Bieżeństwo 1915 – pamiętać musimy – Ewa Zwierzyńska

felietonisci-07W tym roku będziemy obchodzić setną rocznicę bieżeństwa. W związku z tym zaplanowano wiele różnego rodzaju przedsięwzięć – uroczyste obchody, wykłady, wydanie książki dotyczącej bieżeństwa, a nawet wybudowanie czasowni na Świętej Górze Grabarce, która przypominałaby o ofiarach tamtych wydarzeń. W zeszłym roku wystartowała witryna internetowa Anety Prymaka–Oniszk, poświęcona bieżeństwu, a uczniowie liceów białoruskich w Bielsku i Hajnówce przygotowali spektakl na podstawie wspomnień bieżeńców.

Już od kilku lat o bieżeństwie mówi się coraz więcej. Temat z obrzeży naszej pamięci zaczął przebijać się coraz mocniej do świadomości Podlaszuków. Im dalej od tamtych dni, tym podatniejsze na idealizację stają się wspomnienia i tym łatwiej przekształcają się w mit. Uczestnicy tamtych wydarzeń już nie żyją. Pozostało po nich trochę zdjęć i wspomnień spisanych przez co skrupulatniejszych z nas. Przez dziesięciolecia o bieżeństwie prawie się nie mówiło – ani w szkole, ani w naukowych kręgach, władze też podchodziły do tego obojętnie. I choć wspomnienia wciąż były żywe, to poza progi domów nie wychodziły. Głośno nie mówiło się o tym przecież ze strachu, a jakby mimowolnie. Ot, było, minęło. Przeszliśmy nad tym do porządku dziennego.

Czasem gdzieś ktoś wspomniał, przy rodzinnym stole, gdy rozmowa schodziła na wspominki czy śledzenie losów przodków. Nagle okazywało się, że babcia urodziła się w Moskwie, pradziadek mieszkał w Kałudze, a wuj aż pod chińską granicą. Czasem chciał o tym opowiedzieć, ale jakoś nikt specjalnie nie przykładał ucha. Zawsze znajdowały się ważniejsze tematy do rozmów.
Wydawało się, że wydarzenia sprzed wieku bezpowrotnie przykryły kolejne zawirowania historii, przede wszystkim druga wojna światowa. Tak, o drugiej wojnie światowej się mówiło, o Niemcach, okupacji, o komunizmie. Ale o pierwszej

I nagle my, trzecie-czwarte pokolenie, „odkryliśmy” bieżeństwo. Chcemy wiedzieć, chcemy rozmawiać, chcemy upamiętniać. Coś, co było wyparte, przez długie lata pomijane, nagle stało się dla nas bardzo ważne. Dlaczego? Czy o bieżeństwie warto mówić? Czy tamte wydarzenia mają dla nas jakieś znaczenie? Jeśli tak, to jakie? Czy przejmujące doświadczenie uchodźstwa wojennego naszych przodków to tylko historia, czy wywiera na nas dzisiaj jakiś wpływ? Po co nam pamięć o bieżeństwie? Myślę, że na te pytania powinniśmy odpowiedzieć przede wszystkim sami sobie, w zaciszu serca, niezależnie od rocznic i pomników. Nie dlatego, że temat oto stał się „modny”, i że w dobrym tonie jest dzisiaj to upamiętniać. Właśnie dlatego, by w przyszłości nasza pamięć nie spłyciła się jedynie do pomników i rocznic.
Moja rodzina – jak zapewne i większości z tych, którzy czytają te słowa – została dotknięta doświadczeniem bieżeństwa, i to zarówno od strony taty, jak i mamy. I jedni, i drudzy powrócili po wojnie do swoich wiosek. Czy ich losy mają dla mnie jakieś znaczenie? Mają, bo przecież gdyby nie bieżeństwo, mogłoby mnie nie być. Prababcia i pradziadek poznali się właśnie na bieżeństwie. Ich rodziny trafiły do Moskwy. Pradziadek zatrudnił się na moskiewskiej kolei, podobnie jak ojciec mojej prababci. Dzięki takiemu zbiegowi okoliczności młodzi poznali się i następnie pobrali. Moja babcia urodziła się w Moskwie. Rodzinne wspomnienia z tamtego czasu były bardzo pozytywne. Wszyscy znaleźli dobrą pracę i układali na nowo życie. W rodzinnym archiwum zachowała się fotografia z tamtego okresu. Cała rodzina poszła atelier, by wykonać pamiątkowe zdjęcie. Dziadkowie w kolejowych mundurach, babcia w kapeluszu, wszyscy dobrze ubrani, wydają się być zadowoleni. A jednak rewolucyjny czas zburzył ich sielankę i zmusił do powrotu. Do dzisiaj dotrwała opowieść o rodzonych braciach, z których jeden był czerwony, a drugi biały. Siedzieli przy stole naprzeciwko siebie, gdy prababcia nalewała im zupę. Zachowały się i inne, smutniejsze wspomnienia. Ze Skupowa rodzina wyjechała ze starym ojcem. Po kilku kilometrach kategorycznie stwierdził, że dalej nie pojedzie. Nie czas już, aby ciągać stare kości po obcym świecie. Wysiadł na uroczysku w Puszczy Białowieskiej, na którym kiedyś wypasał krowy i słuch po nim zaginął. Nikt nie wie, co się z nim dalej stało, jak potoczyły się jego losy, gdzie jest jego grób.

