„CZASOPIS” 11/2016

okl_cz11_2016
Фота на вокладцы Веслава Панасюка

■ Юрка Хмялеўскі. Ад Рэдактара. Паколькі ўжо другі год працую на штодзень у Міхалове, сябры з… str. 3

■ Tamara Bołdak-Janowska. 3. Język prosty. Słowa w języku prostym wracają do nas, ale nie wszystkie. Część na z...

■ Jan Maksimiuk. Klavijatura dla łacinki. Kaliści moj brat-kamputarščyk skazaŭ mnie, što adzin mahistrant biełaru...

■ Minął miesiąc. W regionie. W dniach 27 września – 4 października odbyła się trzecia edycja Festiwalu Teatralneg

■ На адстрэл. У апошні час у паляўнічых колах і сярод эколагаў шмат размоў пра павялічванне адстрэль

■ Сяброўства і грошы. Польшча і Беларусь гатовыя ўмацаваць сяброўства народаў і эканамічныя сувя…

■ Szto mianie siudy prywiało. Jam nawołocz. Jam obcy. Jam nie stąd. Nawołocz okresowa, bo też pojawiam się na tym… str. 22

■ Sympozjon Prolog – Cresta 2016. Warsztaty ikonograficzne i muzyczne w Bielsku Podlaskimstr. 27-30

■ Календарыюм.Лістапад – гадоў таму. 675 – у 1341 г. войска Вялікага Княства Літоўскага акружылі крыжа… str. 32

■ Бельскі павет у карэспандэнцыях Яўгена Хлябцэвіча (1906-1910 гады). Жыццё дзеяча беларускstr. 33

■ W Domu Rezerwistów rządzi teraz wójt. Gdyby zapytać pierwszego napotkanego mieszkańca Białowieży, g str. 36

■ Wspomnienia ostatniej Żydówki z Orli. Zsyłanie Polaków, w tym polskich Białorusinów i Żydów, na Sybir było… str. 39

■ Dawne wiejskie wesela w gminie Narewka. Jeszcze co najmniej pół wieku temu wesele było jednym z wastr. 42

■ Ён жыць не ўмеў без дарог. Алесь Пісьмянкоў на старонках „Магілёўскай праўды”, 1970-я гадыstr. 43

■ Рэцензіі, прэзентацыі. Niezapomniane bieżeństwo. Ilekroć słyszę słowo bieżeństwo, przypominam sobie moj… str. 45

■ Успаміны з 2002 г. 2. Польшчa. У 2002 годзе прэм’ер-міністрам Польшчы быў Лешак Мілер з СЛД….. str. 48

■ Eugeniusz Kabatc. Młyn nad Narewką. Rozdział V. Druga wojna narodów cz. II. Pod niemiecką okupacją... str. 51

■ Jak ja chotiêła stati dorosłoju. Koli ja była małaja i baťki na mene kryčali, to mniê tohdy velmi chotiêłosie by… str. 53

■ Лекі з поля і лесу. Мёд ды вада – і пройдзе бяда. Адну чайную лыжачку мёду развядзі ў шклянцы сырой ва… str. 54