„CZASOPIS” 9/2014

Cz9_2014_okl2_Strona_1
Глыбокае – Фота на вокладцы Магдаліны Петрук

SPIS TREŚCI:

■ Jerzy Chmielewski. Od Redaktora. str. 4

Tamara Bołdak-Janowska. Nasze piękne słowa. str. 4
Janusz Korbel, Kiedy przyjaciele strzelają do siebie. str. 6
■ Opinie, cytaty. str. 8
■ Minął miesiąc. Na Podlasiu. Na Białorusi. str. 9
Festiwal wciąż młodej Białorusi. – Jerzy Sulżyk str. 17
■ „Басовішча” – 25-ы раз. . str. 19
Mova nanova – kursy patriotyzmu. Ewa Zwierzyńska str. 20
Tokary / Токары. – Mateusz Stryczula str. 23
Дарагая дарога дадому. Віталь Воранаў str. 26

■ Белая Поўнач – Віталь Воранаў Фот. Магдалена Петрук str. 26

Календарыюм. str. 33
■ Leon Moenke. Stawka o życie. (29) str. 35
■ Zofia Plewińska. Świat, którego nie ma. (11) str. 37
Białowieża pod rządami Georga Eschericha. str. 39
■ Вяртанне Рыгора Самохіна.  str. 42
■ Успаміны з 1991 г. 1. .. str. 44
I reżyserom smutno, i aktorów żal – Agnieszka Goral str. 47
■ Рэцензіі, прэзентацыі.  str. 49
Плёткі старой цёткі. str. 55

 

306 Komentarzy

Dodaj komentarz