„CZASOPIS” 7-8/2014

CZ78
7-8/2014. На вокладцы: Размяшчэнне рэзерваў вайскоўцаў на фронце І-ай сусветнай вайны (архіўнае фота)

SPIS TREŚCI:

■ Jerzy Chmielewski. Od Redaktora. str. 4

■ Tamara Bołdak-Janowska. Pamiętam.  str. 5
■ Janusz Korbel. Od ognia, głodu, pomoru i czynnej ochrony przyrody…  str. 9
Opinie, cytaty.  str. 11
Minął miesiąc. W regionie. Na Białorusi. str. 12
Z pokorą wobec przyrody. Rozmowa z Mirosławem Stepaniukiem, dyrektorem Białowieskiego Parku Narodowego. str. 20
■ Białoruskie święto polskiej kultury.  str. 23
Апошні дыктатар, першы прэзыдэнт.  str. 26
Польскі пералом 1989 і беларусы. str. 28
■ Adnowa naczniecca ad Szymak. … str. 30
■ Да апошняе крыві….. str. 32
■ Tamara Bołdak-Janowska. Maniobry, maniobry! str. 34
■ Крывавым следам Першай сусветнай вайны. str. 37-44
■ Ewa Zwierzyńska. Na Spasa…  str. 48
■ Ewa Zwierzyńska. Gruszka.  str. 52
■ Białowieskie gmachy 110-latki.  str. 54
Календарыюм. Ліпень-жнівень  str. 58
■ Leon Moenke. Stawka o życie. (28) str. 59
Zofia Plewińska. Świat, którego nie ma. (10)str. 61
Успаміны з 1990 г…  str. 63
Васіль Петручук. Крышынкі. (68) str. 65
■ Мікола Чарняўскі: „Грэцца тым, што роднае,сваё…” str. 67
■ Радкі з лістоў, адгалоскі.  str. 78

546 Komentarzy

Dodaj komentarz