„CZASOPIS” 06/2017

Na okładce – brama przed wejściem na tereny należące do etiopskiej Cerkwi. Fot Mateusz Styrczula

Юрка Хмялеўскі. Ад Рэдактара. Люблю для цікавасці час ад часу прагартаць падшыўкі з архіўнымі нумарамі…

■ Tamara Bołdak-Janowska. 2. Piśmo da Hospada Boha. Chwaroba siroctwa heta traŭma na ŭsio żyćcio. Ni pakid...

■ Jan Maksimjuk. Ci jość u nas Plan B? Hetaje pytańnie ŭźnikaje ŭ majoj hałavie kožny raz, kali ja hladžu na što...

■ Minął miesiąc. W regionie.  2 i 3 maja w monasterze żeńskim w Zwierkach odbyły się doroczne uroczystości ku czci św

■ Зачыніць пушчу? З 1 красавіка ў Белавежскай пушчы можна рухацца толькі па некаторых дарогах і

■ Лячыцца і адпачываць у Беларусі. Беларускія ўлады вырашылі развіваць медыцынскі турызм. Пла…

■ Niepokojący sygnał z ministerstwa. Przekazana  w kwietniu br. z trybuny sejmowej przez ministra spraw wew…

■ Kod nieobecności. Szkic dla naszych maturzystek. Ilekroć zdarzy mi się wspomnieć coś z dzieciństwa, to widzę je ta…

■ Mateusz Styrczula. Na krańcu – znanego świata. Zagłębianie się w rzeczywistość Podlasia i istotę jego tożsamości… str. 24

■ Календарыюм. Чэрвень – гадоў таму. 950– пад 1067 г. у летапісах упамінаюцца Менск і Рша (Орша). 530

■ Kaliś pisali. Przeglądając międzywojenny „Kurjer Wileński” znalazłam w nim wiele tekstów Mariana Pieciukiewi… str. 34

■ Zawikłane losy Eugeniusza Bartula. 25 lat temu, 22 czerwca 1992 r., w Lęborku zmarł Eugeniusz Bartul, przed… str. 36

■ Pierwszy przewodnik po Puszczy Białowieskiej i jego autor. Zalążki ruchu turystycznego na terenie Puszczstr. 41

■ Успаміны з 2006 г. 1. Польшчa. У першай палове 2006 года прэм’ер-міністрам Польшчы быў Казімеж Ма… str. 45

■ Мар’ян Пецюкевіч пісаў вершы. Спадчына беларускага вучонага-этнографа, журналіста, грамадска-культ... str. 48

Вясёлы інжынер Бутулеску. Адзін з найвыдатных румынскіх пісьменнікаў, паэт, афарыст, празаік, дра… str. 50

■ Czapnik. W latach powojennych na Białostocczyźnie zawód czapnika należał do nielicznych, z którego rzemieślstr. 53

■ Tokarz. Jeszcze w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych w warsztacie GS-u w Orli nie brakowało prastr. 54

■ Halina Maksimjuk. Dula z kišeni. Nedavno ja była v Biêlśku, odviêdała svoju mamu, kotora teper, po smerti tata… str. 54