Minął miesiąc (03/2017)

W regionie. 29 stycznia w Zaleszanach i Bielsku Podlaskim odbyły się nabożeństwa żałobne w związku z 71. rocznicą pacyfikacji prawosławnych wsi Białostocczyzny. Modlono się w intencji ofiar zbrodni z 9 i 31 stycznia oraz 2 lutego 1946 r., dokonanych przez żołnierzy oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem kpt. Romualda Rajsa „Burego”. Spacyfikowano wtedy Zanie, Zaleszany, Końcowiznę, Szpaki i Wólkę Wygonowską. Według danych Instytutu Pamięci Narodowej zginęło wówczas 79 osób (rodziny ofiar podają liczbę 82). W 2005 r. prokurator IPN uznał, „Burego” za winnego „zbrodniom przeciwko ludności popełnionym w celu wyniszczenia części obywateli polskich z powodu ich przynależności do białoruskiej grupy narodowościowej o wyznaniu prawosławnym”. Rodziny pomordowanych do dziś nie otrzymały żadnej rekompensaty za śmierć bliskich.

1 lutego w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku oraz 2 lutego w Centrum Kultury Prawosławnej, pod nazwą „Popiół i pamięć. 1946”, odbyły się czytania fragmentów informacji o ustaleniach końcowych śledztwa, prowadzonego przez IPN, w sprawie mordów dokonanych przez oddział „Burego” w 1946 r. Tekst – również wspomnienia mieszkańców pacyfikowanych wsi – prezentowali aktorzy Joanna Troc oraz Tomasz Taranta. Wydarzenia zorganizowali Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, białostockie koło Bractwa Cerkiewnego Świętych Cyryla i Metodego, Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów.

12 lutego, po kilkuletnim remoncie, obejmującym m.in. wykonanie polichromii, dokonano poświęcenia cerkwi św. Jana Teologa w Supraślu. Uroczystej liturgii przewodniczył zwierzchnik Cerkwi w Polsce metropolita Sawa. XIX-wieczna świątynia znajduje się na terenie prawosławnego monasteru. Odebrano ją prawosławnym, tak jak i cały zespół monasterski, po I wojnie światowej. W latach 30. urządzono w niej salę gimnastyczną sierocińca. Świątynią stała się ponownie w latach wojny, jednak oficjalnie zwrócono ją wiernym w latach 50. Obecnie wszystkie budunki monasterskie stanowią własność Cerkwi.

 

Радыё Рацыя

Ушанавалі памяць героя на яго радзіме

2 лютага ў 179-ую гадавіну з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага памяць гэтага славутага героя як штогод на яго радзіме ў Мастаўлянах у гміне Гарадок ушанавалі прадстаўнікі арганізацыі Беларуская Нацыянальная Памяць. Гэта студэнты каліноўцы з Беларусі, якія вучацца ў вышэйшых установах у Польшчы ў рамках фінансавай падтрымкі польскага ўраду – праграмы імя Кастуся Каліноўскага. У Мастаўлянах былі ўскладзены кветкі і запалены знічы ля помніка, які два гады таму быў там усталяваны па ініцыятыве галоўнага рэдактара Часопіса Юрыя Хмялеўскага, тады як дырэктара Гміннага цэнтра культуры ў Гарадку.

W dniach 15-19 lutego odbyły się w diecezji białostocko-gdańskiej obchody Światowych Dni Młodzieży Prawosławnej, zorganizowane przez diecezjalne Bractwo Młodzieży Prawosławnej. W ich ramach odbyły się uroczyste liturgie, spotkania dyskusyjne, a także specjalny bal, kulig i ognisko integracyjne.

Zarząd województwa podlaskiego przyznał dotacje na tegoroczne wydarzenia kulturalne w regionie. Przeznaczył na ten cel 750 tysięcy zł – udzielił wsparcia 105 wydarzeniom. Wśród nich znalazło się wiele przedsięwzięć organizowanych przez organizacje mniejszości białoruskiej. Największe wsparcie finansowe (po 30 tys. zł) otrzymały dwa międzynarodowe festiwale muzyki cerkiewnej – organizowany przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” i Fundację „Muzyka Cerkiewna”.

17 lutego w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej spotkało się ponad 200 uczestników „Zgromadzenia Śpiewnego”, podczas którego wykonywano razem utwory z kultowego projektu „Narodny Albom”. „Zgromadzenie Śpiewne” to projekt, który „jednoczy miłośników autentycznego folkloru oraz klasycznej muzyki dawnej”. Imprezie towarzyszyła prezentacja płyt CD i DVD ze spektaklu „Narodny Albom”, który w ubiegłym roku prezentowany był na scenie OiFP w Białymstoku.

