Minął miesiąc (02/2017)

W regionie. 6 stycznia Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS tradycyjnie już zorganizował kolację wigilijną dla osób ubogich i bezdomnych. W jadłodajni ośrodka przy ul. Warszawskiej 47 w Białymstoku przygotowano wieczerzę dla około stu osób. Osobną wigilię dla samotnych w Centrum Kultury Prawosławnej przygotowało bractwo św. Mikołaja. Wraz z kilkudziesięcioma samotnymi uczestniczył w niej prawosławny ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub.

12 i 15 stycznia w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbył się 35. już Wieczór Kolęd Prawosławnych. Zaprezentowały się na nim głównie chóry parafialne, ale usłyszeć można też było m.in. chór duchowieństwa prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku czy zespół Czeremszyna. Organizatorem koncertu jest prawosławna diecezja białostocko-gdańska.

14 stycznia w białostockiej kawiarni Fama odbył się pożegnalny koncert znanego białostockiego zespołu Zero-85. Połączono go z promocją dwupłytowego albumu „Turritopsis Nutricula”, pierwszego i jedynego w dorobku grupy, podsumowującego jej 15-letni dorobek artystyczny. Kapelę tworzyli: Jerzy Osiennik – wokalista, Bartosz Kosma Kwaśniewski – gitara, drugi wokal, Jakub Kwaśniewski „Kubus” – perkusja i Bogusław Kasperuk – gitara basowa. Większość tekstów Zero-85 śpiewanych było po białorusku, w tym do słów takich autorów jak Uładzimir Karatkiewicz czy Anatol Sys.


Шчодры вечар на балях і з радыё

З 13 на 14 студзеня мы як беларусы сустракалі Новы год паводле юліянскага календара. Як і ў мінулых гадах у гэтую ноч ладзіліся навагоднія балі ў банкетных залах, дамах культуры і вясковых святліцах. Таксама згодна са шматгадовай традыцыяй Радыё Беласток ды Беларускае Радыё Рацыя перадавалі ў жывым эфіры канцэрты пажаданняў. Так на балях, як і па радыё гучалі свойскія беларускія песні, хаця яны, вядома, пераважна не на чыста беларускай мове.

У гэтым годзе гуляла напэўна крыху больш людзей, паколькі Шчодры вечар быў з пятніцы на суботу, значыць, у выходныя.

15 stycznia Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne zorganizowało w Białymstoku XVIII Prezentacje Zespołów Kolędniczych „Gwiazda i Kolęda”. W tym roku na scenie wystąpiło blisko trzydzieści zespołów – przedszkolaków, młodzieży oraz dorosłych.

15 stycznia odbył się 25. jubileuszowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całym regionie odbyły się dziesiątki imprez, w tym koncerty, licytacje, zbiórki pieniędzy przez wolontariuszy. W tym roku specjalny pociąg Orkiestry pojechał z Czeremchy do Cisówki.

15 stycznia w województwie podlaskim odbyło się referendum w sprawie budowy lotniska w regionie. Pytanie referendalne brzmiało: „Czy jest Pan/Pani za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego?”. Do urn poszło niecałe 13 proc. uprawnionych (aby referendum było ważne, musiało w nim wziąć udział 30 proc. dorosłych mieszkańców Podlaskiego). Głosowanie zostało zorganizowane z inicjatywy Komitetu Referendalnego (pełnomocnikiem Komitetu był białostocki radny PiS Paweł Myszkowski). Przypomnijmy, iż nawet w przypadku ważności referendum, które kosztowało około czterech milionów złotych, jego wynik i tak nie byłby wiążący dla władz regionu.