Rodzina Waszkiewiczów z Białowieży na bieżeństwie w Moskwie

Te wydarzenia budują historię mojej rodziny i moją osobistą historię. Takich opowieści są tysiące. Jeden w bieżeństwie ożenił się, drugi umarł, trzeci zaginął. Te fakty są znane najczęściej tylko w wąskim, rodzinnym gronie i budują one tylko naszą prywatną tożsamość. Ale setki tysięcy takich historii mają wspólny mianownik. Dzieje mojej rodziny, rodziny sąsiadów zza płota, całej wioski, a w końcu całego regionu, całej wspólnoty, składają się na wspólną pamięć.

Historycy szacują, że w bieżeństwo udało się trzy miliony osób, w tym prawie cała prawosławna ludność Podlasia, choć wyjeżdżali nie tylko prawosławni. Daniel Paczkowski, który dzięki bieżeństwu odkrył prawosławny korzeń swojej rodziny, tak opowiada o poszukiwaniach:
„W mojej bliskiej rodzinie temat bieżeństwa w ogóle nie istniał, nikt nie wiedział w ogóle o takim wydarzeniu. Dopiero moje zainteresowanie historią rodziny pozwoliło strzępki informacji uzyskane od dalszych krewnych powiązać ze sobą, choć wiele w tych opowieściach dziur i niejasności. Pielęgnowanie pamięci o jakichkolwiek wydarzeniach z naszej przeszłości jest ważne, gdyż pozwala w pełni budować naszą tożsamość. W mojej rodzinie bieżeństwo pozostaje faktem historycznym i to znanym niewielu. Może kształtować świadomość tylko tych, którzy o nim wiedzą lub będą chcieli się dowiedzieć. Podobnie jest z pamięcią, świadomością w sensie społecznym. Pielęgnowanie pamięci jest potrzebne, zaś w jaki sposób będzie ona kształtować nas jako społeczeństwo, zależy już w dużej mierze od nas”.
Dopiero od niedawna bieżeństwo, przywrócone zbiorowej świadomości, staje się częścią grupowej tożsamości. Naszych przodków dotknęła ogromna trauma. Uciekali przed wojną, opuszczali swoją ziemię, groby bliskich, narażeni na głód, tułaczkę, choroby, śmierć. Zmuszeni do całkowitej zmiany swego życia, rozpoczynali je na nowo, w innym miejscu, w innych warunkach. Potem i to nowe życie zostało zburzone. Powracali z niczym i do niczego. Do ruin domów i wiosek, na „hoły kamień”. Znów głód, znów mordęga. Dużo w naszej historii traum. Niesprawiedliwości. Cierpienia. Pierwsza wojna, druga wojna, mordy Burego. Dobrze, że pamiętamy, to cierpienie nie powinno zostać zapomniane, ale koncentrując się tylko na cierpieniach, ograniczając się jedynie do roli ofiary, sami sobie wyrządzamy krzywdę, zapędzamy się w ślepy zaułek, z którego trudno się wydostać.