20 lutego burmistrz Hajnówki odmówił zgody na II Hajnowski Marsz Żołnierzy Wyklętych, zaplanowany na 26 lutego. Decyzję władz Hajnówki poprzedziła gorąca dyskusja w Radzie Miejskiej, która prawie jednogłośnie (przy jednym głosie przeciw) sprzeciwiła się udzieleniu zgody na wspomniany marsz, ogłaszając w tej sprawie swoje stanowisko. Rada uznała, że marsz ma charakter prowokacyjny, a jego rezultatem może być dzielenie i skłócenie lokalnej społeczności. Warto zaznaczyć, iż na trasie marszu znalazł się w tym roku prawosławny Sobór Św. Trójcy, a jego godziny ustalono tak, by w tym czasie odbywało się w nim szczególne nabożeństwo w przeddzień Wielkiego Postu, kiedy wierni Cerkwi prawosławnej proszą o wybaczenie win i przebaczenie wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, z własnej woli lub z innych przyczyn dopuścili się czynów niegodnych.

Гурт „Спадчына” з Бельскага белліцэя (Фота Міры Лукшы)

Беларуская песня – 2017

У студзені і лютым як штогод на Беласточчыне адбыліся агляды беларускай песні ў рамках фестывалю арганізаванага Беларускім грамадска-культурным таварыствам. Такое мерапрыемства прайшло ўжо 48-ы раз, паколькі ўсё пачалося ў 1970 годзе. У палове 1990-х агляды для павышэння іх рангу пераназваны былі фестывалем. У гэтым годзе быў гэта ўжо XXIV Фестываль „Беларуская песня – 2017”.

Спярша песенныя агляды прайшлі ў Сямятычах, Дуброве-Беластоцкай, Гайнаўцы, Бельску-Падляшскім і Беластоку. 11 лютага ў беластоцкай філармоніі адбыўся цэнтральны агляд. Выканаўцаў ацаняла камісія, у складзе якой быў м.інш. Міхась Дрынеўскі, мастацкі кіраўнік хору імя Цітовіча ў Мінску.

Ва ўсіх этапах фестывалю прыняло ўдзел больш за 600 асоб – фальклорныя калектывы, хоры, гурты, дуэты і салісты з Падляшша. 25 лаўрэатаў цэнтральнага агляду 17 лютага выступілі на гала-канцэрце ў Падляшскай оперы ў Беластоку. Госцем быў ансамбль танца „Гарадзенскія карункі” з Гродна, на завяршэнне выступіў беларускі народны ансамбль „Вербіца” з Мінска.

Спявачкі з калектыву „Цаглінкі” з Ляўкова Старога (Фота Міры Лукшы)

Гран-пры сёлетняга фестывалю атрымаў калектыў настаўніц беластоцкага прадшколля н-р 14 „Світанак”.

21 lutego Sąd Okręgowy w Białymstoku uchylił decyzję burmistrza Hajnówki o zakazie marszu nacjonalistów w tym mieście, uwzględniając odwołanie od niej organizatora wydarzenia. Sąd w uzasadnieniu posłużył się konstytucyjnym prawem do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Dodał ponadto, iż „nie jest przy tym istotne, jak kontrowersyjne w odbiorze społecznym mają być poglądy manifestowane przez uczestników zgromadzenia, pod warunkiem że nie są one sprzeczne z obowiązującym prawem…”. Od decyzji sądu okręgowego władze Hajnówki złożyły odwołanie do sądu apelacyjnego. Ten w postanowieniu 23 lutego podzielił stanowisko sądu okręgowego. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna. Czyt. tutaj

Muzeum Ikon w Supraślu obchodzi w tym roku 10-lecie powstania. Placówka jest oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, działa w zabudowaniach męskiego klasztoru prawosławnego Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. W zbiorach znajduje się ponad 1,2 tys. ikon, w tym unikalne XVI-wieczne supraskie freski oraz jedne z najbogatszych w Polsce kolekcji XVIII, XIX i XX-wiecznych. W ubiegłym roku muzeum odwiedziła rekordowa liczba ponad 41 tys. osób.