У сёлетнім аглядзе Гвязда і калядка васямнаццаты раз сарганізаваным БГКТ прыняло ўдзел дваццаць сем калектываў (Фота Міры Лукшы)

19 stycznia wyznawcy prawosławia obchodzili Święto Chrztu Pańskiego, zwane inaczej Świętem Jordanu – jedno z dwunastu najważniejszych w roku liturgicznym. Tradycyjnie w wielu parafiach duchowni wraz z wiernymi udali się z procesjami do najbliższych rzek, stawów, zalewów czy jezior, gdzie dokonano poświęcenia wody. Nad naturalnymi ciekami wodnymi wierni modlili się m.in. w Drohiczynie, Dubiczach Cerkiewnych, Gródku, Królowym Moście, Mielniku, Narewce i Supraślu.

W dniach 16-23 stycznia w Białymstoku trwał ekumeniczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”. W jego ramach odbyły się wspólne nabożeństwa, spotkania i zawody sportowe. W przedsięwzięciach uczestniczyli katolicy, prawosławni oraz ewangelicy.

Сумная рэчаіснасць

У канцы снежня ў Беларускім музеі ў Гайнаўцы адбылася чарговая сустрэча ў рамках цыкла „Кірыліцай пісанае”. На гэты раз доктар гуманітарных навук Вармінска-мазурскага ўніверсітэта ў Ольштыне Аліцыя Сегень-Матыевіч запрэзентавала высновы сваёй працы „Двухмоўнасць – праклён ці багацце”. Даследчыца, якая родам з Гайнаўкі, свае даследаванні правяла на вучнях Гайнаўскага белліцэя ды іхніх бацьках. Атрымаліся надта сумныя вынікі. Як паведаміла Радыё Рацыя, даследчыца падчас сустрэчы ў музеі выявіла, што пакаленне бацькоў – ва ўзросце 40-50 гадоў – ужо надта асіміляванае да польскасці. Але ў іх яшчэ моцныя пачуцці да роднага беларускага дыялекту, сваёй беларускай малой радзімы ды наогул беларускай культуры. Але ўжо моладзь – іх дзеці – амаль поўнасцю асіміляваная да польскасці. Карыстанне беларускай гаворкай сваімі бацькамі лічаць яны менавіта як нейкае пракляцце і прызнаку сялянскасці.

– Нядобра, што так сталася, – сказала д-р Аліцыя Сегень-Матыевіч. – Двухмоўнасць гэта багацце, якое трэба шанаваць і перадаваць далей.
Жыццё паказвае, што, на жаль, няма ўжо завельмі каму і для каго гэта рабіць.

Ogłoszono laureatów Nagrody im. księcia Konstantego Ostrogskiego za 2016 r. Zostali nimi: siostra Julianija (Irina Denisowa) z monasteru św. Elżbiety w Nowinkach (Białoruś) – ceniony kompozytor i dyrygent współczesnej muzyki cerkiewnej, prof. Marzanna Kuczyńska, badaczka literatury i kultury z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmująca się m.in. rękopisami i drukami cyrylickimi oraz białoruski przedsiębiorca Konstantin Szawiel, mecenas wspierający różne inicjatywy cerkiewne, głównie wydawnicze, medialne i ikonograficzne. Symbolicznie przyznano też medal społeczności doświadczonej 70 lat temu skutkami akcji „Wisła”. Nagroda wręczana jest od 1989 r. za zasługi w rozwoju myśli, kultury i duchowości prawosławia oraz działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan. Laureatów wybiera kapituła skupiona przy miesięczniku „Przegląd Prawosławny”. Nagrody wręczone zostaną w maju podczas Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

Prokuratura Okręgowa w Hajnówce zakończyła śledztwo w sprawie zakłócenia 2 lipca 2016 r. porządku podczas Kupalla w Białowieży przez grupę narodowców. Objęto nim pięć osób. Prokurator postawił im zarzuty znieważenia policjantów, naruszenia ich nietykalności cielesnej, a dodatkowo – zmuszania do zaniechania czynności służbowych.

