„CZASOPIS” 11/2014

Najnowszy numer w kioskach już od 1 listopada!

Cz11_2014_okladka_kolor_Strona_1
Фот. Лукаш Крысевіч               www.xoroshe.pl

Юрка Хмялеўскі. Ад Рэдактара s. 3
Tamara Bołdak-Janowska. Przepraszam. s. 4
■ Opinie, cytaty. –  s. 7
Minął miesiąc. Na Podlasiu. Na Białorusi. s.  8

Wyścig o mandaty samorządowców
70-годдзе Бельскага беларускага ліцэя
Rozpacz przedsiębiorców
Чаму беластоцкі ўніверсітэт пазбываецца выдатнай беларускай спецыялісткі?
■ PustaJa – Čom ne po-svojomu?

Złożyłem kilkaset interpelacji.  str. 15
Ewa Zwierzyńska, Pomagać mimo wszystko str. 19
■ Вікторыя Воўкава: „Я хачу пабачыць жыццё іншых”
Agnieszka Goral, Dziesięć (najgłupszych) białoruskich mitów o Polsce i Polakach  s. 24
Magdalena Pietruk, Tradycja rękami tworzona s. 27
Календарыюм.  s. 31
Leon Moenke. Stawka o życie. str. 32
Zofia Plewińska. Świat, którego nie ma. str. 34
Białowieża pod rządami Georga Eschericha s. 37
■ W 70. rocznicę bitwy „Na kierunku białostockim”. s. 40
■ Успаміны з 1992 г. s. 43
Joanna Czaban, Krynki – inny punkt widzenia s. 45
Ponad granicami i podziałami. Brygada Drwala str. 47
■ Беларус высокай культуры.. s. 48
■ Trudna zmiana klimatu s. 51
Jesień Bardów 2014. . s. 53
■ Мастачка, якая малявала Скарыну . s. 54
Плёткі старой цёткі s. 55

135 Komentarzy

Dodaj komentarz