Zofia Plewińska, Świat, którego nie ma (13)

Kazio także gdzieś wojował i zajął się bardzo organizowaniem harcerstwa. Po uwolnieniu Mińska z rąk bolszewickich ks. bp Łoziński wybrał się do Warszawy. Jechał wagonem – salonką, przyczepionym do towarowego pociągu. Ku mojej wielkiej radości, zabrał do sąsiedniego przedziału mnie i Zośkę Komorską. W tym przedziale, jechała też z nami […]