Nowy, nietypowy sposób przemytu papierosów z Białorusi odkryli funkcjonariusze warszawskiego Centralnego Biura Śledczego Policji i Służby Celnej. W specjalnie przygotowanych balach sosnowych, które przyjechały pociągiem z Białorusi do stacji Sokółka, znaleźli blisko 600 tys. papierosów. W 6-metrowych pniach wywiercone były wzdłuż otwory o średnicy 10 cm, gdzie poupychano sklejone taśmą papierosy. Wartość zabezpieczonego towaru to 400 tys. zł. Gdyby trafił do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby 700 tys. zł.

Ponad 400 tys. zł zebrał białostocki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas tegorocznego 25. Finału. To rekordowy wynik. W ubiegłym roku do puszek wolontariuszy wpadło 270 tys. zł.

 

W kraju. W dniach 30 stycznia – 2 lutego przebywała w Polsce delegacja Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Białorusi. Wizyta odbyła się na zaproszenie wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Stronę białoruską reprezentowali zastępca przewodniczącego Izby Reprezentantów oraz przewodniczący Komisji Spraw Międzynarodowych. Białoruscy goście spotkali się z wicemarszałkiem Terleckim oraz marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Odbyły się też rozmowy z członkami polsko-białoruskiej grupy parlamentarnej, przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Rozwoju.

10 lutego, w trakcie posiedzenia Sejmu poświęconego tegorocznej polityce zagranicznej, występujący przed posłami minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski część swojego przemówienia poświęcił Białorusi. Podkreślił, że „w ciągu minionego roku dokonała się zmiana polityki Polski wobec Białorusi”. Dodał: „Zrealizowaliśmy szereg ważnych wizyt i spotkań bilateralnych, które znacząco poszerzyły horyzont naszych stosunków. Podstawowym zadaniem będzie potwierdzenie normalizacji relacji dwustronnych konkretnymi decyzjami, przede wszystkim w zakresie współpracy gospodarczej, granicznej, wymiany handlowej, a także w zakresie normalizacji relacji ze środowiskami Polaków na Białorusi. Przygotowujemy się także do uruchomienia polsko-białoruskiej komisji historycznej”.

Trójka posłów PiS, Michał Cieślak, Wojciech Murdzek oraz Iwona Michałek, złożyli interpelację na ręce ministra Witolda Waszczykowskiego, dotyczącą „zagrożeń związanych z budową elektrowni atomowej w Ostrowcu w obwodzie grodzieńskim”. Jak napisali autorzy zapytania, „budowa elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi wywołuje wiele kontrowersji. Białoruś narusza wiele międzynarodowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego oraz, mimo braku doświadczenia w dziedzinie energii i technologii jądrowej, szybko postępuje z budową swojej pierwszej elektrowni jądrowej. Ponadto nie stosuje się do zaleceń wielu konwencji, chociażby Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym”. Posłowie wspomnieli też o incydentach na placu budowy elektrowni, m.in. z 10 lipca 2016 roku, kiedy to korpus reaktora spadł z wysokości 4 m. Parlamentarzyści oczekują odpowiedzi, jakie działania zamierza podjąć polskie MSZ we wspomnianych kwestiach.

Jak wynika z komunikatu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, białoruskie spółki zainteresowane są wejściem na jej parkiet. Ich wprowadzaniem chce się zająć białoruska firma doradczo-inwestycyjna Uniter. Jak podkreślają przedstawiciele Unitera, białoruskie spółki coraz mocniej odczuwają potrzebę dywersyfikacji źródeł finansowania i coraz częściej spoglądają w stronę GPW. „Ponieważ nie mamy rozwiniętego rynku kapitałowego, Warszawa jest naturalnym wyborem. Jest blisko, nie ma między nami różnic kulturowych. Polska giełda jest nastawiona na średnie spółki, a takich Białoruś może zaoferować najwięcej” – powiedział partner zarządzający Uniter Roman Osipov.

Dokument „Siaroża” w reżyserii Jerzego Kaliny, wyprodukowany przez Telewizję Biełsat, otrzymał wyróżnienie w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Obraz nagrodzono „za publikację na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy”.

 

W Republice Białoruś. 3 lutego odbyła się doroczna Wielka rozmowa z szefem państwa”. W spotkaniu z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką wzięli udział przedstawiciele około czterdziestu mediów, politolodzy, ekonomiści, członkowie partii politycznych i stowarzyszeń. Białoruski prezydent w znanym sobie bezpośrednim stylu odpowiadał na pytania dotyczące sytuacji politycznej i gospodarczej Białorusi, również w kontekście międzynarodowym (stosunek do Rosji, Unii Europejskiej, USA). Były też pytania odnoszące się do prywatnego życia Łukaszenki, w tym jego syna, poruszono ponadto kwestie związane z językiem białoruskim.