„Wspominanie własnej niedoli i udręki to piorun i trucizna” (Treny 3:19) – ogłasza prorok Jeremiasz po narodowej tragedii, jaką było dla Żydów zburzenie świątyni i wygnanie na obczyznę. Nie jesteśmy wyjątkiem, nie tylko my doświadczaliśmy traum. Przytoczone słowa z Biblii przypominają historię narodu żydowskiego. Oni przerwali, i zwyciężyli. Tak jak my.

Niedawno w Białymstoku odbyła się premiera spektaklu „Metoda ustawień narodowych”, przypominająca historię mordu białoruskich furmanów przez oddział „Burego”. Nie był to sensu stricte spektakl teatralny, ale rodzaj eksperymentu-gry, do której reżyser zaprosił oglądających. Każdy uczestnik wcielał się po kolei w różne role: zabitego, ocalonego, oprawcę. Uczestnicy mieli obserwować samych siebie i swoje emocje. Oto jak opowiada o tym doświadczeniu jedna z uczestniczek: „Byłam jednym z oczekujących na egzekucję, ojcem, którego córka – zmuszona wybierać osobę do ocalenia – „wybiera” matkę. Najprościej być ofiarą – zastrzelonym, trudniej partyzantem w scenie gwałtu i… Burym.. Współczujesz, patrzysz w obraz sosen w zagajniku, zastanawiasz się, co oni myśleli, co czuli, czy żegnali się, wspominali, modlili się, czy łapczywie patrzyli w pnie brzóz. Nie wiem, płaczę i patrzę ostatni raz”.

Najłatwiej być ofiarą – to mnie poruszyło.

Aneta Prymaka-Oniszk, dziennikarka i założycielka strony www.biezenstwo.pl, od kilku lat gromadzi materiały dotyczące bieżeństwa, przeczesuje archiwa w Polsce i za granicą, nagrywa wspomnienia. W listopadzie ubiegłego roku wygłosiła w Białymstoku wykład, na którym dzieliła się swoją wiedzą i przemyśleniami: „Ta historia wpływa na nas do dzisiaj, ale nie chcę patrzeć na nią tylko jak na pasmo nieszczęść, ograniczać się jedynie do martyrologii, bo takie spojrzenie jest mało twórcze, zamyka nas w jakichś ramkach. Patrzę na nich jak na zwykłych ludzi, którzy przeżyli niesłychanie trudny czas, widzę kim byli i kim się stali. Widzę ich odwagę i dzielność. Ci ludzie, choć zupełnie nieprzygotowani na takie doświadczenia, osamotnieni, opuszczeni zarówno przez kler, jak i przez władzę – poradzili sobie. Umieli znaleźć się w zupełnie dla siebie nowych warunkach. Tom wspomnień, wydany piętnaście lat temu przez Niwę, ukazuje wiele wspaniałych historii niezwykle dzielnych ludzi. Na początku całkowicie bezradnych, ale potem biorących sprawy w swoje ręce. Czytałam historie osieroconych dzieci, 12-14 letnich, którzy przejmowali opiekę nad swoim rodzeństwem, powróciły do swych wiosek i odbudowały swoje domy, ułożyły na nowo życie. Oni już nie byli tymi słabymi, targanymi przez historię ludźmi. Wrócili do domu odmienieni, silniejsi. Dla mnie to opowieść nie o śmierci, która przecież spotkała tysiące osób, ale o życiu. Ta historia zwykłych ludzi, którzy potrafili poradzić sobie w skrajnie trudnych warunkach, do dzisiaj może fascynować i wiele nas nauczyć. Nawet w młodych ludziach, którzy niewiele dzisiaj wiedzą o bieżeństwie, ten temat wywołuje żywe emocje, tak jakby mieli przekazaną jakąś pamięć genetyczną. Oni czują, że ten temat jest ważny i dla współczesnej Białostocczyzny”.

