„CZASOPIS” 7-8/2017

Fot. na okładce Jan Słodowski

■ Юрка Хмялеўскі. Ад Рэдактара. Сучаснае жыццё – нягледзячы на няспынную экспансію ўсё новай і новай тэхнікі, электронікі ды аўтаматыкі – у многім напамінае першабытную цывілізацыю рысункаў-абразкоў. Розніца така

■ Tamara Bołdak-Janowska. 1. Jaszcze adno piśmo. Władimir Władimirowicz, Spadar Prezident wieliczeznaj dziarżawy (pakul jaszcze Prezident). Ja Wam sztoś napiszu na prostaj mowie. Wy ceły czas haworycia, szto biełarusy i rasijani

■ Jan Maksimiuk. Tavar toj samy, ale ŭpakoŭka novaja. U červieńskim Časopisie redaktar Jurka Chmialeŭski papraknuŭ mianie za toje, što ja, krytykujučy nieefektyŭnyja metady pramocyi biełaruščyny siarod maładych pakaleńniaŭ na Padlaššy…

■ Minął miesiąc. W regionie. 30 maja, po ponad miesiącu od ekshumacji, w krypcie głównej cerkwi monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i Świętego Apostoła Jana Teologa w Supraślu spoczął ponownie generał brygady arcybis

Minuło vže 13 liêt od času, jak mniê pryjšła dumka, kob poprobuvati pisati po-svojomu, tak jak hovoryli i hovorat lude v mojôj rôdnuj vjosci Lachí… (str. 18)

■ Эка-істэрыка на катастрофе пушчы? Выпадак, які сёння вырас да статусу нацыянальнай істэрыкі, пачаўся так… у 2007 годзе. Ляснік з Белавежы знайшоў на 29 елках у краявідным запаведніку ім Уладыслава Шафера карае

■ Jan Maksimjuk.Pryvatna historyja pudlaśkoji movy. Minuło vže 13 liêt od času, jak mniê pryjšła dumka, kob poprobuvati pisati po-svojomu, tak jak hovoryli i hovorat lude v mojôj rôdnuj vjosci Lachí, u gmini Narva. Siêta dumkastr. 18

■ W Wierzchlesiu jak na Bednarskiej. Porównują Wierzchlesie z Supraślem. Małą wieś i podbiałostockie miasto z tradycjami. Szóstka uczniów z Warszawy prezentuje efekty swoich kilkudniowych badań. Dlaczego Supraśl szybstr. 24

■ Zawikłane losy Eugeniusza Bartula. Cz. 2. Wybuch II wojny światowej zapewne zastał Eugeniusza Bartula w Łunińcu. Jak podawał w zaświadczeniu, wystawionym przez Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych Litewskiej SRR 13 lstr. 28

Porównują Wierzchlesie z Supraślem. Małą wieś i podbiałostockie miasto z tradycjami. Szóstka uczniów z Warszawy prezentuje efekty swoich kilkudniowych badań. Dlaczego Supra… (str. 24)

■ Святар, які маліўся за беларусаў. Рыма-каталіцкі святар, біскуп, апостальскі адміністратар Мінскі і Магілёўскі, беларускі і латышскі рэлігійны і грамадскіstr. 34

■ Tu jest róża, tutaj tańcz! Dobrze. Idziemy się przejść. Chodzić muszę. Kab tolki ni lażać na staraść – hawaryła maci. Ciapier ja paŭtaraju jaje słowy. Mary majej maci zbylisa, ni lażał

■ Старыя вясковыя хаты – яны з душой. У маёй роднай вёсцы Новае Ляўкова ў Нараўчанскай гміне Гайнаўскага павета ёсць яшчэ 43 драўляныя дамы. Яны найбольш прыязныя для чалавека. У іх свойскі клімат. Хаты найчаstr. 39

■ O sensie ikony. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie ikoną, i to nie tylko w środowiskach prawosławnych. Zajmują się nią historycy i krytycy sztuki, malarze, kolekcjonerzy, ludzie wrażliwi na piękno oraz poszukujący wartości duchowych… str. 40

■ Сямейны музей у Плянце. Многія людзі збіраюць памяткі па сваіх продках,  не толькі фатаграфіі і дакументы, але і прадметы, якія выкарыстоўвалі іх дзядулі і бабулі, а нават прадедзы і прабабкі. Для таго, каб захоўваць сям… str. 42

Wybuch II wojny światowej zapewne zastał Eugeniusza Bartula w Łunińcu. Jak podawał w zaświadczeniu, wystawionym przez Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych Lite… (str. 28)

■ Календарыюм. Ліпень-жнівень – гадоў таму. 950 – 10.07.1067 г. на Дняпры каля Воршы адбылася сустрэча князёў Яраславічаў з полацкім князем Усяславам Брачыславічам. Кіеўскі князь Ізяслаў пад прысягай цалаваў.str. 46

■ My dzieci pomagaliśmy rodzicom. Wspomnienia Lidii Martynowicz, z domu Murawskiej, 82-letniej mieszkanki Orli, urodzonej na bieżeństwie (21.12.1916), zmarłej 15.12.2006. – Moi rodzice, Andrzej i Anna Murawscy, z maleńkim Kostkiem wyjechali z Orli do Rosji w sierp…

■ Слонімская кніга ў 1900-1939 гадах. Кнігадрукаванне ў Слоніме з’явілася ў канцы XVI – пачатку XVII стагоддзяў, калі дзяржаўны і вайсковы дзеяч Вялікага Княства Літоўскага Леў Сапега (1557-1633) 20 ліпеня 1586 года атр... str. 49

W okresie międzywojennym Białowieża gościła wielu polityków i dyplomatów, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Oczywiście wśród nich nie… (str. 52)

■ Józefa Becka politykowanie w Białowieży. W okresie międzywojennym Białowieża gościła wielu polityków i dyplomatów, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Oczywiście wśród nich nie mogło zabraknąć Józefa Becka (1

■ Marian Pieciukiewicz jako literat i pamiętnikarz. Marian Pieciukiewicz postrzegany jest najczęściej w Polsce i na Białorusi jako etnograf, publicysta i działacz społeczny. Takie jego zasługi wymienia się w encyklopediach i słownikachstr. 57

■ Вяртанне з небыцця заходнебеларускіх паэтаў. Партыйная падпольная і легальная беларуская прэса ў былой Заходняй Беларусі ва ўмовах жорсткай цэнзуры, пастаянных канфіскацый польскай паліцыяй друкаваных вы...

■ W dobie drugiej reformyoświaty (1966-1972). 5. Nowy dyrektor – nowe priorytety. Los sprawił, że w Liceum Ogólnokształcącym w Michałowie występowałem we wszystkich możliwych rolach, byłem uczniem (1950-1957), nauczycie wicedyrektorem i dyrektorem. Stanowisko dyrektora objąłem 1 września... str. 68

Los sprawił, że w Liceum Ogólnokształcącym w Michałowie występowałem we wszystkich możliwych rolach, byłem uczniem (1950-1957), nauczycielem, wicedyrektorem… (str. 68)

■ Child of the revolution (Dzicia rewalucyji). Polną drogą snuła się bezkształtna, podobna do olbrzymiej stonogi, masa. W wieczornej mgle ciemne mundury i ukryte w odzieniu ponure twarze zlewały się ze sobą. Wojskowe buty grzęzły c...