state. That is the very first time I frequented your website page and so far? I amazed with the analysis you made to create this actual submit incredible. Wonderful task!

 15. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thanks, I will try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 16. I was just searching for this info for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Usually the top websites are full of garbage.

 17. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 18. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 19. Unquestionably believe that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the internet the easiest thing to take into accout of. I say to you, I certainly get irked while other folks think about worries that they just don’t understand about. You controlled to hit the nail upon the highest and outlined out the entire thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be again to get more. Thank you

 20. Excellent way of explaining, and pleasant piece of writing to take data concerning my
  presentation subject, which i am going to convey in institution of higher education.

 21. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 22. Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 23. Valuable info. Lucky me I found your web site by accident, and I’m shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.

 24. Very interesting information!Perfect just what I was searching for! „All the really good ideas I ever had came to me while I was milking a cow.” by Grant Wood.

 25. Very great post. I just stumbled upon your blog
  and wished to mention that I have truly loved surfing around your weblog posts.

  After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write once more very
  soon!

 26. I¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Studying this info So i¦m happy to express that I have a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I so much certainly will make sure to do not forget this website and provides it a look on a continuing basis.

 27. You made some first rate points there. I seemed on the web for the issue and located most individuals will go together with along with your website.

 28. I seriously love your blog.. Excellent colors & theme.

  Did you build this website yourself? Please reply back as
  I’m trying to create my very own website
  and would love to know where you got this from or exactly
  what the theme is named. Thank you!

 29. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.

 30. I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Exceptional work!

 31. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your website? My blog is in the exact same niche as yours and my users would genuinely benefit from some of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Thank you!

 32. Some genuinely excellent info , Sword lily I observed this. „We go where our vision is.” by Joseph Murphy.

 33. Can I just say what a relief to seek out somebody who really knows what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know the right way to convey a difficulty to mild and make it important. More folks must learn this and understand this aspect of the story. I cant believe youre not more popular because you undoubtedly have the gift.

 34. Awsome post and straight to the point. I am not sure if this is in fact the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to employ some professional writers? Thx 🙂

 35. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 36. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this blog. Thanks, I?¦ll try and check back more often. How frequently you update your website?

 37. I am extremely inspired together with your writing abilities and also
  with the layout to your weblog. Is that this
  a paid subject matter or did you customize it your self?
  Anyway stay up the excellent quality writing,
  it’s rare to look a great blog like this one today..

 38. I blog often and I genuinely thank you for your content.

  Your article has really peaked my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new details about once a week.
  I opted in for your RSS feed too.

 39. Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow
  you if that would be okay. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

 40. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I
  am going through problems with your RSS. I don’t know why I can’t
  join it. Is there anybody having similar RSS problems?
  Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 41. Thanks for every other informative web site.
  The place else may I am getting that type of info written in such a perfect method?
  I’ve a project that I’m simply now running on, and I’ve been on the glance out for such information.

 42. I will immediately take hold of your rss feed as I can not in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me realize so that I may subscribe. Thanks.

 43. Greate article. Keep writing such kind of info on your page.
  Im really impressed by your blog.
  Hey there, You have performed a fantastic
  job. I will certainly digg it and individually suggest to my friends.

  I’m sure they will be benefited from this website.

 44. Heya this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 45. I’ve been surfing on-line greater than three hours nowadays, yet I never discovered any interesting article like yours. It is lovely price enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made just right content as you did, the web might be a lot more useful than ever before.

 46. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! „The guy with the biggest stomach will be the first to take off his shirt at a baseball game.” by Glenn Dickey.

 47. Greetings! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post
  or vice-versa? My blog covers a lot of the same topics
  as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Fantastic blog
  by the way!

 48. Since the admin of this website is working, no uncertainty very rapidly
  it will be renowned, due to its quality contents.

 49. It’s truly very complex in this busy life to listen news
  on Television, so I only use the web for that reason, and obtain the most up-to-date information.

 50. Great – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 51. What i do not understood is actually how you’re not actually much more smartly-liked than you might be now. You’re very intelligent. You realize thus considerably in the case of this matter, made me for my part believe it from so many varied angles. Its like women and men are not fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs great. Always deal with it up!

 52. of course like your web site but you have to check the spelling
  on quite a few of your posts. A number of them are rife
  with spelling issues and I in finding it very bothersome to
  tell the truth on the other hand I’ll definitely
  come back again.

 53. I’ve been browsing online more than 3 hours these days, but I never found any fascinating article like yours.

  It is lovely value sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content material
  as you did, the internet shall be a lot more useful than ever before.

 54. If some one desires to be updated with most recent technologies therefore he must be pay a quick visit this web site and be
  up to date all the time.

 55. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic,
  as well as the content!

 56. I think this is among the most important
  info for me. And i’m glad reading your article.
  But wanna remark on some general things, The web
  site style is perfect, the articles is really excellent : D.

  Good job, cheers

 57. Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers
  and both show the same outcome.