Opera i Filharmonia Podlaska podpisała umowę o współpracy z Białoruską Filharmonią Narodową w Mińsku. W białoruskiej stolicy spotkali się szefowie obu muzycznych instytucji: Damian Tanajewski, dyrektor OiFP oraz Aliaksandr Harbar, dyrektor mińskiej Filharmonii Narodowej. Jeszcze w tym sezonie białoruscy symfonicy zagrają w Białymstoku, a w przyszłym białostocka orkiestra wystąpi w Mińsku. Białostocka opera nawiązała też współpracę z Narodowym Teatrem Akademickim im. Janki Kupały. Porozumienie obowiązywać będzie przez dwa lata.

5 lutego z inicjatywy homelskiego oddziału Towarzystwa Mowy Białoruskiej im. Franciszka Skaryny otwarto Centrum Języka Białoruskiego. Planowane też jest stworzenie „gorącej linii” telefonicznej, zajmującej się obroną praw osób białoruskojęzycznych. Wolontariusze i aktywiści Centrum będą starali się nawiązywać kontakty z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami oraz oferować profesjonalną pomoc dla poszerzenia obszarów używania języka białoruskiego.

W dniach 8-12 lutego odbyły się XXIV Mińskie Targi Książki. Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu wystawców z całego świata. Po czterech latach nieobecności na Targi powróciły polskie stoiska. Ich organizatorem były Ambasada RP w Mińsku, Instytut Polski w Mińsku, Instytut Książki oraz wydawnictwo Ars Polona i firma UNIBEP.

7 lutego odbyła się ekstradycja z Białorusi do Azerbejdżanu znanego dziennikarza i blogera Aleksandra Łapszyna. Władze w Baku zarzucają mu naruszenie azerbejdżańskiej granicy i złamanie przepisów migracyjnych w czerwcu 2011 r. i październiku 2012 r. oraz „publiczne wypowiedzi antypaństwowe”. Aleksandr Łapszyn jest znanym rosyjskojęzycznym blogerem, obywatelem Rosji, Izraela i Ukrainy. Został zatrzymany 14 grudnia ubiegłego roku w Mińsku na wniosek władz Azerbejdżanu. Zarówno MSZ Rosji, jak i Izraela były przeciwko ekstradycji dziennikarza. Na ten temat wypowiedział się nawet prezydent Łukaszenka. Stwierdził on, że strona białoruska nie miała żadnych podstaw do niewydawania blogera, za którym list gończy wydał Interpol.

Jak zapowiedział rzecznik białoruskiego MSZ Dmitrij Mironczyk, władze rozważają możliwość wydłużenia bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Białorusi do okresu12-14 dni. Ważnym argumentem przemawiającym za taką propozycją jest stworzenie możliwości leczenia uzdrowiskowego w białoruskich sanatoriach dla cudzoziemców; białoruskie władze liczą na dodatkowe dochody z tego tytułu. Przypomnijmy, iż od 12 lutego bez wiz mogą na pięć dni przylatywać obywatele 80 państw. Według danych, po trzech dniach obowiązywania nowego prawa, bez wiz przez lotnisko w Mińsku przybyło do Białorusi prawie 500 cudzoziemców.

13 lutego prezydent Aleksander Łukaszenka podpisał dekret, na mocy którego zredukowana ma zostać liczebność jego aparatu o 30 proc. Jak podało prezydenckie biuro prasowe, dekret ma na celu „udoskonalenie Administracji prezydenta Białorusi oraz optymalizację jej struktury i liczebności”. Nabierze on mocy prawnej 1 maja.

17 i 19 lutego w wielu miastach Białorusi (m.in. Mińsku, Mohylewie, Brześciu, Homlu, Witebsku, Grodnie) odbyły się protesty spowodowane prezydenckim dekretem „o darmozjadach”. Najliczniejszy tłum zebrał się w Homlu – od 3 do 4 tys. osób, najmniej protestujących wyszło na ulice Grodna – około 100 osób. Wprowadzony dekretem prezydenckim nr 3 w kwietniu 2015 r. podatek dotyczy osób, które nie przepracowały w ciągu roku przynajmniej 183 dni, i wynosi równowartość ok. 800 zł. Dotychczas podatek ten zasilił budżet państwa kwotą 15,6 mln rubli (ponad 30 mln zł).

