Eugeniusz Kabatc. Młyn nad Narewką (5)

Rozdział V

 

Druga wojna narodów

Ktokolwiek wjedziesz w narewkowskie strony
Od Starych Gruszek czy Suszczy,
Posłuchaj, jak biją prawosławne dzwony
I pokłoń się, proszę, puszczy.
Tam ludzie z lasem za pan brat się mają,
Nie mierząc się z dębem, kto większy.
Przed obcym jednak pierś wypinają,
By dumnie rzec: jam tutejszy!
Po rusku ktoś powie, czyli po swojemu,
Że Polsce służył od wieków,
Lecz matka ojczyzna, nie służy każdemu,
Choć święta – nie jest bez grzechu…

 

Za pierwszych Sowietów

I zaczęło się.

1 września pamiętnego roku 1939 wojska niemieckie wdarły się do Polski, a samoloty Luftwaffe niemal bezkarnie pojawiły się nad terenem całego obszaru państwowego. Także nad Wołkowyskiem śledziliśmy z bratem wysoki lot niemieckiego dwukadłubowca, dopóki mama nie zapędziła nas do domu. Zwiadowczy, orzekli dorośli, bo bomb nie zrzucił. Natomiast na stację Narewka zrzucił, nie czyniąc jednak większych szkód: ta jedna bomba, co spadła między przejazdem kolejowym a domem dziadka, pozostawiła po sobie ogromny lej, o którym długo mówiło się z podziwem: „O, to była tonnówka!”. Zapamiętałem tę głęboką wyrwę w ziemi jako pierwszy symbol wojny, kiedy po kilku miesiącach pojechaliśmy z mamą do dziadków po jakieś zasoby na święta. Fronty do nas nie dotarły, ale dotarła władza radziecka, a wraz z nią gwałtowne załamanie wszelkiego społecznego zaopatrzenia. W miastach nieustanne kolejki przed sklepami walczyły o chleb i wódkę. Wieś jednak produkowała po swojemu, a tak duże gospodarstwo jak dziadka, tym bardziej. Dopóki decyzją nowych władz dziadek nie znalazł się w klasowej kategorii „kułaka”.

Ale tymczasem z wojny wrócił wujek Aleksy – zmobilizowany do wojska w końcu sierpnia – przywożąc na pamiątkę ranę po walkach w obronie Warszawy, a zwolniony z lazaretu jenieckiego jako Białorusin.  I tak już pozostało: obaj najmłodsi wujkowie coraz bardziej angażowali się po swojej narodowej stronie, nie dając się jednak wciągnąć w polityczną białoruskość radziecką. Powrócili do szkolnictwa, gotując sobie również na przyszłość nauczycielski status wobec niepewnej swojej narodowości młodzieży. Wujek Aleksy rozwijał przy tym i swoją wiedzę. Jego żona Wolga w książce wspomnieniowej My stwarali swaju Biełaruś później odnotuje: W 1940-41 hadach Aleś nastauniczau adnaczasowa studyjaczy litaraturu u Nastaunickim Instytucie u Biełastoku. Literatura i historia dźwie wialikija liubwi jahonaha życcia.

Gdy uczył w Narewce moje kuzynki, wprowadzając je w nowe, językowo-literackie przestrzenie białoruskości, ja w swoim Wołkowysku też przechodziłem intensywny kurs depolonizacji: jeszcze pół roku naszej polskiej kolejowej szkoły powszechnej, a potem szkoła rosyjska w Mieście i nowy rok w nowej szkole białoruskiej w połowie drogi. Zastępy zuchów zamieniły się w organizację pionierów i szkolenie ideowo-fizyczne na odznaczenie „Budź gatow!” – „Wsiegda gatow! K trudu i oboronie”. I jeszcze tego pierwszego lata obóz pionierski w Jeziorach pod Grodnem. Indoktrynacja, słowem, była silna i na swój sposób atrakcyjna, bojowe piosenki, ale też w perspektywie wyjazd do Moskwy na spotkanie z towarzyszem Stalinem, przyjacielem dzieci…

Wkrótce jednak zaczęły się pojawiać pierwsze symptomy wątpliwości. Najpierw jakby cienie na tym szczenięco słonecznym roku. Niezrozumiała początkowo ucieczka wujostwa Martyniaków do Generalnego Gubernatorstwa, a więc pod okupację niemiecką, wszak groźniejszą niż ten nowy świat radziecki, choć dla wielu też nie do wytrzymania. Wujostwo, mając już „w dorobku” naszych kuzynków Lusię i Lubka, tuż przed wojną zbudowało na naszej ulicy sympatyczny dom, jakby w potrzebie zbliżenia się do gniazda rodzinnego, z czego nie zdążyli już skorzystać. Wujek Władek, jak wspomniałem, był policjantem i dla władz radzieckich stanowił element niegodny zaufania [niebłagonadziożnyj], podlegający natychmiastowej deportacji. Akcja wywózkowa dotknęła później wielu miejscowych kolejarzy, czego nie rozumiałem…

I materialnie żyło się nam coraz trudniej. Bardzo mroźna zima, jaką Rosjanie przynieśli nam ze wschodu [tak się mówiło], nie ułatwiła bytu i choć ojciec nadal pracował na kolei, a mama dwoiła się i troiła, żeby wykarmić dwóch dorastających basałyków, niedostatek coraz wyraźniej zaglądał nam w oczy. Wreszcie i mama poszła do pracy na kolei, zatrudniając się jako kasjerka na dworcu, po którym przewalały się, koczując gdzie się dało, tłumy „mieszoczników”, ubogich Białorusinów i Rosjan, przybywających z głębi państwa z charakterystycznymi woreczkami na plecach w poszukiwaniu atrakcyjniejszych, pozostałych po „pańskiej” Polsce, towarów.

