Po što je starêjšy sestry

Rozkažu vam pravdu… Koli vrodiłasie moja sestra, to vjadomo, mniê ne raz prychodiłosie pilnovati jijiê. Pryvezli jijiê zo špitala zaraz po Velikodni. Ja chodiła velmi złôsna i naduta, bo na praznik ne było v chati navet kusočka tiêsta – baba ne vmiêła napečy takoho dobroho, jak mama. Ono pirôh i […]