Nagradzany spektakl Teatru Dramatycznego „Biała siła, czarna pamięć”, oparty na reportażu Marcina Kąckiego, nie będzie grany do końca sezonu. Nie pojedzie też na festiwale do Olsztyna i Szczecina, gdzie był zapraszany przez organizatorów. Takie decyzje podjął m.in. nowy dyrektor białostockiego teatru Piotr Półtorak, tłumacząc je względami finansowymi i zobowiązaniami wynikającymi z jego kontraktu. Cieszący się dobrą opinią wśród widzów i znawców teatru spektakl wzbudził falę protestów w licznych środowiskach (głównie prawicowych) Białegostoku, które uznały go za atak na wizerunek miasta.

22 książki zgłoszono do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego (m.in. „Raspisany kwadrat”, Andrzeja Stepaniuka; książka napisana po białorusku, wydana przez Radę Programową Tygodnika „Niwa”). Spośród nich kapituła wybrała cztery pozycje do finału. Są to: „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy” Anety Prymaki-Oniszk (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016), „Jak pokochać centra handlowe” Natalii Fiedorczuk, nagrodzonej Paszportem Polityki (Wydawnictwo Wielka Litera, Warszawa), „13 sztuk” Piotra Janickiego (Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2016), „Eteromanka” Szymona Teżewskiego (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Białystok 2016). Ogłoszenie wyników – pod koniec marca.

Kolejna próba przemytu średniowiecznych artefaktów. Tym razem funkcjonariusze Straży Granicznej odebrali na przejściu granicznym w Bobrownikach pięć bojowych czekanów z XII w., należących do 62-letniej obywatelki Białorusi. Prawdopodobnie wydobyto je z grobów średniowiecznych wojowników. Przemytniczce grozi kara grzywny.
W grudniu próbowano przemycić średniowieczne szable i hełm.

Не даць, каб пасля даць?

Пасля таго, як Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі на траціну скараціла фінансаванне нацыянальных і этнічных меншасцей, узняўся шум у меншасных асяроддзях. Аказалася, аднак, што неразмеркаваныя каля пяці міліёнаў злотых маюць быць размеркаваны да канца лютага. Міністэрства да 16 студзеня прымала абскарджэнні адкінутых праектаў.

Дык чаму адразу, так як у міулых гадах, не быў размеркаваны для меншасцей увесь бюджэт? Калі тая трэцяя частка грошай сапраўды будзе прызначана на фінансаванне меншасных праектаў, то пераважна будуць гэта тыя, якіх адкінулі за першым разам. Тады навошта такая блытаніна? Тым больш, што тыя праекты – гэта пераважна пастаянныя мерапрыемствы, якія адбываюцца кожны год. У выпадку нашай меншасці пакуль без дафінансавання засталіся шматлікія беларускія фэсты, шмат іншых мерапрыемстваў атрымала намнога меншае фінансаванне чымсьці ў мінулыя гады. Некаторыя праекты апынуліся пад пагрозай неправядзення. І нават калі ў лютым тыя грошы будуць урэшце прызнаныя, то і так для арганізацый надта паўскладняе гэта іхнюю дзейнасць. Бо на падрыхтоўку да правядзення мерапрыемства можа не хапіць проста часу, паколькі звычайна плануецца гэта нашмат раней.

Магчыма, што такім рашэннем міністэрства дало сабе больш часу, каб лепш прыгледзецца мэтазгоднасці паасобных праектаў. Можна спадзявацца, што тыя пяць міліёнаў злотых ўрэшце раздзеляць, але паставяць арганізацыям дадатковыя патрабаванні – напрыклад, каб за тыя самыя грошы ў выпадку фэстаў было больш удзельнікаў і выканаўцаў.