Na następny obóz pionierski już nie pojechałem. Narastało napięcie w stosunkach państwowych z Niemcami i mama wywiozła mnie na bezpieczniejsze wakacje do Narewki, do dziadków.

Na pierwszy rzut oka, zwłaszcza tak młodocianie rzeczy upraszczającego, wszystko tu było po staremu. W domu dziadka panował pozorny spokój, zrobiło się jakby trochę luźniej, odkąd wujek Antoni z rodziną wybył gdzieś na leśniczówkę; u Hawieńczyków przy młynie dziewczynki chodziły do szkół, choć teraz i one korzystały z wakacji, nawet młyn pracował jak gdyby nigdy nic… Ale tu właśnie na tej sielsko-anielskiej drodze najpierw się potknąłem. Wujek Filip, zagadnięty o tę sytuację, tak ją zwięźle określił: „Fiedot, da nie tot.” Słowem, młyn nadal robił swoje, przetwarzał zboże na mąki i kasze, ale już jako obiekt znacjonalizowany. Dla wujka Filipa znalazło się tam miejsce jako fachowca, ale wujek Antoni musiał szukać innego zajęcia. Kiedy odwiedziliśmy go któregoś dnia z ciocią Tanią, skromnym zaprzęgiem i polnymi drogami udając się za Gruszki i rzekę, wydawał się nawet zadowolony z tego „zesłania” do puszczy. Mnie też ta leśniczówka w Białej Górze bardzo się spodobała, choć rodzinie wujka mniej, co zrozumiałem, gdy nocą obudziły mnie lęki przed grozą osamotnienia w tym wielkim lesie…

Dziadkowi też groziło zesłanie, ale prawdziwe, na Sybir. Nie dawał się jednak zastraszyć, gdy przychodził do nas przewodniczący miejscowego sielsowietu, a otrzymawszy swoją szklankę samogonu, zapalając śmierdzącego skręta i przyklejając go do dolnej wargi, wieszczył dziadkowi: „Ty, Jula, kułak i za Polszczy ludziej sudził…W Sibir pajedziesz…”. Dziadek przed wojną rzeczywiście był przez kilka lat sędzią ludowym w Narewce, ale jego chłopskie bogactwo dawno stęchło, toteż głośno wierzył w konstytucję radziecką, a niezbyt rozgarniętemu predsiedatielu na wszelki wypadek odpowiadał: „Czahoż bajacca? Sibir wiedź toże ruskaja ziemla!”.

Ale z konstytucją był jednak na bakier. Kiedyś, gdy siedziałem z nim na trawie w ogrodzie za domem, czytał mi jej wielce „budujące” postanowienia i klął co chwila piętrowo, aż uszy mi więdły. „Kab was małanka razniesła! Kab wam hetaki sabaczyj woj u noczy spać nie dawał!”.

U dziadka Konstantego na Biehlukach nie było takich problemów. Za to dostać się tam było trudniej, bo kolejowy most nad rzeką został zamknięty dla pieszych i za każdym razem trzeba było szukać brodu. U stryjka Iwana coraz ciekawiej dawał znać o sobie kilkuletni Witek, z którym próbowałem się zaprzyjaźnić, ale on z oczywistych względów nie nadawał się jeszcze do określania głębokości rzecznych przejść. A most trzeba było obchodzić z daleka, pojawiła się przed nim ochronna tablica z napisem „Zaprietnaja zona”, wyobcowując go z oswojonego terenu rzeki, łąk, lasu, a nawet kolei. Stawał się tematem moich myśli także wtedy, gdy – z braku książek do czytania – postanowiłem napisać swoją pierwszą własną, by potem móc ją czytać do woli. Niestety, wkrótce, po kilku stroniczkach zeszytu, rozsnuły się bezpowrotnie wśród nowych, groźniejszych wydarzeń.

Można by rzec, światowych wydarzeń, bo właśnie wtedy, i nie tylko tu, wojna wybuchła na całego.

Mama w drugiej połowie czerwca tamtego 1941 roku miała urlop i była z nami w Narewce. Ale jak tylko Niemcy ze swoim niszczycielskim żelastwem wtargnęli w granice Związku Radzieckiego, mama pośpiesznie nas pożegnała i popędziła na stację, by złapać jakiś pociąg do Wołkowyska. Odezwało się w niej niewczesne poczucie odpowiedzialności, które w sytuacji zagrożenia każe człowiekowi natychmiast powrócić na swój służbowy posterunek… Rozkład jazdy od razu przestał być aktualny, a linie kolejowe zapełniły się transportami uciekinierów cywilnych i wojskowych. Gdy na stacji zatrzymał się pierwszy pociąg na wschód z ładunkiem ewakuowanych czołgów na otwartych torach, mama wyprosiła obsługę, by pozwolono jej zabrać się z wojskiem. Ale ledwie ruszyli i przekroczyli most nad Narwią pod Siemianówką, eskadra niemieckich myśliwców zapolowała na nich z niskiego pułapu, rozstrzeliwując nie tylko hamujący ostro pociąg, ale i ludzi wysypujących się z wagonów i kryjących się wśród zagonów i krzewów. Nie wszyscy się uratowali, martwi pozostali na ziemi, żywi, w tym ranni, powrócili do pociągu, który nie został poważnie uszkodzony i po kilku godzinach jakoś dotoczył się do Wołkowyska. I utknął tam na zawsze, bo dworca już nie było i cały węzeł płonął w olejowym smogu. Mama cała i zdrowa, ale przerażona ponad wszelką miarę, szczęśliwie powróciła do domu i w jakiś nadzwyczajny sposób dała nam znać, że żyje i wszystko z nią jest w porządku. Dzielna mama, ani chybi.

