“CZASOPIS” 10/2015

Cz10_2015
На вокладцы: Фрагмент горада Томск у Расіі, верасень 2015 г. Фота Вячаслава Харужага

■ Jerzy Chmielewski. Od Redaktora.

Tamara Bołdak-Janowska. Adzin dzień z majaho życcia. 1. Siłą rzeczy używam słów „wczoraj” i „dzisiaj”. Dzisiaj...

Minął miesiąc. W regionie. 28 sierpnia w Galerii Arsenał w Białymstoku otwarto wystawę „Zbiór (zbor). Konstrustr. 6

Ważne upamiętnienie. 5 września br. nieopodal osiedla domków letniskowych na gruntach dawnej wsi Bo... str. 13

Inna polityka jest możliwa? Rozmowa z Sewerynem Prokopiukiem, nauczycielem, liderem podlaskiej listy Pstr. 14

За другім небакраем, за шостым… – Мая юбілейная выстава называецца «За другім небакраем», – усміхаў… str. 16

Перастаў быць дырэктарам, твае акцыі – паперкі. Ляран А.С. быў дырэктарам аднаго з найбуйнейшых… str. 19

Bracia (czyli co zdarzyć się mogło). 2. Powrót. Okolice Rokitna (Polesie ukraińskie, ZSRR). Lato 1945. Wasil Nikitistr. 21

Do Tomska po stu latach za bieżeńcami. Syberia… Od kilku dobrych lat tkwiła mi w głowie myśl o podróżystr. 25

■ Календарыюм. Кастрычнік – гадоў таму. 585 – 27.10.1430 г. памёр вялікі князь Вітаўт (нар. каля 1350). 240 –…

Wyszperane w archiwum. Korespondencja między bieżeńcami. W tym roku mija setna rocznica bieżeństwa – m… str. 31

Беларуская Беласточчына на старонках „Нашай справы” (1926-1927 г.г.). Газета рэвалюцыйна-дэ… str. 33

Leon Monke. 9. Załatwiwszy się z gazetami, rozpoczęliśmy szczegółową rewizję lokalu. Na półkach znaleźliśmy pa… str. 36

Даследчык беларускіх летапісаў і хронік. Калі вядомы беларускі крытык і літаратуразнавецstr. 38

Być przyjacielem Białowieży. Towarzystwo Przyjaciół Białowieży powstało pół wieku temu z inicjatywy doc str. 42

■ Успаміны з 1996 г. 2. Польшчa. 1 ліпеня стварылі Народны Парк ,,БОРЫ ТУХОЛЬСКІЯ”. 12 ліпеня

■ Васіль Петручук. Крышынкі. 71. Адкуль бяруцца ворагі? А чорт іх ведае, хіба вырастаюць з камення, дараг…

Рэцензіі, прэзентацыі. Чытанні пра Вялікую еўрапейскую вайну. 19 верасня на сядзібе Таварыства… str. 52

■ Радкі з лістоў, адгалоскі. Пасля нас хоць патоп? На паўночна-ўсходнім ускрайку Польшчы дажывае с