Tak, nasi przodkowie przetrwali, ale zawdzięczają to nie tylko sobie. We wszystkich opowieściach jak mantra pojawia się wątek pomocy, jaką otrzymali uchodźcy od miejscowej ludności w imperium rosyjskim. Wygnańcy spotkali się w ogromną sympatią i życzliwością. Prawie wszystkie relacje mówią o ciepłym przyjęciu. Miejscowi dzielili się pożywieniem, udzielali im schronienia, nierzadko przyjmując pod swój dach, zatrudniali do pracy w swoich gospodarstwach. Zwyczajnie i po ludzku współczuli wynędzniałym i głodnym ludziom i starali się im pomóc w nieszczęściu, jak umieli. Dzięki ich wsparciu nasi przodkowie stawali na nogi,powoli zżywając się z nowym środowiskiem. Podobnie było po powrocie do domu. Bieżeńcy wracali do zrujnowanych wiosek, spalonych domów i gospodarstw zarośniętych młodym lasem i pokrzywami. Nie było nic, domów, jedzenia, zwierząt, nawet garści zboża na zasianie. Pomogli im ci, którzy tu zostali, najczęściej Polacy i Żydzi. Chociaż sami niewiele mieli, dzielili się tym, czym mogli. Polacy zatrudniali ich do pracy w swoich gospodarstwach, młode dziewczyny były zatrudniane jako służące we dworach lub w bogatszych żydowskich rodzinach, ale też udawano się „na Polszczu”, po prostu na żebry i sąsiedzi nie pozostawiali ich bez wsparcia. Żydzi udzielali kredytów na preferencyjnych warunkach, często z bardzo odroczonym terminem spłaty, by mogli zakupić krowę czy inne zwierzęta i spłacać kredyt w miarę swoich możliwości. Bieżeńcy pamiętali o tej wyciągniętej do nich dłoni, we wspomnieniach mówią wprost, że przeżyli tylko dzięki pomocy Polaków i Żydów. Otrzymaliśmy więc nie tylko zło, ale też dużo dobra. Zachowajmy to w pamięci.

Uchodźstwo wojenne to problem, który dotyka ludzi pod każdą szerokością geograficzną. Wiek XXI nazywany jest niekiedy „wiekiem imigrantów”. Szacuje się, że obecnie na świecie żyje 50 milionów uchodźców wojennych i politycznych. W samym 2014 roku na świecie toczyło się około pięćdziesięciu konfliktów zbrojnych, w które zaangażowanych było sześćdziesiąt państw i 370 ugrupowań partyzanckich. Do Polski zaczęli docierać uchodźcy z Ukrainy i Krymu. Nikt z nas nie wie, co przyniesie jutro. Być może to my będziemy musieli udzielić pomocy innym. Czy będziemy chcieli jej udzielić? Bieżeństwo to nasz dług, dług pamięci i pomocy, dzięki której przeżyliśmy. Pamiętajmy o tym, gdy ktoś stanie u naszych drzwi. Bieżeństwo to nie tylko historia. To przeszłość, która kształtuje przyszłość. Upamiętniajmy i pamiętajmy.

Komentarze

 1. I’m not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

 2. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger
  if you aren’t already 😉 Cheers!

 3. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to
  no data backup. Do you have any solutions to protect
  against hackers?

 4. I am often to running a blog and i actually appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your website and maintain checking for brand spanking new information.

 5. You really make it appear so easy together with your presentation however I
  find this matter to be actually one thing that I believe I might never
  understand. It sort of feels too complicated and extremely wide for me.
  I’m looking ahead in your next post, I’ll attempt to get the hang of it!

 6. Usually I don’t read article on blogs, but I wish to say that this
  write-up very compelled me to try and do so! Your writing style has been surprised me.