Jeszcze przez kilka dni Niemcy bezkarnie bombardowali linie kolejowe i miasta, Sowieci wycofywali się bezładnie, bateria dział przeciwlotniczych za naszym kolejowym osiedlem umilkła szybko i opuszczona w popłochu straszyła tylko reliktem klęski. W Narewce wojsko zapełniło wszystkie drogi wokół puszczy i aż żal było patrzeć, jak szamoce się przed okrążeniem. Tabory i piechota przewalały się to w jedną, to w drugą stronę, bezhołowie trwało, dowództwo najwyraźniej zawodziło w tej „niepobiedimoj” armii, o której w szkołach śpiewaliśmy bojowe piosenki: „Jeśli zawtra wojna, jeśli zawtra w pochod, my siegodnia k pochodu gotowy!”. Zbita z pantałyku, jak teraz wokół się mówiło, w strasznym zmęczeniu i w tradycyjnym ubóstwie żołnierze całymi gromadami porzucali broń i czekali tylko na okazję, żeby „sdacca w plen”. Pewnej nocy na wzgórku od strony rzeki jakiś biwakujący oddział zastrzelił swojego oficera; robiło się groźnie i dla nas. Tedy dziadek z wujkami, wyprowadzając bydło i konia, skryli się w puszczy, a ciocia Tania na następną noc powiodła kobiety i dzieci do dziadkowego lasu w Łozowym. Zapamiętałem dobrze tamten nocleg pod gwiazdami na wilgotnej, zrytej przez dziki, polanie, wśród wielkie ciszy leśnej, naruszanej jedynie bzykiem atakujących wściekle komarów. A nadstawialiśmy uszu w stronę opuszczonego domu, spodziewając się lada chwila jakiejś dzikiej strzelaniny i trzasku płonących zabudowań w bitwie uchodzących i nadchodzących hord…

Gdy po źle przespanej nocy w lesie, okropnie pocięci przez komary, powróciliśmy rano na tę ruchliwą zwykle drogę Narewka – Lewkowo, zaskoczyła nas kompletna cisza i pustka. Czerwona Armia odpłynęła w stronę Wołkowyska, a jej rozbitkowie schronili się za stodołą dziadka, prosząc go, by powiadomił Niemców, gdy nadejdą, że są bez broni i poddają się bez walki. I tak się stało. Wkrótce pojawili się niemieccy motocykliści i zaglądali do zagród z żądaniem mleka i jajek. Niechętnie ruszyli za stodołę z bronią gotową do strzału…

Tak się skończyły dwa lata pierwszych Sowietów i zaczęły się trzy lata niemieckiej okupacji.

 

Cdn

 

Komentarze

 1. I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

 2. These are simply plug adaptors, that you connect a network cable to and after that plug in to a three-pin mains
  socket. But nowadays with as small as $600 may get quite a
  considerable one. Converter hdmi to rca To attain the highest possible video
  output will need to produce a HDMI connection.

  The Panasonic TH42PX80B has V-audio and 2 huge selection speakers (160 x 42 mm).

  However, even though the various forms of digital media can all be viewed or played
  on the PC, not many people choose to obtain a PC located within the living room.

 3. You now need to change or adjust the existing position of the external antenna.
  In fact, if your antenna is with the low quality type a cloudy day often means disruption. Best hd antennas And having an external antenna or an outdoors TV antenna installation technician to make sure that
  the location, so there isn’t interference.

  The antenna is not rust proof and might be subjected towards the elements.

  This is completed because onyour television set you can use a regular antenna
  to get these stations.

 4. Moreover the majority in the sectional sofas have
  removable covers, which may be washed in washer.

  while certain manufacturers been employed to produce sleeper sofas which
  might be serviceable to sleep on, the fact is that they are really for nothing more than the usual temporary
  night or two. We fairly much don’t actually like getting up away from bed, unless I know I’m
  going right to my Florence Knoll Sofas.

  The colour is another thing that produces these sofas exceptionally
  wonderful. The sofa bed mattress is the one that makes every seating
  and sleeping comfortable.

 5. The steps to quit PE would be the same steps to assist any
  man keep going longer. Une de celle-ci minutes mbla se, la narration de
  prendre le cet trange dialecte avec le premier visit lengage, vrillait les oreilles de des et patent quils se dit que la nous.
  How to use pussy toy What with a large number of providers and a lot
  of products available web offline, the duty becomes much more difficult.

  I need to tell you that one among main drawbacks employing such vibrators is the fact that you still ought to do battery power change if
  you want to recharge your toy. Nearly every poll has demonstrated Abbott to
  become ahead by double digits.

 6. All new HDTVs have some inputs including DVD players,
  DVRs, game consoles, Blu-ray players and computers. Set up
  is pretty easy should your receiver can decode the formats because both HD formats is usually used
  with the Blu-ray player’s HDMI output port plus the
  HDMI input port within the receiver. Hdmi rca converter walmart If you are
  going to attach a printer which has a Personal computer then the highest issue would be to observe exactly what the two
  ports will be whom your cable will go also attached in.

  As with the connective capabilities the TX-L32X20B carries a
  CI or common interface. Getting stuck in the particular spot within a game
  is frustrating, also it might even cause one to give the
  sport up entirely.

 7. Get Latest Updates on cellular phone offers, Christmas phones, cellular phone shop, Cheap Mobile Phones,
  cell phones, online phone shop, cellular phone deals & Free
  Gifts With Phones. The secretly recorded feed might be very useful
  as evidence that works extremely well in court to hook the culprit.

  With the following tips, you are able to bulk up your security to stop falling victim into
  a hacker.

  Users are able to use fashion and popular applications like Facebook, e – Buddy,
  etc. Oral B Precision Black 7000 by Braun definitely makes the perfect gift for individuals
  who are focused on oral health and need high-end features that
  encourages superior cleaning.

