„CZASOPIS” 6/2015

Cz6_2015_kolor_Strona_1
Na okładce: Ewa Moroz-Keczyńska, kustosz Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego i Aneta Prymaka-Oniszk, autorka wystawy o bieżeństwie, Fot. Janusz Korbel

Юрка Хмялеўскі. Ад Рэдактара

Tamara Bołdak-Janowska. Byǔ sabie mużyk (1) str. 4
Janusz Korbel. O zmianach w puszczy i korniku drukarzu str. 6
Minął miesiąc. W regionie. str. 8

Dorota Sulżyk, Ruda  str. 15

Mateusz Styrczula, Pamet’ pro hora str. 19
Białorusin w Białymstoku (2) – Ewa Zwierzyńska str. 22
Сяргей Чыгрын, Псеўданім у паэта быў Клён.  str. 25

У гонар славянскай пісьменнасці – музыка і слова, Міраславa Кастанчук  s. 27

Календарыюм. Чэрвень – гадоў таму  str. 31
Leon Moenke, Tundra  str. 32

Францішак Аляхновіч – сам аб сабе str. 35
Сярожа Пастушок на старонках „Заранкі”, Сяргей Чыгрын str. 37
Żubry spod ziemi, P. Bajko str. 40
Успаміны з 1995 г., Дзмітры Шатыловіч str. 42
Powrót bieżeńców, Jerzy Sulżyk str. 46
Рэцензіі: Polesia ślad. Próba innego spojrzenia, Ewa Zwierzyńska str. 48
Міхась Шаховіч. Надзея.  str. 50
Сакрат Яновіч. Акно.  str. 51
Для дзяцей. Гісторыя Кукі str. 53
Аляксей Харкевіч – яшчэ раз успомнім. str. 55
Плёткі старой цёткі

1 213 Komentarzy