  Thank you, very great post.

 7. Nice post. I study one thing tougher on totally different blogs everyday. It’s going to always be stimulating to read content from other writers and practice a bit one thing from their store. I抎 prefer to use some with the content on my weblog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l provide you with a hyperlink in your internet blog. Thanks for sharing.

 8. I in addition to my friends ended up reviewing the great advice located on your web page and all of a sudden I had a horrible suspicion I never expressed respect to the blog owner for those secrets. Those young men are already certainly glad to see them and already have extremely been taking pleasure in those things. We appreciate you simply being considerably kind and for obtaining some terrific useful guides most people are really desirous to be informed on. My very own honest apologies for not saying thanks to you sooner.

 9. Aw, this was a really nice post. In concept I would like to put in writing like this moreover ?taking time and actual effort to make an excellent article?however what can I say?I procrastinate alot and certainly not appear to get something done.

 10. I抦 impressed, I have to say. Really rarely do I encounter a blog that抯 each educative and entertaining, and let me inform you, you will have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the problem is one thing that not enough people are talking intelligently about. I am very joyful that I stumbled throughout this in my search for one thing relating to this.

 11. Hi there! This is my first visit to your blog!
  We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

 12. I precisely desired to say thanks once more. I’m not certain what I would’ve accomplished in the absence of the type of basics contributed by you regarding that situation. It was a real challenging dilemma in my opinion, nevertheless seeing your specialized way you resolved it made me to leap for gladness. I’m happy for your work and in addition have high hopes you know what a great job you are always undertaking instructing people today through your blog. I am certain you haven’t got to know all of us.

 13. You really make it seem so easy with your presentation but I
  find this topic to be really something which I think
  I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try
  to get the hang of it!

 14. Hello, I do think your web site may be having web browser compatibility problems.

  Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I merely wanted to give you a quick heads up!
  Besides that, great blog!

 15. I really wanted to compose a simple remark to thank you for some of the precious information you are writing at this site. My long internet search has at the end been honored with professional concept to talk about with my family and friends. I ‚d assume that many of us readers actually are truly blessed to dwell in a useful community with very many outstanding individuals with useful hints. I feel really blessed to have encountered the webpages and look forward to really more fabulous times reading here. Thank you once again for a lot of things.

 16. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or
  something. I think that you can do with some pics to drive the message
  home a little bit, but instead of that, this is great blog.
  A great read. I’ll definitely be back.

 17. Somebody necessarily lend a hand to make significantly
  posts I might state. That is the very first time I frequented your
  web page and thus far? I amazed with the research
  you made to create this particular publish incredible. Fantastic
  activity!

 18. What i do not understood is actually how you are not actually a lot more well-liked than you might be right now.
  You are so intelligent. You already know therefore considerably in terms of this matter, produced me individually imagine it from numerous varied angles.
  Its like women and men don’t seem to be involved except it is something to do with Lady gaga!
  Your personal stuffs outstanding. All the time handle it up!

 19. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward
  to seeking more of your magnificent post.
  Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 20. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your site to come back later
  on. Cheers

 21. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but
  I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions?

  With thanks

 22. Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So nice to search out anyone with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is wanted on the web, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the web!

 23. I enjoy you because of all your valuable work on this web page. Ellie loves going through investigation and it’s really easy to see why. We all notice all relating to the lively mode you provide insightful guides by means of this blog and therefore invigorate response from others on the topic and our favorite child is truly understanding a whole lot. Have fun with the remaining portion of the year. You have been performing a glorious job.

 24. Hi, i believe that i noticed you visited my weblog so i got here to go back the choose?.I am attempting to to
  find things to enhance my web site!I guess its good enough to
  use a few of your ideas!!

 25. Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established
  blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m
  not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or
  suggestions? Thanks

 26. Please let me know if you’re looking for a article author for
  your blog. You have some really great articles and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d love to
  write some articles for your blog in exchange for a link back
  to mine. Please send me an e-mail if interested.
  Thank you!