 8. influence fact, it’s not at all that easy
  to wrap up a damaged laptop motherboard due to its big intricacies.
  But now you might have to select from an assortment of
  brands and variants, so it can be really difficult to pick the most effective one for you.
  Best $1000 laptop Let’s take a look at one of the most successful and traditionally
  used memory module of computer RAMs – DDR2 BEST PRICES RAM.

  All of those things combined should tell you that there’s pretty much nothing a lot better than ASUS laptops for the mobile computer market right now.
  MOOCs are an incredible option for those who cannot afford college, but want the opportunity to take certain classes.

 9. Wireless CCTVs operate around the principle of sensors and
  still have remote cameras that can be operated offline.
  Any type of on-site video technology uses CCTV, say for
  example a video conference that is certainly
  only accessible for any select audience. 16 channel dvr reviews If you wish to monitor your CCTV
  system via internet, you should get an IP address.

  A hidden security Dallmeier camera that utilizes the CCTV or camera
  surveillance is surely an important tool in caring for the property
  and assets that is certainly just part in the security system.
  The security DVR can be bypassed by the device known as a USB DVR which is
  a very economical device that connects the digital camera to a network capable computer.

 10. If cameras are to be utilized in an area which includes good lighting conditions, it’s probably best
  make use of a color camera. When a Mom records her
  song to her baby, that’s not just a product, it’s
  love. If those steps don’t secure a Wi-Fi connection then get hold of
  your service provider.

  There really is not any alternative to creating good strong passwords and regularly changing
  them. For people that want to gift something fun and useful this holiday, have a look
  at these great options by Awo – X:.

 11. The sleeper sofa would never be opened mainly because
  it would encounter the entertainment unit.
  Daybeds, about the other hand, offer superior comfort and look and feel over both sleeper sofas and futons.
  Ultimately, I think it is determined by how long you wish to keep your sofa and what your own personal purpose is in getting
  a slip cover.

  As situations goes by there are several sofa with
  newer varieties with every single other which has a lot additional snug
  mattress as well as sections for storing bedding and pillows.
  Here are a few tips that will help you pick a sofa that’s right to suit your needs.

 12. Offered in a very sleek carry case, this laptop has integrated Bluetooth 2.
  Step 4: After internet connected computers boot from CD or
  USB, Windows Password Rescuer will display a pal
  operation window. Best laptops and tablets for students These
  laptop bags are built to protect your laptops and enable you to hold your device safely.

  The laptop isn’t advisable in terms of upgrading the software.
  This can be operative for second-hand laptops without apportionment existing warranty service.

 13. You will be the pilot, farmville will let you sit at home and feel the 3D
  a feeling of sitting in the aircraft cockpit and flying a plane.

  Recommendation: Real-time strategy and MMO gamers figure to gain probably the most
  from a thorough array of dedicated macro keys, whereas FPS
  gamers can probably survive on fewer (or none). Ibuypower desktop pc The good thing may be the fact that numerous choices can be purchased nowadays within the group of computer gaming.

  He obviously loved his cars nearly as much as computers
  because police seized a minimum of twenty luxury cars from your mansion including
  a rare Lamborghini. Now you might be aware of what the most important factor occurs
  when sussing out the best way to build a gaming computer — often be prepared.

 14. It can be important to be aware that security will surely have
  an impact on the network’s performance. Follow the onscreen instructions,
  and after installing the trucker update restart laptop.

  Sites like Twitter, Facebook as well as proving
  use of VUDU video streaming. As in comparison with
  Wi-Fi, Bluetooth has very high bandwith rates. Wifi range boosters these SIM cards usually are inter-changeable among GSM modems and GSM cellphones.

 15. Swann is like many other protection DVRs and are simply viewed within the Internet Explorer browser
  with active X net view application. Given how it’s almost standard on all DVR’s (PC based or standalone)
  there is no reason to settle for anything less. Cctv dvr with hard drive Note the transmission of signal just in case of CCTV strategy is
  not carried out an open manner like that from the broadcast
  televisions.

  Trust the solutions on offer from the exceptional Sonic CCTV catalogue.
  If you have a wired security alarm, this allows the DVR to force recording
  if any one of contacts are tripped.

 16. It counts and syncs wirelessly, so there’s no ought to worry about uploading data and
  no have to charge it. But while there’s evidence to advise that a police officer’s presence deters crime,
  there’s no evidence which the presence of surveillance cameras prevent it.
  I purchased a ‚semaphore’ parameter to avoid crashing: if your m – Preview – Running
  holds true, this means that your camera is active and it has not ‚closed’,
  and this way we perform with it.

  Great looks, innovative capabilities and usability is making the
  LG U8330 one with the most desired handsets inside UK, and also in other sorts of parts on the world.
  As an additional benefit, the BL-C131A may captures audio at 300Hz – 3.

 17. Along just how we encountered a dark ride called
  El Labarinto del Minotoro. Usually the LED bars feature a simple power supply which could
  connect to standard wall outlets. What is a good led light bar However, this really is not the situation with LED, thus saving energy without compromising on brightness.

  The Ferris Wheel is next to a children’s coaster called Ravine Flyer 3.
  It is incredibly user friendly and may be easily installed without causing any harm to the vehicle.

 18. Complimentary English Buffett Breakfast is served in safari restaurant.

  This puts an actual physical WPS button around the router, and pressing it while compatible tools are
  in range takes care with the details of putting together the network.

  Devices like Bluetooth and Wi – Fi come with the
  plethora of 900 MHZ or 2. It is very important to mount your
  booster as far away on the antenna that you can as the high-frequency waves emitted with the power supply will probably interfere with
  radio reception. Best wireless booster for home However,
  when you plan to experiment with 3D games in your laptop, then up-gradation to your more powerful video card is inevitable.

