„CZASOPIS” 10/2016

Cz10_2016.indd
Фота на вокладцы Міры Лукшы

■ Юрка Хмялеўскі. Ад Рэдактара. „Ці Бог не разумее па-беларуску?” – такое пытанне было вядучай тэмай…

■ Tamara Bołdak-Janowska. 2. Język prosty. Jeszcze o historycznym strachu. Działa on na zasadzie rezonansu mor...

■ Jan Maksimiuk. Kultura hramotnosti. Časom, u zvjazku z mojimi zaniatkami pudlaśkoju i biłoruśkoju movami...

■ Minął miesiąc. W regionie. W dniach 29-31 sierpnia odbyła się VII międzynarodowa konferencja Akademii Sup

■ 130 lat Kolei Poleskiej. W tym roku mija 130 lat od uruchomienia linii kolejowej Białystok – Żednia – Waliły – K

■ Выклікаць абурэнне. Польскае грамадства пытаецца словамі Адама Вайрака, які жыве ў Белавежжы, а пр…

■ Gwiazdy się w nas wpatrywały. Życie. Już dziewiąty Zajazd! To narajskie literacko-muzyczno-teatralne widowis…

■ Adam Miedzybłocki – artysta niepośledniej rangi. 1. Portrecista Franciszka Olechnowicza. Znany portret Fra

■ Tam, gdzie wciąż trwa Wielkie Księstwo. 3. – A jest jakijeś roznicy u haworkach z hetaj akalicy? – Nie wielikije

■ Рэстаўратар беларушчыны. Ігар Сурмачэўскі гэта рэстаўратар, калекцыянер, дызайнер ды мастак… str. 27-30

■ Календарыюм. Кастрычнік – гадоў таму. 865 – паход  у 1151 г. гарадзенскага князя Барыса Усеваладавіча…

■ Пех. Заснавальнік Ваўкавыскага ваенна-гістарычнага музея, археолаг, калекцыянер і мастак Георгій str. 34

■ Teremiski. 2. Początek września 1939 roku zapoczątkował nowy okres w życiu wsi. Najstarsi mieszkańcy wspo… str. 41

■ Успаміны з 2002 г. 1. Польшчa. У 2002 годзе прэм’ер-міністрам Польшчы быў Лешак Мілер з СЛД…

■ Іншае вымярэнне ўсходу культуры. Больш за 30 культурных мерапрыемстваў, 200 артыстаў з сямі краі… str. 48

■ Eugeniusz Kabatc. Młyn nad Narewką. Rozdział V. Druga wojna narodów. Za pierwszych Sowietów. I zaczęł...

■ Малачай-дзьмухавец ад рака і ў смак. 3. Салата з дзьмухаўцоў з раслінным алеем. 100…

■ Як мы спаткаліся. (Гумарэска). Андрушу Клімука знайшлі ў капусце. „Капуста-распуста” – аж зайш…