 27. I don’t even know how I stopped up right here, but I believed
  this publish was good. I do not recognise who you might be however certainly you are going to a well-known blogger in case you are not already.
  Cheers!

 28. Can I simply say what a aid to find somebody who truly is aware of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know how one can convey an issue to light and make it important. Extra individuals must learn this and perceive this aspect of the story. I cant consider youre no more common since you positively have the gift.

 29. I抦 impressed, I have to say. Really hardly ever do I encounter a blog that抯 each educative and entertaining, and let me inform you, you could have hit the nail on the head. Your idea is excellent; the issue is one thing that not enough persons are talking intelligently about. I am very blissful that I stumbled throughout this in my seek for one thing regarding this.

 30. I found your weblog website on google and examine just a few of your early posts. Proceed to keep up the excellent operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to studying extra from you afterward!?

 31. I discovered your blog site on google and check just a few of your early posts. Continue to maintain up the superb operate. I just extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to studying extra from you in a while!?

 32. Hey would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different
  then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 33. I wanted to write a small comment to be able to thank you for those remarkable techniques you are giving out at this site. My extensive internet research has at the end of the day been rewarded with reasonable suggestions to write about with my family members. I would state that that most of us website visitors actually are very fortunate to be in a wonderful place with many outstanding professionals with beneficial points. I feel somewhat blessed to have seen the weblog and look forward to tons of more cool minutes reading here. Thanks once again for a lot of things.

 34. Nice post. I be taught one thing tougher on different blogs everyday. It will all the time be stimulating to read content from other writers and observe just a little one thing from their store. I抎 favor to make use of some with the content material on my weblog whether you don抰 mind. Natually I抣l give you a hyperlink in your web blog. Thanks for sharing.

 35. Hi there very nice blog!! Man .. Beautiful ..
  Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds
  also? I am glad to seek out numerous useful information right here in the submit, we’d like develop
  extra techniques on this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 36. Pretty element of content. I simply stumbled upon your site and
  in accession capital to say that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.

  Any way I’ll be subscribing for your augment and even I achievement you get right of entry to consistently fast.

 37. Thank you a lot for providing individuals with such a special opportunity to read articles and blog posts from this blog. It really is so kind and stuffed with a lot of fun for me personally and my office acquaintances to visit your website on the least thrice weekly to read the fresh tips you have. And lastly, I’m also at all times astounded with all the excellent guidelines you give. Certain 2 tips in this posting are truly the best I have had.

 38. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am anxious about switching to another platform.

  I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any help would be greatly appreciated!

 39. I used to be very pleased to find this net-site.I wanted to thanks on your time for this glorious read!! I undoubtedly enjoying each little little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you weblog post.

 40. A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit of evaluation on this. And he in reality purchased me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love studying more on this topic. If possible, as you become experience, would you thoughts updating your weblog with extra details? It’s extremely helpful for me. Big thumb up for this blog put up!

 41. Excellent site. Lots of useful info here. I’m sending it to a few buddies
  ans additionally sharing in delicious. And naturally, thanks
  for your sweat!

 42. Hello! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the excellent work!

 43. There are some attention-grabbing deadlines on this article however I don抰 know if I see all of them heart to heart. There is some validity but I will take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as properly

 44. Excellent post. I used to be checking continuously this weblog
  and I’m inspired! Extremely useful info specially the closing part 🙂 I take care of
  such information much. I used to be looking for this certain info for a very lengthy time.
  Thank you and best of luck.

 45. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your website provided us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 46. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative.
  I’m going to watch out for brussels. I will appreciate if you
  continue this in future. A lot of people will be benefited from your
  writing. Cheers!

 47. It’s actually a great and useful piece of info. I am satisfied that you just shared this
  useful information with us. Please keep us up
  to date like this. Thank you for sharing.

 48. This website online can be a stroll-by for all the data you wanted about this and didn抰 know who to ask. Glimpse here, and you抣l undoubtedly uncover it.

 49. When I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any means you’ll be able to take away me from that service? Thanks!