 19. Here are some in the basics in regards to the toys if you intend to look more into them.
  So naturally, these men want to understand, „What techniques are most beneficial for stopping rapid ejaculation. Male sex doll in use This brings about a perfect tool for training to beat premature ejaculation.

  Try it tonight, the ears, neck, arms and hair are typical really sensitive areas that love for being stimulated. If vinyls will not have any softeners, they can be basically quite hard PVC plastic.

 20. Ask yourself in case you will still like the
  unique sofa in five years. There vary versions from the Sleeper Sofa Mattress that is available.
  If you imagine buying leather sofa is just not a problem, you are wrong.

  The problem with memory foam sofa bed options is they tend to be
  expensive. I’ve two Florence Knoll Sofas, both produced of black leather.

 21. This article will help the internet viewers for building up new website or
  even a blog from start to end.

 22. I’m really impressed with your writing skills as well as with the structure to your blog.

  Is that this a paid topic or did you customize it your self?
  Anyway keep up the excellent high quality writing, it is rare
  to see a nice weblog like this one these days..

 23. Hey there I am so happy I found your website, I really found you by error, while
  I was looking on Yahoo for something else, Nonetheless I am
  here now and would just like to say thanks for a remarkable
  post and a all round exciting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also
  included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the excellent b.

 24. The researchers noted that they could nott check whether the men iin the study had been prescribed testosterone according tto doctors’ guidelines, which require physicians
  to draw blood in the morning on twwo different days aand look for medical problems that could be related to
  testosterone deficiency.

 25. Girls have a 50 per cent higher chance of receiving the incorrect initial analsis following a heart attack than men,, based on a new study by the University of Leeds.

 26. An evaluation of the effectts of testosterone theraspy on bone fractures and metabolic parameters is
  ongoing.

 27. Guys who are feeling illl and have issues about testosterone amounts deserve clinically extensive, evvidence based, and hollistic management.

 28. hello there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here.

  I did however expertise some technical points
  using this web site, since I experienced to reload the web site lots of times previous to I
  could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality score
  if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and
  can look out for much more of your respective fascinating
  content. Make sure you update this again very soon.

 29. Although tthe FDA approved testosterone therapy for the treatment of ailments affecting the testes, pituitary and hypothalamus, it hasn’t
  been approved for treating age-associated decreawse in testosterone levels.

 30. The result revealed that of the 12 Sexuality measurements in the survey, 10 were significantly improved for guys in the testosterone group.

 31. Given the lwck of long term security info, women who are interested
  in being treated with testosterone must understand the possible risks involved in usihg a strong hormone.

 32. Tell your doctor about herbal products, nutritiional supplements and all other medications you are
  taking berfore taking a testosterone injection.

 33. Testosterone treatment may be given too treat medical conditions, including female (but
  not male) brreast cancer hypogonadism (low gonadal function) in the man,
  cryptorchism (nondescent of the testis into the scrotum), and menorrhagia (irregular periods).

 34. I every time used to read piece of writing in news
  papers but now as I am a user of net therefore from now I am using net for articles, thanks
  to web.

 35. A patient who is unsatisfied with the results got through GH-GH therapy may elect to be treated afterwards wuth
  HGH replacemwnt therapy or vice versa.

 36. With an increasing recognition of testosterone’s advantages for girls, those amounts may
  increase, but it may still bbe a while before the treatment reaches the mainstream.

 37. The recent conflicting findings on teetosterone treatment prompted his team to run a big systematic literature search for studies evaluating the
  relationship between testosterone replacement therapy and cardiovascular events among guys and Patel.

 38. Women have a 50 per cent higher likelihood thzn men of receiving the erroneous first identification following a heart attack, based
  on a brasnd new study by the University of Leeds.

 39. Those who have normal testosterone level shouldn’t administer the treatment forr for motives other than for health or tthe sher fun of it.

 40. Testosterone is the major androgenic hormone made by the testes in response to luteinizing hormones
  frkm the pituitary gland.

 41. This happens as an effect of lack of work and creation due to not needing to create testosterone since the endeavor has besn taken care of via external source off the testes.

 42. High testosterone levels also correlate with high-risk behaviour, however,
  including increased aggressiveness and smoking, which might cancel out these health benefits.

 43. Actually, the greatest Testosterone Treatment Miami on tthe market can safely improve aan user’s physical health, as well as
  their state of mind.

 44. Hypogonadal men also report levels of rage, confusion, depression, and exhaustion that are significantly higher
  than those reported in eugonadal men (high testosterone guys).

 45. Thanks for one’s marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you can be a great author.

  I will be sure to bookmark your blog and will come back from now on. I want to encourage one to continue
  your great writing, have a nice day!

 46. The meta-analysis incluuded data from recent studies that found a link between testosterone
  therapy and adverse cardiovascular events.

 47. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
  almost…HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to
  say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 48. Women begin too experience menopause after a particular age and there are symptoms incluiding decrease in sexual desire, as well as
  night sweats and hot flashes.

 49. Women with increased testosterone levels as ann effect of steroid
  use oor overuse of oficial synthetic testosterone will probably develop side effects like hoarseness,
  male-pattern baldness, deepening of voice, excessive hair growth, and menstrual irregularities.

 50. The hormones used in Hormone Replacement Therapy are artificial hormones,
  which means they are created and developed in thhe lab
  and arre not produced by the body.

 51. Nevertheless, clinical studies show that testosterone not only
  does not raise a woman’s risk off breast cancer ,
  it may play a vital role in warding offf the disease.

 52. When I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added-
  checkbox and from now on each time a comment is added I get four emails with the exact same comment.
  Is there a way you are able to remove me from that service?
  Appreciate it!

 53. Medical marijuana customers gravitate towards this type
  of vaporizer because of its performance, in addition to the convenience as well as transportability it brings.