Нягледзячы на ўзніклы закалот, ніхто не звярнуў увагі на тое, што калі нават вернуць меншасным арганізацыям тую траціну фінансавання, то і так не разжывуцца яны. Бо за такія грошы проста немагчыма ўсур’ёз правесці культурнае мерапрыемства. На адзін беларускі фэст міністэрства ў мінулых гадах прызначала часам толькі да дзесяці тысяч злотых. Чуючы пра такі бюджэт арганізатары падобных мерапрыемстваў у краіне проста смяюцца, не вераць. А тут, аказваецца, што і гэтых мізэрных грошай меншасцям пашкадавалі… (юх)

Ponad 200 mln zł mniej zostawili Białorusini przyjeżdżający na Podlasie w 2016 r. w stosunku do wydatków z 2015 r. – wynika z dokumentów Tax Free, przeanalizowanych przez Izbę Celną, dotyczących przejść granicznych w Kuźnicy, Bobrownikach, Połowcach i Białowieży. Oceniono, że podróżni wywieźli towary o łącznej wartości ponad 715 mln zł. To m.in. sprzęt AGD, RTV, artykuły spożywcze, chemiczne, budowlane, odzież, części samochodowe i in. (w 2015 r. była to kwota 920 mln zł). Do spadku obrotów znacząco przyczyniły się restrykcyjne przepisy dotyczące wwozu towarów, wprowadzone przez białoruskie władze.

W kraju. Blisko czterdzieści osób – badacze, analitycy i dziennikarze związani z tematyką Europy Wschodniej – podpisało się pod apelem „o zakończenie działań mogących doprowadzić do likwidacji stacji Biełsat lub ograniczenia jej działalności”, skierowanym 30 grudnia do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. „Wierzymy, że Biełsat wpisuje się w polską koncepcję polityki wschodniej, będącą wynikiem naszej racji stanu, a także promocji współpracy gospodarczej z Białorusią, która jest jednym z priorytetów obecnego rządu” – napisali m.in. autorzy listu.

5 stycznia premier Beata Szydło spotkała się z szefową Telewizji Biełsat Agnieszką Romaszewską-Guzy. Po spotkaniu ogłoszono, iż Biełsatowi nie grozi likwidacja. – W najbliższym miesiącu nie będzie żadnych zmian w sprawie telewizji Biełsat, w tym czasie zostanie wypracowana nowa, kompromisowa formuła działania telewizji – powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Od 11 stycznia w księgarniach można kupić audiobook głośnej powieści Ignacego Karpowicza „Sońka”. Zrealizowała go czterdziestoosobowa ekipa z Polski i Białorusi. Słuchowisko, które wyreżyserował Krzysztof Kiczek, powstawało na Podlasiu i w Katowicach. Głosu tytułowej bohaterce użyczyła Swietłana Anikiej, białoruska aktorka, która wcześniej grała już Sońkę w białostockim Teatrze Dramatycznym. Audiobook ukazał się nakładem Wydawnictwa Literackiego w Krakowie. Powstał we współpracy z Fundacją Plastelina i Polskim Radiem Katowice. Literacką opowieść uzupełnia wywiad z Ignacym Karpowiczem, który przeprowadziła Ewa Niewiadomska.

Міністр культуры Рэспублікі Беларусь  узнагародзіў двух польскіх беларусаў

Напрыканцы снежня міністр культуры Рэспублікі Беларусь Барыс Святлоў узнагародзіў Ганаровай граматай Дзмітрыя Шатыловіча, які жыве ў Варшаве і пражываючага ў Беластоку Васіля Петручука. Або-два з’яўляюцца членамі Беларускага літаратурнага аб’яднання „Белавежа”, публікуюцца таксама ў „Часопісе”. У мінулым годзе адзначылі 90-ыя ўгодкі з дня нараджэння. Ганаровыя граматы прызнаны ім за „актыўную шматгадовую грамадска-культурную дзейнасць па захаванні і папулярызацыі беларускай літаратуры ў Польшчы”. У студзені ўзнагароджаным былі яны перададзены консулам з Пасольства Рэспублікі Беларусь у Варшаве. Сардэчна віншуем. (рэд.)

