„CZASOPIS” 7-8/2015

Jerzy Chmielewski. Od Redaktora. str. 4Cz7-8_2015
Tamara Bołdak-Janowska. Byǔ sabie mużyk.  str. 5
Janusz Korbel, Okiem urbanisty  str. 7
Minął miesiąc.  str. 9
Polityczne scenariusze. str. 15
Zarobić na wielokulturowości. Rozmowa z Dżanetą Bogdanowicz str. 17
Świnoroje, kiedyś Świnoryje, Janusz Korbel str. 19
Не для спалярні смецця ў Ляўкове!  str. 20
Гайнаўка. Культура на музейных сходах, , Міраслава Кастанчук str. 22
Валерый Петрыкевіч: Мой бацька сябраваў з Караткевічам  str. 24
Historia pewnej znajomości, Helena Głogowska str. 31

To jest też moja historia. Rozmowa z z Anetą Prymaka-Oniszk str. 36
Ewa Zwierzyńska, Dawne czasy były lepsze… str. 43
Ён моцна любіў родны край, Сяргей Чыгрын str. 47
Календарыюм. Ліпень-жнівень – гадоў таму. str. 56
■ Мястэчка Сухаволя.  str. 58
Leon Moenke. Tundra. str. 59
■ Spieszmy się ocalić dziedzictwo.  str. 62
■ Вяртаючыся да Сяргея Крыўца.  str. 65
Gomulicki na podglądach żubrów. str. 68
Успаміны з 1995 г., , Дзмітры Шатыловіч  str. 72
Фэст беларускай вышыванкі.  str. 77

Na okładce: Włodzimierz Naumiuk i jego rzeźby
Fot. Mirosława Łuksza

1.413 Comments