 54. The Atmos Raw is a pen design vaporizer that
  offers you a handheld, mobile choice that is
  quickly lugged throughout your busy daily
  regimen.

 55. Thhe chance of increased risk of these illnsses with testosterone supplementation is of great anxiety, because treatments for both illnesses include androgen suppression.

 56. Thus, duue to these testosterone side effects, one shkuld avoid taking testosterone supplements or medications,
  particularly if the person is suffering enign prostatic hypertrophy (BPH), bleeding disorders, high cholesterol,
  anny type of cancer, liver or kidney disorder, eart disease, etc.

 57. What human Chorionic Gonadotropin does is just mimic the luteinizing hormone (LH) that your brain uses to indicaqte the need for testosterone production by the testes.

 58. I am sure this post has touched all the internet users, its really really fastidious piece of writing on building up new website.

 59. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

  Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be
  grateful to you.

 60. Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you might be a great author.I
  will be sure to bookmark your blog and definitely will
  come back sometime soon. I want to encourage continue your great job, have a nice morning!

 61. This is really fascinating, You’re an excessively skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look ahead to in quest of more of your magnificent post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks

 62. This excellent website definitely has all the info I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

 63. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you create this website yourself or did you hire someone to do it
  for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where
  u got this from. thanks a lot

 64. hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise some technical points using this site, since I experienced to reload the web site a lot of
  times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times
  will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot
  more of your respective fascinating content.
  Make sure you update this again soon.

 65. Women’s health issues are happening all around us, but they aren’t widely discussed.
  That is, it is subjected to a debate founded on specialized information. Tbt meaning urban dictionary

  The surest sign a date is not going well is if the date ends
  promptly after the scheduled event. In 1954 the final change to date was made to the Pledge of Allegiance we recite today.

 66. Motherboard integrated graphics aren’t appropriate for virtually every desktop gaming computer.
  The comfortable feel in the mouse appears bosoms of use –
  you need used with it, especially with the side buttons which might be pretty small.
  Top gaming laptops under 500 Garmin GPSMAP 60CSx Garmin Etrex Legend Magellan Explorist 200 Garmin GPS 60.

  Be guaranteed to check whether surge protection emerged before buying a power
  bar. Here are some suggestions to extend the life of the battery of HP batteries:
  .

 67. While students will look to get a laptop bag which is fashionable,
  they will also want something that’s convenient and sufficient as well as affordable.
  Moreover one could also get a substantial
  number of cheap Dell laptops from portable universe.
  Discount on laptops for college students in india It’s way better to write an essay
  service article on a laptop ( especially should you are writing papers with footnotes
  and citations).

  Online you will find several laptop with RS232 serial port reputed providers whose purpose is usually to
  put at your disposal laptops of fine quality at accessible prices.
  A large amount of people need to know which laptop brand is way better between Asus or Acer,
  nevertheless the answer is just not often very definitive.

 68. If it’s secure, the one thing to do is usually to
  check the WPA or WEP encryption to get sure. This mobile travel charging station comes in the
  sleek black or white design of them costing only $17. The
  i – Cam application allows someone to monitor as much as four web cameras over
  Wi-Fi, 3G and EDGE.

  With a connection to the internet the 47LD790 LCD TV gives
  you entry to online features on the comfort of one’s living room due to Net – Cast.
  The power with the handle while using professional brush heads helps
  brushes to oscillate, rotate and pulsate to wash two times better over
  a regular manual toothbrush.

 69. There are different kinds of packages available from ADT Home Security.
  It is just thereby you’ll never feel any issues
  of insecurity. Home security lock box They commenced their business with an aim to provide comprehensive security services for home, family and businesses at competitive prices.

  Security window bars are already around for quite sometime now and you’ll
  need already run across them both in homes or commercial buildings
  as part of your respective neighborhood. For security systems, nothing can beat the
  flexibility offered with a wireless security alarm camera.

 70. The UD9004 is one of these rare Universal Blu-ray Players,
  efficient at playing back Blu-ray, DVD, CD, Hi-resolution SACD and DVD-Audio.
  The G-Slate feels comfortable inside our hands while typing, whether in landscape or portrait mode, and unlike the i –
  Pad 2 featuring its smooth-as-silk metal casing, the G-Slate isn.
  Converter rca ke hdmi Most people rate this Panasonic television 9
  or 10 away from 10.

  Available in 4×2, 4×4 and 8×8 combinations, this revolutionary product offers flawless and seamless switching.
  improved camera capability (including a better camera flash).

 71. ll see Other Libraries and can see another computers
  on your own network. Back when I first played in my earlier
  many years of life, I got so obsessed with that
  dungeons and dragons video game that I bought every
  one of the expansions. Is cyberpowerpc good for gaming In PC mode, this game will likely be available for Windows XP, Windows Vista,
  and Mac OS 10.

  Pc game trainers- for pc games- gameburnworld pc game reviews on yahoo video gaming
  read expert reviews, get user ratings plus more for pc games.
  Each year the games are growing in complexity of play providing more realistic experiences.

 72. The facts are, not simply you could easily get a sectional sleeper sofa or loveseats, but also some new concepts as an illustration sectionals having a constructed-in chaise seat.
  You also needs to know that a sofa cushion will soften with time.
  Some everyone has to relocate sofa often, in such situations sectional sofa is extremely
  useful.

  Sofa beds provide both seating and a bed and so they are meant to transform in one
  to another using the minimum of fuss. The actual sectional sofa is genuinely one particular that
  could be that come with the centerpiece which
  will following that hook on top of however one more
  region with the actual couch.

 73. This will help you see if the sofa bed is of high quality or not.
  In difficult financial times, it’s important to set a budget and then buy a sofa that
  works with all the budget you’ve got set. With the top in the range models, it really
  is hard to distinguish from a conventional sofa plus
  a sofa bed.