16 stycznia w Centrum Luterańskim
w Warszawie odbyło się doroczne Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne. Wzięli w nim udział hierarchowie kościołów i związków wyznaniowych skupionych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), bp M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów) oraz metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). Obecni byli też urzędnicy państwowi, dyplomaci, dziennikarze oraz osoby działające na rzecz ekumenizmu.

W Republice Białoruś. Białoruś czyni kolejny krok na drodze otwierania się na świat. 9 stycznia prezydentAleksander Łukaszenka podpisał rozporządzenie „O ustanowieniu bezwizowego wjazdu i wyjazdu obcokrajowców”. Zgodnie z nim, od 12 lutego obywatele m.in. Unii Europejskiej, USA, Japonii, Australii, Brazylii (łącznie 80 państw) mają prawo do pięciodniowego bezwizowego pobytu w Białorusi. Muszą jednak przybyć wyłącznie samolotem przez lotnisko w Mińsku. Do tego trzeba mieć paszport, 46 białoruskich rubli (ok. 100 zł) na każdy dzień pobytu oraz ubezpieczenie medyczne. Jak komentują białoruskie media, rozporządzenie ma na celu skłonienie do przyjazdów biznesmenów i turystów.

7 stycznia, w pierwszy dzień prawosławnych świąt Bożego Narodzenia, prezydent Aleksander Łukaszenka uczestniczył w nabożeństwie w soborze Świętego Ducha w Mińsku. Mimo świątecznego nastroju wygłosił dość ostre przemówienie. – Nikomu nie pozwolimy znieważać naszego narodu i naszego państwa – powiedział między innymi. Prezydent przybył do cerkwi razem z najmłodszym synem Kolą i – jak spostrzegli wnikliwi obserwatorzy – w towarzystwie nieznajomej kobiety.

11 stycznia na konferencji prasowej Rady Młodzieży BNF ogłoszono, iż jej członkowie podjęli uchwałę o uznaniu 2017 r. rokiem Wielkiego Księstwa Litewskiego. „Ogłaszamy rok 2017 rokiem Wielkiego Księstwa Litewskiego i przygotowujemy się do organizowani akcji, imprez i kampanii propagujących historię WKL, jako nieodłącznej części historii Republiki Białoruś. Główną ideą tej wielkiej kampanii jest zwrócenie uwagi młodzieży białoruskiej na naszą bogatą historię, pokazanie, że nasza historia nie rozpoczyna się w roku 1917, a dużo wcześniej” – napisano w uchwale.

17 stycznia białoruskie MSW ogłosiło, iż Unia Europejska przekaże Białorusi 7 mln euro na rozwiązanie problemów wynikających z rosnącej liczby nielegalnych migrantów, zatrzymanych na jej terytorium. Zdementowano też informację o rzekomym relokowaniu w Białorusi nowych uchodźców z Syrii i innych państw, którzy znaleźli się na terytorium UE. Środki zostaną przekazane w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa i będą przeznaczone na utworzenie ośrodków tymczasowego pobytu dla nielegalnych migrantów. Chodzi o infrastrukturę, która umożliwi „przeprowadzenie niezbędnych procedur związanych
z ustaleniem tożsamości i/lub deportacją” tych osób.

W całym kraju rozpoczęła się kampania opozycji przeciwko prezydenckiemu dekretowi nr 3 (wprowadził on podatek dla osób bezrobotnych, nie podejmujących pracy, które Łukaszenka nazwał „darmozjadami”). Na razie ruszyła powszechna zbiórka podpisów pod petycją o skasowanie dekretu. Organizują ją niezależne związki zawodowe i organizacja społeczna „Pomoc prawna ludności”. Kampania będzie trwać miesiąc.