19 lutego w Grodnie powstała nowa organizacja polonijna Wspólnota Polaków na Białorusi. Utworzyli go Mieczysław Jaśkiewicz i Helena Dubowska, zawieszeni 12 lutego członkowie nieuznawanego przez Mińsk Związku Polaków na Białorusi (ZPB). W zjeździe założycielskim wzięło udział 69 osób. Jak poinformowali twórcy nowej organizacji, do jej założenia skłonił ich brak zgody na wizję działania ZPB oraz sposób traktowania zasłużonych działaczy. Komitet założycielski zamierza rozpocząć starania o rejestrację organizacji na Białorusi.

Działacze Młodego Frontu protestowali w związku z rozpoczęciem budowy nowoczesnego biurowca kilkadziesiąt metrów od miejsca pamięci narodowej w Kuropatach. Doszło m.in. do bójki aktywistów z robotnikami. Interweniowała milicja. W nocy z 22 na 23 lutego doszło do napadu na protestujących – około dziesięciu mężczyzn w maskach, z okrzykami „Biała rasa!” pobiło aktywistów i wywróciło rozstawiony przez nich namiot. Milicja wszczęła postępowanie w sprawie zajścia.

24 lutego w stołecznej sali koncertowej Prime Hall, która może pomieścić ok 2 tys. widzów, odbył się koncert projektu „Narodny Albom”. Zaprezentowano go po dziewięcioletniej przerwie w nowym składzie, który wystąpił wcześniej na deskach OiFP w Białymstoku.

Białoruś dokonała zakupu ropy naftowej w Iranie. Transakcję zawarto poprzez kompanię Beloil Polska, firmę córkę Biełnaftachimu. 600 tys. baryłek ropy z Iranu przypłynie do portu w ukraińskiej Odessie lub do łotewskiego Ventspils.

Dodatkowe szyldy z historycznymi nazwami grodzieńskich ulic pojawiły się obok tych z oficjalnymi brzmieniami. Władze Grodna w ten sposób odpowiedziały na petycje mieszkańców miasta, zamieszczone przez portal informacyjny hrodna.life. Tablice podają najczęściej kilka nazw, które na przestrzeni wieków pojawiały się w grodzieńskiej przestrzeni miejskiej.

209 tys. dolarów zapłaciła w formie podatku dochodowego (13 proc. od kwoty 8 mln koron szwedzkich, czyli ok. 970 tys. USD) ubiegłoroczna laureatka Nagrody Nobla Świetłana Aleksijewicz. Wcześniej sugerowano jej zwrócenie się do prezydenta Łukaszenki z wnioskiem o anulowanie podatku, jednak noblistka nie uczyniła tego.

Podsumowano akcję zbiórki pieniędzy dla Alesia Czobata. Do niewidomego literata trafiły dary za dwa razy większą sumę niż zakładano. Białoruscy miłośnicy literatury zebrali 1195 rubli (2540 złotych). Darowizna została przekazana poecie przez grodzieńskich wolontariuszy. Za część środków kupili oni niezbędne rzeczy, jak zimowe buty, kołdry, prześcieradła, naczynia, koszulki, dres, koszule i skarpety. Na tym jednak akcja się nie kończy – jej organizatorzy planują na wiosnę zbiórkę pieniędzy na uporządkowanie podwórka i przeprowadzenie małego remontu domu literata.

Komitet Bezpieczeństwa Państwowego wycofał zarzuty wobec kompanii Triple, należącej do oligarchy Juryja Czyża. Wycofano również pretensje w stosunku do samego biznesmena oraz jego rodziny. Zwolniono też wcześniej zajęte mienie przedsiębiorcy. Czyż został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa „uchylania się od opłacania podatków na szczególnie znaczną skalę”. Wcześniej przez lata uważany był za bliskiego przyjaciela i nieformalnego bankiera rodziny Łukaszenków. Oligarcha zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego firmy Triple. Szefem kompanii został jego starszy syn Siarhiej.

Białoruś znalazła się na 18 miejscu największych eksporterów uzbrojenia na świecie. Jak informuje Sztokholmski Instytut Badania Problemów Pokoju w okresie 2012-2016 r. Białoruś sprzedała broń na sumę 645 mln dol. Ponad połowa podmiotów handlujących bronią, wymienionych na stronie białoruskiego Komitetu Wojskowo-Przemysłowego, to firmy prywatne.