  Considering that space constraint is a key issue in modern properties, you are able to steer
  clear of having an outside guest room if you’ve these sofas.
  Leather sofas look fantastic so that they are ideal for creating
  the proper impression for your customers.

 74. Whereas it had been just the affluent who had them because in their
  hefty asking price, now you may get a highly effective
  system for a lot less. For instance, suppose you wish multiple scenes on your own monitor, then makes
  use of the squad exchange signal of view the several scenes
  captured from the camera. Cctv happy chinese Whether you aren’t this can be done will certainly depend around the shape and size within your shop, but you will discover some things you
  may do to improve efficiency.

  While broadcast television transmits the signal openly, a CCTV home security camera sends the signal towards the pre-determined monitors only.

  Cat5 cable are efficient at transmitting signals
  down each of the twisted cores.

 75. Make a powder of parsley seeds and put it on to flowing hair before you want to
  bed. Reducing utilization of hydrogenated and unhealthy fats, as
  well as refined sugar and flour, and processed foods may be
  helpful to reduce baldness. Biotin supplement dosage for hair growth As a
  matter of fact, premature greying of hair are able to have an affect your self-esteem and may also
  even drag you into psychological depression.

  Finasteride is really a synthetic hormone that halts thinning
  hair and stimulates new new hair growth. Products like finasteride (Propecia) and minoxidil (Rogaine) are the result of those developments inside
  science of hair loss, and there is now new an answer to sufferers.

 76. All have different actions nevertheless the goal is a – Weight Loss.
  The best weight loss pills are affordable, safe, and effective solution to neutralize the link between obesity.
  Diet pills for women that work fast In fact, it is
  just a key ingredient to how to slim down without weight loss supplements.

  Believe it or otherwise though, it’s these nasty unwanted side effects
  that happen to be motivating Alli users to keep focused making use of
  their diets rather than cheat. Before going in for virtually any kind of
  fat reduction pill make sure that you simply lay down goals that happen to be possible and
  safe for ones own overall wellness.

 77. Author Box: If in addition, you want to own Cool Cell Phones then you’ll be able to easily
  purchase a copy China Mobile Phones from Chinabuye website now.

  Of course, what the majority of people enjoy most are the greater entertaining popular features of
  most mobile phone devices.

  A presence on the music may be avoided stress as well as enhance
  relaxation over the MRI scanning procedure. In web site, you
  are going to notice pairs of numbers beside each vertical
  line. Best wifi extender For example, a camera with your wearable device may not
  so useful should you already possess a smart phone.

 78. STC-3680 features wide variety of functions,
  that will help to eliminate possible image distortion. They hook around the
  hardware, the USB DVR, which then connects in your computer.
  Security cameras upload to cloud Article Source: here to learn the rest of Bullet Security Camera.

  These systems primarily record output from cameras to computer computer
  drives called Digital Video Records (DVRs. Thus, it truly is
  important to recognise the top features of its various kinds to clear inside the misconception about its usage or procedures
  it follows.

 79. Generally, the antenna installation companies supply the following services:.
  This will be the reason why these antennas are usually positioned
  on high ground high is less obstruction just for this way it can obtain the signal in a very straight line.
  Best ‚hdtv In this example you need small antenna inside the computer to have the
  connection remotely.

  Now it can be clear that the digital antenna will likely be required for the
  free signal catching so check out the electronics shops.
  In certain instances performance is disregarded in support of appealing towards the consumer’s desire for just a little more appealing antenna.

 80. Listed below are a few tips on find out the way to keep faraway from or, not below,
  limit the nuisance of interfering wireless alerts as part of your
  home. Go on the Administration Tab and change your routers password to avoid
  unauthorized use.

  You will require the cables to connect the speakers to your unit or
  receiver even so the amount of cables is reduced so it won’t look just like a
  mess and disorganized. Finally, please verify carefully verified before accessories.

  Reviews on wifi extenders We service over 100,000 registered buyers, delivering to
  just about every country within the world.

 81. Many companies will call the house or business to check on if
  anyone is on-page with proper pass code. One
  wrong decision can lead to loss of money together with
  zero security thus keeping an equilibrium for securing your homes.
  Home alarms system Flames security systems Milton need to be an element
  of any style of house if it truly is just a commercial or even a
  non-public residence.

  OSHA highlights that ‚only temporal signals or voice signals’ match the audible fire alarm
  requirement. Although it is one from the main factors behind owning a home alarm system, it’s not
  its sole purpose.

 82. Guys want one to be „dirty” during intercourse, and an angel in front
  of these mother. Guys want one to be „dirty” during intercourse, and
  an angel in front of these mother. Bed rail toddler
  Guys want one to be „dirty” during intercourse,
  and an angel in front of these mother.

  Guys want one to be „dirty” during intercourse, and an angel in front of these mother.
  Guys want one to be „dirty” during intercourse, and an angel in front of these
  mother.

 83. Depending on the sort of image you would like to portray, high quality products, or
  cheap items, you’ll want to reflect this company image each of the way throughout your launch.
  The step to infected parents developing a healthy baby is twofold:
  First, women as well as their partners should know the
  herpes status of everyone involved. Going bad Proper techniques to all of those questions can help
  you find an L-arginine product that could have
  a profound and positive affect on your general health and wellness.

  What this certainly does is result in the cork in the wine bottle to advance up and down within the neck with the
  bottle. The atmosphere on another hand, will release the carbon dioxide which the
  plant would need to complete its photosynthesis or food production.

 84. This is simply not simple, but it is over probable, which is all your decision. The reason I
  take care of the original WPA happens because certain devices (here’s considering you, wireless Xbox
  360 adapter) don’t yet offer the WPA-2 standard.