18 stycznia niezależni historycy i działacze Białoruskiego Frontu Narodowego powołali komitet organizacyjny pod nazwą Przywrócenie Pamięci. Chcą rok 2017, w którym mija 80 lat od czystek stalinowskich, uznać za rok pamięci ofiar represji sowieckich. W skład grupy inicjatywnej wchodzą też działacze białoruskiego oddziału stowarzyszenia Memoriał oraz innych organizacji społecznych. W 1937 r. miała miejsce szczytowa faza wielkiego stalinowskiego terroru, która dotknęła miliony obywateli ZSRR. Z badań niezależnych historyków wynika, że białoruskich ofiar represji było ok. 1,5 mln, w tym co najmniej 600 tys. śmiertelnych, z których ok. 371 tys. zostało rozstrzelanych w 124 miejscach egzekucji i pochówku. Tylko jedno z nich – Kuropaty – jest oficjalnie włączone do rejestru miejsc pamięci i uznane przez państwo.

18 студзеня ў Культурным цэнтры Беларусі ў Варшаве прайшоў вернісаж выставы „Завуся я толькі Янка Купала” ў рамках мiжнароднага выставачнага праекта „Янка Купала ў дыялогу культур”. Экспазіцыю падрыхтаваў Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы ў Мінску. У праграме вернісажу была таксама сустрэча з яго дырэктарам, Аленай Ляшкевіч (на здымку). Прысутныя атрымалі фота класіка беларускай літаратуры, на абароце якога былі яго вершы на розных мовах. Падчас вернісажу прагучалі вершы Янкі Купалы па-беларуску, польску, літоўску і ўкраінску (charter97.org)

Zespół NAVI będzie reprezentował Białoruś podczas tegorocznego finału Eurowizji w Kijowie. Grupa z piosenką „Historia mojego życia” zebrała najwięcej punktów w głosowaniu konkursowego jury finału białoruskich eliminacji. NAVI jest jedynym zespołem, który na finale białoruskich eliminacji śpiewał po białorusku. Dzięki temu po raz pierwszy podczas Eurowizji zabrzmi utwór białoruskojęzyczny. Warto dodać, że NAVI występował też na festiwalu Basowiszcza.

Białoruś jak co roku toczy z Rosją spór o ceny paliw i opłaty za tranzyt. Wojna paliwowa to tradycyjnie już próba sił, która skutkuje politycznymi posunięciami prezydenta Łukaszenki – szuka on w takich okolicznościach sprzymierzeńców na Zachodzie. Na razie Rosja zmniejszy dostawy ropy do 4 mln ton w pierwszym kwartale 2017 r. – o pół miliona ton mniej, niż planowano. W odpowiedzi na plany Rosji Białoruś od 1 lutego zwiększy opłatę za jej tranzyt na Zachód (od 7,7 do 11,7 proc.). Ponadto prezydent Łukaszenka jednostronnie zdecydował, że zamiast ustalonych 132 dol. za 1000 m sześc. gazu Białoruś będzie płaciła 73 dol.; białoruski odbiorca gazu jest zdaniem Rosjan winien Gazpromowi ponad 400 mln dol.

W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2015, dochody Białorusinów w okresie styczeń-listopad 2016 r. spadły o 7,5 proc. – podał Białoruski Komitet Statystyczny Biełstat. Nie spełniły się więc założenia rządu, że w 2016 r. dochód Białorusinów wzrośnie o pół procenta. Spadkowi realnych dochodów towarzyszy spadek poziomu oszczędności w zagranicznych walutach (z 7,7 mld dol. w 2016 r. do 7 mld dol. obecnie).

Do mińskich sklepów trafiły tapety z ornamentami białoruskimi, co wywołało zachwyt w Internecie. „Глядзіце, якая любата!” – podpisał zdjęcie na Facebooku jego autor, Siarhiej Malinouski

Mieszkańcy Grodna chcą, by obok aktualnych nazw ulic ich miasta pojawiły się tabliczki pokazujące, jak zmieniały się one przez wieki. Z inicjatywy mieszkańców zebrano w sieci ponad tysiąc podpisów pod petycją w tej sprawie do władz miasta. Na początek wybrano 16 ulic w centrum miasta. Grodzieńskie władze pozytywnie zareagowały na petycję obywateli, z zastrzeżeniem, by na tabliczkach nie pojawiły się nazwy z czasów niemieckiej okupacji.