 

Na świecie. Na początku lutego międzynarodowa organizacja obrony praw człowieka Freedom House opublikowała ranking „Wolność na świecie 2017”. Białoruś kolejny raz zaliczona została do krajów „nie wolnych”. Otrzymała 20 punktów na 100 możliwych. W raporcie 87 krajów nazwano „wolnymi”, 59 „częściowo wolnymi”, a 49 – wśród nich m.in. Białoruś, Rosję, Chiny i większość państw afrykańskich – „nie wolnymi”.

Od 6 lutego Rosja wprowadziła zakaz importu białoruskiej wołowiny wyprodukowanej w obwodzie mińskim. Zdaniem Siergieja Dankwierta, szefa Rossielchoznadzoru, rosyjskiego urzędu zajmującego się kontrolą jakości żywności, białoruskie mięso zagraża bezpieczeństwu sanitarnemu, gdyż nie wiadomo, skąd pochodzi. Rosjanie podejrzewają, że za pośrednictwem białoruskich firm przemycane jest do Rosji mięso państw trzecich, tj. z Unii Europejskiej i Ukrainy. Znamienne jest, że decyzję rosyjskiego urzędu ogłoszono kilka godzin po tym, jak prezydent Aleksander Łukaszenka zażądał od białoruskiego MSW wszczęcia postępowania wobec Dankwierta.

7 lutego wszedł w życie dokument wydany przez szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji Aleksandra Bortnikowa, nakazujący stworzenie stref nadgranicznych przy rosyjsko-białoruskiej granicy. Regionalne wydziały FSB mają „ustalić miejsca i czas wjazdu (przejścia) osób i pojazdów do strefy nadgranicznej oraz zorganizować ustanowienie znaków ostrzegawczych na wjazdach do strefy nadgranicznej”. Dotychczas nie istniały rosyjsko-białoruskie strefy nadgraniczne, gdyż granica pomiędzy państwami praktycznie nie istniała.

Aż 78 proc. Rosjan, uczestników sondażu przeprowadzonego przez państwowy ośrodek badań opinii publicznej WCIOM, uważa, że Rosja powinna wprowadzić tryb wizowy z Białorusią. Tylko 16 proc. respondentów jest zdania, że przekraczanie granicy pomiędzy obu państwami nie powinno wiązać się z żadnymi formalnościami (jak jest obecnie). Zdaniem komentatorów, jest to reakcja na ostatnie działania władz w Mińsku, które umożliwiły krótkoterminowy pobyt w Białorusi bez wiz obywatelom 80 państw – w tym UE i USA. Mimo tego wyniku, 40 proc. Rosjan wciąż uważa Białoruś za „państwo przyjazne”.

Władze Siemiatycz zdecydowały się na regularne wysyłanie lokalnego urzędnika na dyżury do Brukseli. To wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta Siemiatycze i marszałka województwa podlaskiego pod patronatem wydziału konsularnego Ambasady RP w Królestwie Belgii. Ma ono na celu „ułatwienie siemiatyczanom kontaktu z władzami Siemiatycz i administracją samorządową, wzmocnienie poczucia łączności z rodzinnym miastem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki poza granicami kraju. Ma również wpłynąć na budowanie pozytywnego wizerunku Siemiatycz w Europie jako miasta otwartego na innowacyjność i sprawy europejskie”. Projekt zakłada możliwość załatwiania spraw administracyjnych w Brukseli, w tym związanych z nieruchomościami, podatkami, czy sprawami spadkowymi. Spotkania z urzędnikiem odbywać się będą w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od 5 marca w godzinach 9-15 w biurze województwa podlaskiego w Brukseli (Avenue de Tervueren 48). Zgodnie z danymi siemiatyckiego magistratu w belgijskiej stolicy mieszka i pracuje około trzech tysięcy siemiatyczan (na 15 tys. mieszkańców miasta). Są najliczniejszą grupą polskich emigrantów w Brukseli.

Rosyjska edycja czasopisma „Forbes” oceniła zagraniczne linie lotnicze, które latają do Rosji. Białoruski przewoźnik Belavia uplasował się na drugiej pozycji – wyprzedziły go tylko linie lotnicze Emirates. Za to tak znane firmy jak KLM i Lufthansa zajęły miejsca niższe niż białoruska. Serwis świadczony przez zagranicznych przewoźników oceniali w ciągu kilku miesięcy eksperci z agencji Aviaport. Jako „anonimowi pasażerowie” sprawdzali oni poziom usług – od momentu zakupu biletu do opuszczenia pokładu samolotu. Sprawdzono też politykę cenową oraz punktualność.