  In WPA2 a selection is given for making use of TKIP or perhaps the stronger AES-128 encryption (Advanced Encryption System, that’s also generally known as US Government-level
  encryption). However, the tale is two-sided remember:
  you will discover certain efficiencies and you
  can find certain shortcomings. Hawking hw2r1 wifi booster Believe
  it or otherwise not, a whole new study has found out that wearing wearable devices may actually help boost your productivity.

 85. All you are doing is take from the filter and wash it which has a special solution, and coat the filter
  that has a new coat of oil. The result of this can be that while
  caught the map, you need to constantly slide your mouse cursor away from the edge with the screen to slide it in a very certain direction. Nerf gun place Though there are
  various reasons an activity’s developers could implement this
  type of change, balancing the game is generally the cause.

  A vehicle installed having a bull bar and Nerf bars will appear really beefed up.
  Nerf balls, beach balls, soft playground
  balls all move slower over the air and are simpler to dodge.

 86. Once you are making your call and check in, it is possible to mute your phone so that you’ll be
  able to not be heard while listening in on the meeting. If you have to
  purchase a cheap cordless phone, you may need to
  consider one of the phones I described above. Top cordless drills You should exercise extreme care while
  carrying this out because you need to do not desire to cut any from the stranded
  copper.

  6 volt battery cannot provide the ability of a cordless drill,
  which commonly uses an 18 volt battery. The range is restricted to
  about 7m, less if you’re away through the center line.

 87. It ultimately helps that you ‚grab’ unique visitors for your website.

  You cannot find an so comprehensive China tablet PC except
  our this latest tablet, And now, we give an enormous discount
  just for this tablet PC. All of this needs being backed up with a designated team that keep on top on the challenges this poses and applies precisely the same rigor such as other fields.

  As you’ll be able to see through the various features in the above list, the Leap – Pad Ultra is really a significant improvement through the previous Leap – Pad2 version. For example, z
  – Boost Trio Soho is perfect for mobile phone
  signal booster for indoor for voice and 4G data nearly 2,500 sq.

 88. Use a Boat – Boats are easy and cheap to develop in Minecraft, only requiring
  wood planks. Step 5: Once the lava has turned all into cobblestone in Minecraft, utilize empty bucket within your inventory to pay off water
  in the top in the wall.xt% minecraft texture packs pe

  Use a Boat – Boats are easy and cheap to develop in Minecraft, only requiring wood planks.
  Step 5: Once the lava has turned all into cobblestone in Minecraft,
  utilize empty bucket within your inventory
  to pay off water in the top in the wall.xt%

 89. Besides, LEDs and CFLs are extremely long-lasting and can last for extended hours.
  The following tend to be detailed description about LED street light Poles.

  Led grow light ufo Besides proper decoration, it is very important to
  present proper lighting to an aquarium tank.

  What we soon learned from your village children was that many families the prior night had boiled potatoes for evening meal.
  You simply just chose which one suites your growing room and purchase it, without
  having to bother about anything else.

 90. The netbook, is small and much more compact version of the laptop
  but features less power unfortunately. There are
  briefcase type bags for laptops that will provide a great
  deal of compartment where you are able to place other materials like books
  and files. Best mini laptops for students HP has been famous on her excellent brands many year, especially HP Compaq Presario CQ, HP Pavilion dv laptops were lots of men and women’s favorite.

  Students aggressively compete for the most effective grades and
  honors. If you are not always installing software or watching movies
  then you’ll not need a DVD drive, and deciding never to have this inside your laptop is
  effective in reducing its price.

 91. From the regular comprehending, excellent art demands great topics.
  If you imagine you tend not to have a garden of the own then you’ll be able to
  go to your nursery or maybe a park where it is possible to
  get plenty of flowers. Flower town Companies like Heirloom Pressed Flowers has won many awards because of their 30 plus years inside business.

  Flower wallpapers is usually changed frequently also, to
  move using the seasons or time from the year relevant to your account.
  One from the important points worth consideration is that after you shop around for your flowers online, you must keep in mind prices offered.

 92. It will reduce pressure points on places that the
  mattress is pressing contrary to the body. These double mattresses surely presents the characteristics of children bedroom.
  Mattress firm start page When you’re inside the market to get a new
  bed, you can find that most in the selection emerges in sets with box springs plus a mattress.

  A good crib mattress shouldn’t cost much a lot more than $300, and you’ll be able to get an excellent one for
  a lot less. Various kinds of the mattresses are
  available at different prices in support of
  after researching about them can you know about them in detail.

 93. I really love your site.. Great colors & theme. Did you develop this amazing site yourself?
  Please reply back as I’m wanting to create my very own website and want to find out
  where you got this from or exactly what the theme is called.
  Many thanks!

 94. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website offered us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be thankful to
  you.

 95. It’s appropriate time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy.
  I have learn this put up and if I may just I
  want to counsel you some fascinating issues or suggestions.
  Perhaps you could write subsequent articles relating
  to this article. I want to read more things about
  it!

 96. Thanks for your personal marvelous posting! I truly enjoyed reading it,
  you could be a great author.I will remember to bookmark your blog
  and will eventually come back from now on. I want to encourage continue your
  great job, have a nice holiday weekend!

 97. When someone writes an piece of writing he/she maintains the plan of a user in his/her
  mind that how a user can be aware of it. Thus that’s why this article is great.
  Thanks!

 98. I know this website gives quality dependent posts and other
  stuff, is there any other web page which offers such information in quality?

 99. you’re in point of fact a excellent webmaster.
  The website loading velocity is incredible. It seems that you are doing any distinctive trick.
  Also, The contents are masterpiece. you’ve done a wonderful task in this topic!

 100. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old
  daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the
  shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside
  and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know
  this is completely off topic but I had to tell someone!

 101. It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things
  or suggestions. Maybe you can write next articles
  referring to this article. I wish to read more things about it!