Akcja zbiórki pieniędzy dla Alesia Czobata – poety, prozaika, publicysty i eseisty – ruszyła w Internecie. Dziś ten ważny białoruski twórca żyje w samotności, biedzie i prawie bez pomocy. Jak piszą inicjatorzy akcji, potrzebuje on najbardziej podstawowych rzeczy. Mieszka sam, kilka lat temu całkowicie stracił wzrok. Aleś Czobat jest autorem szeregu książek, licznych esejów historyczno-psychologicznych, opowiadań, kronik i biografii. Przed laty publikował regularnie swoje teksty w Czasopisie. Od 1993 r. należy do Stowarzyszenia Pisarzy Białoruskich, a od 1995 do Międzynarodowego PEN Clubu. Grodzieński muzyk Aleś Dzianisau, jeden z wokalistów znanego zespołu Dziaciuki, rozpoczął prace nad solową płytą akustyczną „Krótka historia Białorusi”, gdzie będzie śpiewać wiersze Alesia Czobata. Dochody ze sprzedaży płyty mają być częściowo przeznaczone na pomoc dla poety.

Balet traktorów. Na przełomie grudnia i stycznia na terenie Mińskiej Fabryki Traktorów MTZ zorganizowano pokaz tańca traktorów z okazji świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku. Wzięło w nim udział sześć fantazyjnie podświetlonych maszyn, tańczących w rytm elektronicznej i klasycznej muzyki.

Pod Moskwą zakopano 60 ton polskich jabłek

Rosyjskie służby przechwyciły 60 ton polskich jabłek. Kontrolerzy nadzoru fitosanitarnego zatrzymali trzy ciężarówki z owocami niedaleko Moskwy. Okazało się, że pochodzące z Polski jabłka legalnie wjechały na Białoruś. Natomiast do Rosji próbowano je wwieźć łamiąc embargo, obowiązujące od sierpnia 2014 r. Zakazany towar trafił na wysypisko śmieci w rejonie stupińskim obwodu moskiewskiego, gdzie został zakopany.

Rosyjskie służby stale zatrzymują transporty unijnych towarów, najczęściej objęte embargiem mięso i owoce, które nielegalnie trafiają tam poprzez Białoruś, a także Kazachstan.

Na świecie. Białoruska laureatka Nagrody Nobla Swietłana Aleksijewicz, znany rosyjski autor kryminałów Boris Akunin i 30 innych pisarzy opuściło rosyjski PEN Center w proteście przeciw temu, że organizacja nie broni prześladowanych pisarzy. Noblistka w swoim oświadczeniu napisała m.in.: „W czasach pierestrojki byliśmy dumni z naszego PEN, teraz się go wstydzimy. Rosyjscy pisarze zachowali się tak służalczo i skandalicznie tylko za czasów stalinizmu. Jednak Putin odejdzie, lecz ta wstydliwa karta w historii PEN pozostanie”. Działające od 1989 r. PEN Center w Moskwie skupia pisarzy rosyjskich i z krajów postsowieckich.

Jauhien Nieuhień i Siarhiej Hanczar, białoruscy twórcy aplikacji MSQRD, którą kupił Facebook, znaleźli się na liście 30 najlepszych młodych przedsiębiorców miesięcznika Forbes. To jedyni Białorusini wśród 600 młodych przedsiębiorców wyróżnionych przez Forbes. Większość nominowanych (75 proc.) to Amerykanie. Obaj białoruscy twórcy startupa mieszkają w Londynie i pracują na potrzeby Facebooka.